În Psalmul 46, se pune în antiteză stabilitatea lui Dumnezeu și a cetății Lui, cu nesiguranța lumii, a popoarelor păgâne, a pământului. Ca urmare a acestei realități, sfatul unuia dintre fiii lui Core prin inspirație divină a fost: să nu ne temem de nimic și să căutăm adăpost în El!

Dar să citim acest frumos Psalm 46Dumnezeu este adăpostul și tăria noastră, un ajutor în necazuri, întotdeauna ușor de găsit. De aceea nu ne vom teme, chiar dacă s-ar răsturna pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă apele lor ar vui și ar spumega, de s-ar cutremura munții prin înălțarea lor. Este un râu ale cărui pâraie înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor Celui Preaînalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se va clătina. Dumnezeu o va ajuta în revărsatul zorilor. Națiunile vuiesc, împărățiile se clatină; El a făcut să I se audă glasul: pământul se topește. Iehova oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacob este un turn înalt pentru noi. Veniți, priviți faptele lui Iehova, ce pustiiri a făcut pe pământ. El a făcut să înceteze războaiele până la marginea pământului; El zdrobește arcul și frânge sulița, arde carele în foc. Opriți-vă, și să știți că Eu sunt Dumnezeu: Eu voi fi înălțat printre națiuni, voi fi înălțat pe pământ. Iehova oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacob este un turn înalt pentru noi. ”.

În contrast cu perisabilitatea lumii, cu fragilitatea lumii, cu circumstanțe schimbătoare, cu o lume a necazurilor, avem un Dumnezeu ca un turn tare, în care cel drept se poate refugia. El este adăpostul și tăria noastră. El este adăpost INDIFERENT de circumstanțe! Tot secretul stă în a trăi în El! În a te bizui pe tăria Lui nu pe puterea și metodele tale: Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se va clătina. Dumnezeu o va ajuta în revărsatul zorilor. De ce ajută Dumnezeu: cetatea la revărsatul zorilor? Căci atunci lupta este cea mai grea! Atunci Lucifer strălucea, ca luceafăr ce devenea vizibilă ca ultimă stea înainte de apariția zorilor (Comp. cu Isaia 14:12-15).

Și pe noi, Dumnezeu nu ne lasă, chiar în cele mai negre momente, legiuni de îngeri stau aproape pentru a interveni pentru noi!

Când necazul cel mare devine de nesuportat, chiar pentru aleșii Lui (Matei 24:22), atunci El intervine: Națiunile vuiesc, împărățiile se clatină; El a făcut să I se audă glasul: pământul se topește. Iehova oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacob este un turn înalt pentru noi. Veniți, priviți faptele lui Iehova, ce pustiiri a făcut pe pământ. El a făcut să înceteze războaiele până la marginea pământului; El zdrobește arcul și frânge sulița, arde carele în foc.

Concluzia Psalmistului este: Opriți-vă, și să știți că Eu sunt Dumnezeu: Eu voi fi înălțat printre națiuni, voi fi înălțat pe pământ. Iehova oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacob este un turn înalt pentru noi.” Cu alte cuvinte: credincioși, nu vă pierdeți inima, opriți-vă din frământare, îngrijorare, EU SUNT DUMNEZEU! EU voi fi Înălțat, nu satan, nu lumea pieritoare, nu popoarele păgâne! EU! Tu trebuie să știi lucrul acesta, și să te oprești din teamă, disperare,  nu cei rău va fi înălțat pe pământ; ci,  Dumnezeul lui Iacob”. Ai făcut tu din Creator un Turn tare pentru tine? Stai refugiat în El?

În casa lui Dumnezeu, în cetatea Noul Ierusalim este veselie, chiar dacă pământul se răstoarnă, munții se cutremură! De ce? Deoarece Dumnezeu este stabilitate!

Iubite cititor, chiar dacă simți că ți se răstoarnă pământul, ești în necaz, și ai piedici în calea ta, în loc să se micșoreze se înalță: munții, apele din jurul tău vuiesc și spumegă, dar să nu ai nici o teamă dacă ai făcut din Tatăl ceresc: adăpostul tău și tăria ta!

În timp ce națiunile păgâne vuiesc, se clatină, Dumnezeu ne spune: Dumnezeu ne spune să ne oprim din îngrijorare, tulburare, pentru că El va fi înălțat pe pământ, indiferent de ce fac națiunile, satan, demonii, etc. Nimic nu va schimba planul divin! Nimic nu poate răsturna scopul lui Dumnezeu! De aceea: OPREȘTE-TE, privește la El, și prin credință adăpostește-te în El, odihnindu-te de toate lucrările tale – Evrei 4:10-11.