Apocalipsa 6:3-4, SCC: şi când a deschis sigiliul cel de al doilea, am văzut pe vieţuitoarea a doua zicând: Vino! Şi a ieşit un altul, un cal roşu aprins; şi celui şezând pe el i s-a dat să ia pacea de pe pământ, şi ca să se înjunghie unii pe alţii; şi i s-a dat o sabie mare”.

Matei 24:6-7, SCC: „Urmează să auziţi de războaie şi zvonuri de războaie; vedeţi, nu fiţi tulburaţi! Pentru că acestea trebuie să aibă loc; dar încă nu este sfârşitul. Pentru că se va ridica naţiune contra naţiune, şi regat contra regat”.

Ca să înţelegem evenimentele mondiale ce vor veni, trebuie să cunoaştem lucrările şi spiritele ce acţionează din spate, din lumea spirituală!

Vrăşmaşul a încercat să imite pe Creator, ridicând la poziţia de „heruvimi”, 12 spirite (comp. cu 1Regi 7:25; 1Regi 10:20). De aceea la dispoziţia lui Isus, au stat 12 legiuni de îngeri, gata pentru a interveni (Matei 26:53), şi poporul creştin a fost condus de 12 apostoli, iar când Iuda a căzut, a fost imediat înlocuit de Matia, ei trebuiau să rămână 12 în slujba de supraveghere a adunării creştine (Fapte 1:15-26).

Aceşti 12, creaţi de satan, iniţial nu erau la nivel de heruvimi, din care şapte sunt mai proeminenţi, fiind ca un fel de capete ale lui, ce poartă 10 coroane ale celui rău (Apocalipsa 12:3, Apocalipsa 7-9), care sunt 10 lideri (căpetenii demonice) peste zece ţări importante din lume.

Aceşti „heruvimi” creaţi de satan, au tot patru capete, ce reprezintă patru atribute: de leu care reprezintă: mândria (Iov 28:8; Proverbe 30:29-30); de taur care semnifică: moartea (Psalm 22:12-14); al treilea cap de femeie care reprezintă: iubirea de sine (Geneza 3:5-6); şi vulturul care reprezintă: înţelepciunea drăcească (Iacob 3:15; Obadia 1:4).

Din aceşti 12 „heruvimi”, patru dintre ei au ca teren de activitate: pământul, patru sunt în jurul lui satan, şi patru au ca teren de activitate: cosmosul. Din aceşti 12 heruvimi, 6 sunt uniţi mai strâns cu satan devenind parte din balaurul cu 7 capete, primul cap fiind însuşi diavolul.

Însă uneori apar lupte între ei, permise de cer, ce fac ca să se ducă la îndeplinire scopurile lui Dumnezeu pe pământ. De pildă, demoni scoşi de alţi demoni ce fac lucrarea de rătăcire trimise de Dumnezeu (comp. Matei 7:22-23, cu 2Tesaloniceni 2:9-11); sau ca în cazul: unui duh de minciună care se pune la dispoziţia lui Dumnezeu (1Regi 22:19-23), etc.

Înainte de necazul cel mare, până când va conduce satan lumea prin Fiara numită: Anticrist (Apocalipsa cap. 13), în perioada numită: „începutul durerilor” (Matei 24:8), Dumnezeu le permite acestor puteri drăceşti să activeze pe rând, pe pământ, înainte de necazul cel mare.

Astfel, înainte de a veni sfârşitul, trebuie să se împlinească Cuvintele Domnului prin care le dă răspuns discipolilor Săi care L-au întrebat despre semnul prezenţei Sale şi a sfârşitului acestei epoci. El vorbeşte de două perioade succesive în răspunsul Lui, de „începutul durerilor” şi de un „necaz mare” (Matei 24:8,Matei 24:21).

În perioada numită de Domnul: „începutul durerilor”, sunt evenimente ce au loc înainte de apariţia: „urâciunea pustiirii” (Matei 24:15), cu care începe necazul cel mare.

În Evanghelia după Matei cap. 24, versetele 4-8, se referă la „începutul durerilor”, iar v.9-26, la necazul cel mare, iar v.27-31, la ziua revenirii Domnului Isus.

Începutul durerilor, deschide calea nenorocirilor şi prevestesc epoca cea mai întunecată a omenirii: „necazul cel mare”, atunci când va fi un necaz aşa de mare cum n-a mai fost şi nu va mai fi! (Matei 24:21).

Însă înainte de necazul cel mare, vor apărea diferite nenorociri pe pământ, descrise în Matei 24:4-8, Marcu 13:5-8; Luca 21:8-11; Apocalipsa 6:1-8.

Aceste nenorociri sunt: lucrarea unui spirit ce aduce o libertate lumească, ce are ca efect: apariţia multor profeţi falşi, şi mesageri falşi care vin „în numele lui Isus”. Această „libertate” este arătată în Apocalipsa prin ruperea primului sigiliu, şi galopul călăreţului de pe calul alb care este înţelepciunea firească (Apocalipsa 6:2).

Multe ţări din anul 1989, au obţinut „libertatea”, ţări din Europa de est, şi din alte continente.

Acest călăreţ de pe cal alb, care are doar un arc şi care învinge fără să tragă cu săgeţi; aşa cum este prezentat în Apocalipsa 6:1-2, este urmat de un alt călăreţ:

Apocalipsa 6:3-4, SCC: şi când a deschis sigiliul cel de al doilea, am văzut pe vieţuitoarea a doua zicând: Vino! Şi a ieşit un altul, un cal roşu aprins; şi celui şezând pe el i s-a dat să ia pacea de pe pământ, şi ca să se înjunghie unii pe alţii; şi i s-a dat o sabie mare”.

Acest călăreţ este mândria care stârneşte lupte. Uneori mândria se ridică chiar contra lui satan, anumită ţări mici atacând ţări mari şi popoare numeroase fiind împinse de mândrie! Exemplu: Germania lui Hitler condusă de mândrie atacă uriaşa Rusie (ateistă) a lui Stalin ce îl avea în spate pe satan, mândria Japoniei atacând USA, etc.

Înţelepciunea firească-drăcească (cea de pe calul alb) chiar dacă în primă fază a dus la căderea sistemelor dictatoriale, ea nu a dus la unitate; ci, la dezbinare, certuri, după cum este descrisă în Iacob 3:14-16, SCC:Dar, dacă aveţi în inimile voastre invidie amară şi ambiţie egoistă; nu vă lăudaţi, şi nu minţiţi împotriva adevărului. Aceasta nu este înţelepciunea cea coborând de sus; ci, este pământească, sufletească, demonică. Pentru că unde este invidie şi ambiţie egoistă; acolo este dezordine, şi orice lucrare rea”.

Lucrarea călăreţului de pe cal alb a dus la invidie, cum ar fi invidia Rusiei faţă de extinderea NATO sau ambiţia Chinei de a deveni o super putere mondială, etc. 

Această lucrare îşi va atinge apogeul când mândria va fi stârnită, invidia şi amibiţia stârneşte mândria, şi atunci Mielul va rupe sigiliul al doilea şi atunci una dintre vieţuitoarele lui Iehova va spune: Vino! Şi a ieşit un altul, un cal roşu aprins”!!!

Dumnezeu îi permite călăreţului de pe calul roşu să i-a pacea de pe pământ!!! De ce? Deoarece, acestea trebuie să aibă loc”! – Matei 24:6-7. Oamenii fiind iubitori de plăceri, iubitori de sine (2Timotei 3:1-5), construind, sădind fără Dumnezeu, căsătorindu-se fără Dumnezeu! (Luca 17:26-30). Ducând o viaţă fără Dumnezeu, uzând la maximum de îngăduinţa divină, bazându-se pe propria înţelepciune şi putere, trăind egoist ca şi Sodoma şi Gomora despre care se spune în Ezechiel 16:49, GBV 2001: Iată, aceasta a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: îngâmfare, belşug de pâine şi lipsă de grijă erau în ea şi în fiicele ei; şi n-a întărit mâna celui sărac şi nevoiaş”.

Acest călăreţ vine pe un cal roşu ca focul, reprezentând focul mâniei şi mândriei de care este cuprins pentru a galopa pe pământ, acesta va duce la războie. Şi nu la orice fel de războaie; ci, războaie care vor lua pacea de pe pământ !!!

Nici într-un timp nu a existat conflicte în care să fie implicate toate ţările, chiar în cele două conflagraţii aşa zis: mondiale, nu au cuprins toate statele de pe glob!!!

Dar atunci nu vor mai exista: „ţări neutre”, ci se va ridica naţiune contra naţiune, şi regat contra regat” (Matei 24:7). Vechi conflicte, răni şi nedreptăţi din trecut, pofte, ambiţii ale liderilor, toate la un loc, vor genera o perioadă de conflicte pe tot globul! De la războaie dintre alianţe militare, la războaie cu ţări vecine: „ca să se înjunghie unii pe alţii”, pacea de pe pământ  va fi luată!!!

Ba mai mult, acestui călăreţ i se va da „o sabie mare”, sabia mare reprezintă armele de distrugere în masă, o sabie de lumgime normală sunt armele noamale (convenţionale), însă o sabie mare sunt armele care au putere mare de distrugere, o rază mare de acţiune!!!

În curând Mielul va deschide sigilul al doilea, iubite cititor eşti pregătit?!? Faci parte din cei aleşi care vor scăpa şi care vor fi ocrotiţi?!? Matei 24:22; Apocalipsa 3:10.