Da, adevărul lipseşte şi cel care se depărtează de rău devine o pradă. Şi Domnul a văzut şi a fost rău în ochii Săi că nu era judecată. Şi a văzut că nu era nici un om şi S-a mirat că nu era nici un mijlocitor; de aceea braţul Său I-a adus salvare, şi dreptatea Lui, ea L-a sprijinit. Şi S-a îmbrăcat cu dreptatea ca şi cu o platoşă şi cu un coif al salvării pe capul Său; şi a îmbrăcat hainele răzbunării, ca îmbrăcăminte, şi S-a înfăşurat cu râvna ca într-o manta. După fapte, aşa va răsplăti: va da mânie potrivnicilor Săi, răsplată vrăjmaşilor Săi; va da insulelor plata cuvenită. Şi cei de la apus se vor teme de Numele Domnului, şi cei de la răsăritul soarelui de gloria Lui. Când vrăjmaşul va năvăli ca un râu, Duhul Domnului va ridica un steag împotriva lui.  „Şi Răscumpărătorul va veni pentru Sion şi la cei din Iacov care se vor întoarce de la fărădelege“, zice Domnul. „Cât despre Mine, acesta este legământul Meu cu ei“, zice Domnul: „Duhul Meu care este peste tine şi cuvintele Mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor depărta din gura ta, nici din gura seminţei tale, nici din gura seminţei seminţei tale“, zice Domnul, „de acum şi pentru totdeauna“ Isaia 59:15-21, GBV 2001.

 

În secolul 7 î.Ch. a existat o astfel de situaţie când mulţi din poporul lui Dumnezeu s-au depărtat de adevăr în aşa măsură că adevărul lipsea, ei nu aveau înaintea ochilor lor: judecata dreaptă a lui Dumnezeu, ba mai mult, puţinii care se depărtau de rău deveneau o pradă pentru cei răi!!!

Ce a făcut Dumnezeu atunci?

În primul rând, Dumnezeu s-a mirat! De ce s-a mirat Dumnezeu? Răspunsul biblic este: „S-a mirat că nu era nici un mijlocitor”! Nu era nimeni care să mijlocească, nimeni cu autoritate ca un preot sau profet ce putea mijlocii pentru oameni, şi astfel să dea posibilitate cerului să intervină în favoarea lor! Şi atunci ce a făcut Dumnezeu când pe pământ nu era nici un mijlocitor?

Reacţia lui Dumnezeu a fost:

„de aceea braţul Său I-a adus salvare, şi dreptatea Lui, ea L-a sprijinit. Şi S-a îmbrăcat cu dreptatea ca şi cu o platoşă şi cu un coif al salvării pe capul Său; şi a îmbrăcat hainele răzbunării, ca îmbrăcăminte, şi S-a înfăşurat cu râvna ca într-o manta”. Atunci când nu a fost nici un mijlocitor, braţul Său i-a adus salvare! Cum? Simplu, a intervenit fără ca oamenii să ceară acest lucru! El este Dumnezeu! El poate face ce vrea! Cine I se poate împotrivi! Cine poate să-i spună: ce faci? Braţul este suficient de puternic să intervină fără ca oamenii să deschidă o uşă prin rugăciune spre intervenţie!

Ce a mai făcut El? „S-a îmbrăcat cu dreptatea ca şi cu o platoşă şi cu un coif al salvării pe capul Său; şi a îmbrăcat hainele răzbunării, ca îmbrăcăminte, şi S-a înfăşurat cu râvna ca într-o manta”. El s-a echipat pentru a acţiona! El nu are nevoie de nimeni şi de nimic pentru a duce planul Său la împlinire! Dacă tu nu veghezi, dacă creştinii cad, nu este o problemă pentru El, doar pentru tine că vei suferii, că vei fi pedepsit!

El este Atotputernic şi are toate drepturile de a interveni prin Sine Însuşi! Aleluia!

El va interveni dar ce va fi cu tine care nu ai vegheat, care nu ai fost un ajutor pentru semenii tăi?!?

Răspunsul lui este:

După fapte, aşa va răsplăti: va da mânie potrivnicilor Săi, răsplată vrăjmaşilor Săi; va da insulelor plata cuvenită. Şi cei de la apus se vor teme de Numele Domnului, şi cei de la răsăritul soarelui de gloria Lui. Când vrăjmaşul va năvăli ca un râu, Duhul Domnului va ridica un steag împotriva lui. „Şi Răscumpărătorul va veni pentru Sion şi la cei din Iacov care se vor întoarce de la fărădelege“, zice Domnul. „Cât despre Mine, acesta este legământul Meu cu ei“, zice Domnul: „Duhul Meu care este peste tine şi cuvintele Mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor depărta din gura ta, nici din gura seminţei tale, nici din gura seminţei seminţei tale“, zice Domnul, „de acum şi pentru totdeauna“.

Pentru cei răi vine răsplata după faptele lor!

Iar atunci când cei răi sunt pedepsiţi, oameni din alte popoare, cei de la apus”,  vor începe să se teamă de Numele de Iehova.

Iar rămăşiţa din poporul lui Dumnezeu, care în cazul lui Israel era o treime (Zaharia 13:8-9), care se va întorce de la fărădelege va fi răscumpărată, după cum este scris:  „Şi Răscumpărătorul va veni pentru Sion şi la cei din Iacov care se vor întoarce de la fărădelege“. Apoi acest popor iertat de fărădelege are promisiunea: „Când vrăjmaşul va năvăli ca un râu, Duhul Domnului va ridica un steag împotriva lui...„Cât despre Mine, acesta este legământul Meu cu ei“, zice Domnul: „Duhul Meu care este peste tine şi cuvintele Mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor depărta din gura ta, nici din gura seminţei tale, nici din gura seminţei seminţei tale“, zice Domnul, „de acum şi pentru totdeauna“.

Iubite cititor, ascultă din prima, că s-ar putea să nu mai ai harul să faci parte din rămăşiţa ce în final va fi răscumpărată!

În al doilea rând, faptul că nu eşti mijlocitor pentru fraţi şi semni, din neiubire, neveghere, nu Îl opreşte pe Dumnezeu să ducă planul la îndeplinire, dar tu vei pierde harul de fi colaborator cu Dumnezeu şi vei pierde răsplata!

În al treilea rând, nu uita: răsplata este pentru cei „care se vor întoarce de la fărădelege“, cei care repetă de mai multe ori acelaşi păcat, poate duce la pierderea harului de a fi biruitori, de a ajunge în cer!

Domnul a spus clar în Apocalipsa 3:21: Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.