„Şi Samuel a zis: „Îi plac Domnului arderile-de-tot şi jertfele, ca ascultarea de glasul Domnului? Iată, ascultarea este mai bună decât jertfa, şi luarea aminte decât grăsimea berbecilor”1Samuel 15:22, GBV 2001. 

Tatăl Ceresc, ne-a creat din dragoste, El ne iubeşte şi doreşte ca noi să cunoaştem dragostea Lui!

El vrea ca noi să stăm în dragostea Lui, să ne adăpăm din ea (Romani 5:5; 1Corinteni 12:13), să avem părtăşie cu El şi cu Fiul Său (1Ioan 1:3), care este manifestarea dragostei Sale (1Ioan 4:8-10).

Mulţi oameni călăuziţi de carne, îndemnaţi de o o râvnă firească doresc să facă: „lucrări pentru Dumnezeu”.

Însă acele lucrări nu vin din El, ci sunt izvorâte din carne!!! Ele sunt jertfe necurate!

La carnea păcătoasă nu-i place odihna în Cristos (Matei 11:28-30), ca Dumnezeu să lucreze prin noi (Filipeni 2:13), ca noi să fim ca nişte instrumente în mâna Sa. Ei îi place să activeze cum ştie ea că este bine, nu după standardele divine! Această lucrare carnală, crează impresia că suntem religioşi, că „îl iubim pe Dumnezeu”....dar iubirea de Dumnezeu constă a aştepta sfatul şi călăuzirea Sa, a sta în părtăşie cu El, până El îţi spune ce să faci (comp. cu Fapte 10:9-48).

Secretul lucrării divine constă în a căuta persoana lui Dumnezeu, şi apoi din părtăşia cu El să izvorască lucrarea pentru El, după cum este scris în Romani 11:36, SCC: Pentru că din El, şi prin El, şi pentru El sunt toate. Lui fie-I gloria în epoci! Amin”.

Ca şi într-o familie, copiii caută relaţia cu tatăl lor, vorbesc împreună, mănâncă împreună, fac planuri împreună, şi apoi lucrează împreună.

Cum ar arăta o familie, în care copiii fug de tatăl lor, dar chipurile aceştia lucreză pentru el !!! Cum poţi lucra pentru o persoană fără să-i cunoşti gândirea şi inima acelei persoane!

În mod asemănător înainte de a face lucrări pentru Dumnezeu, trebuie să-L cauţi pe Dumnezeu până când El se lasă găsit de tine, şi apoi ajungi să-L cunoşti, şi apoi să colaborezi cu El!

 

Despre căutarea lui Dumnezeu vezi: Tu trebuie să-L căuţi pe Dumnezeu până Îl găseşti !