Oamenii se roagă, dar ei cer rău ca să risipească (Iacob 4:3), ei nu cer din dorinţa de a asculta deplin de Tatăl!

Ei vor să primească multe, dar nu să dea multe, uitând că cu măsura cu care măsurăm pentru El, cu măsura aceea vom primi (Luca 6:38).

Domnul a spus în Ioan 15:14, SCC: „Voi sunteţi prietenii Mei; dacă aveţi să faceţi ceea ce vă poruncesc”. Iar prietenii Lui, au harul ca El să mijlocească pentru ei, după cum a promis în Ioan 16:26, SCC: „În ziua aceea veţi cere în Numele Meu, şi nu vă zic că Eu voi ruga pe Tatăl pentru voi. El mijloceşte pentru ei, El se roagă pentru discipolii şi prietenii Lui!

Şi atunci ei pot cere orice vor!!! De ce pot cere orice vor? Deorece ei se roagă folosind gândurile, dorinţele, cuvintele Lui!!! În Ioan 15:7, SCC, se spune: „Dacă aveţi să rămâneţi în Mine, şi cuvintele Mele au să rămână în voi; ceea ce aveţi să vreţi, cereţi, şi vi se va face”. Şi promisiunea lui este adevărată, citind cartea Faptele Apostolilor vedem răspunsul la rugăciuni (ex. Fapte 12:5-10). De ce a răspuns Tatăl la rugăciuni, deoarece acele rugăciuni erau rostite de oameni ce erau în Fiul, şi cuvintele Lui erau în ei. Cum a rămas Cuvântul Domnului în ei? Prin ascultarea lor, la cei care nu ascultă, demonii întruchipate de păsările din pildă, răpesc cuvântul semănat în inima lor (Matei 13:4,Matei 13:19).

Orice om sincer, care doreşte cu adevărat, care are o viaţă de ascultare DEPLINĂ, va experimenta la timpul hotărât de Tatăl, cuvintele: „Iesus a răspuns, şi i-a zis: dacă cineva are să Mă iubească, va respecta Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi; şi vom veni la el, şi vom face locuinţă la el” - Ioan 14:23, SCC, vezi şi Fapte 5:32.