Dumnezeul Creator, se descoperă lui Moise ca având un nume (Exod 3:13-16), El îi spune: Iehova, Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Abraam, Dumnezeul lui Isac şi Dumnezeul lui Iacob m-a trimis la voi; acesta este numele Meu în etern...”Exod 3:15, Sânta Scriptura 1873.

Acest Nume sacru apare de cca. 7000 de ori în Biblie.

Însă traducătorii au ascuns acest Nume de oameni! Prin aceasta ei au făcut ca numele să fie uitat!!!

Iar aceasta este echivalentul cu a chema Dumnezei străini! În Psalm 44:20, GBV 2001, se spune: Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru şi ne-am fi întins mâinile către un dumnezeu străin”.

Prin aceasta ei au oprit ca Numele de Iehova să fie cinstit de oamenii aşa după cum suntem învăţaţi în Biblie (Maleahi 3:16; Romani 15:9-11; Apocalipsa 15:4).

La rândul lor, chiar unii oamenii care au aflat de numele divin, rămân în rătăcire, acceptând conducerea cultelor care este împotriva Numelui Celui prea Înalt (comp. cu Psalm 83:16-18), şi acceptând traducerea Cornilescu cu multele ei greşeli, acceptând într-un cuvânt: FALSUL NUME de „Domnul” !!!

Astfel, peste tot Cornilescu a înlocuit numele divin cu Domnul, în Biblia Cornilescu doar la Geneza 22:14 şi la Exod 17:15, apare la nota de subsol numele divin.

Însă expresia Domnul este un substantiv comun, un titlu, nu este un nume!

Traducerea Sânta Scriptură 1873, 1874, a redat Numele de: „Iehova” în Vechiul Testament în apoape 7000 de locuri, iar Scripturile Calea Creştină[1], a introdus în Scripturile Creştine (Noul Testament) de 168 de ori, Numele sfânt de Iehova!

Există multe versete despre Numele de Iehova în Scripturile ebraice (Vechiul Testament) despre onorarea Numelui divin (Maleahi 1:11; Maleahi 3:16; Psalm 99:3; Psalm 145:1-2), unii însă nu le i-au în considerare, dar din păcate, ei neglijează adevărul!!! Căci Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul (Ioan 17:17), şi toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu!!! – 2Timotei 3:16-17.

 

Însă ce învaţă Scripturile Noului legământ de Numele divin?

Domnul ne-a învăţat o rugăciune model spunând în Matei 6:9, SCC[2]: „Deci voi, rugaţi-vă aşa: Tatăl nostru Cel ce eşti în ceruri! Fie sfinţit Numele Tău”. Dar cum vor sfinţi oamenii din culte dacă ei nu-L cunosc!!! Dacă ei nu-i recunosc poziţia şi importanţa!!! Dacă ei falsifică Biblia înlocuind Numele cu alt cuvânt?!?

Fapte 2:21, SCC: „şi va fi aşa: oricine care are să cheme Numele de Iehova, va fi salvat”.

Apostolul Petru călăuzit de Spiritul Sfânt, aplică profeţia din Ioel 2:28-32, la zilele din urmă, la epoca ce a început în primul secol după botezul Fiului lui Dumnezeu (Evrei 1:2). El concluzionează: „şi va fi aşa”, cum? „oricine care are să cheme Numele de Iehova, va fi salvat”. Dar oamenii din culte intoxicaţi de falsurile liderilor, care nu cheamă Numele, nu vor fi salvaţi, pentru că ei nu-l cunosc pe Iehova şi nu cheamă Numele Său (comp. cu Psalm 91:14-15; cu Psalm 79:6).

Iacob fratele Domnului, prin călăuzire citează pe Petru şi profetul Amos 9:11-12, zicând cu ocazia consfătuirii de la Ierusalim: Simeon a relatat cum că întâi Zeul a privit să ia dintre naţiuni un popor pentru Numele Său. şi cu aceasta se potrivesc cuvintele profeţilor, după cum a fost scris: „După aceea, Mă voi întoarce şi voi rezidi cortul cel căzut al lui David, şi voi rezidi cele dărâmate ale lui; pentru ca ceilalţi dintre oameni să caute pe Iehova, şi toate naţiunile peste care a fost chemat Numele Meu; zice Iehova, Cel făcând acestea, cunoscute din vechime”Fapte 15:14-16, SCC.

Cultele nu pot fi un popor pentru Numele Său, o dată ce ele scot Numele din Biblie şi din limbajul lor! Ei nu cheamă Numele, ei nu pot fi adunarea creştină, căci Iacob la ea aplică profeţia lui Amos când redă profeţia referindu-se la cortul căzut al lui David ce reprezintă adunarea (ekkelesia). Oameni din toate naţiunile ce formau adunarea în primul secol chemau Numele divin, după cum se precizează:toate naţiunile peste care a fost chemat Numele Meu; zice Iehova, Cel făcând acestea, cunoscute din vechime”.

Toate aceste naţiuni alipite la Israelul lui Dumnezeu (evreii convertiţi la creştinism – Galateni 6:16), Îl lăudau pe Dumnezeu!!! Cum?

Romani 15:9-11, SCC: „... „de aceea Te voi mărturisi între naţiuni şi voi cânta psalmi Numelui Tău.” Şi iarăşi zice: „veseliţi-vă naţiuni, cu poporul Lui!” Şi iarăşi: „lăudaţi pe Iehova toate naţiunile, şi să Îl laude toate popoarele.”

Dar chiar şi Domul Isus a făcut de Cunoscut Numele Tatălui discipolilor Săi (Ioan 17:6,Ioan 17:26), ba mai mult, în adunarea proaspăt formată după botezul Său, El a împlinit profeţia din Psalm 22:22, aşa cum explică Pavel în Evrei 2:12, SCC: zicând: „am să vestesc Numele Tău fraţilor Mei, am să Îţi când laude în mijlocul adunării.”

Dar chiar învingătorii fiarei cântă: „Cine nu are să se teamă, Iehova, şi nu va glorifica Numele Tău? Pentru că Tu singur eşti sfânt; fiindcă toate naţiunile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, deorece judecăţile Tale drepte au fost arătate”Apocalipsa 15:4, SCC.

Cultele nu pot învinge fiara şi semnul ei, ei nu-l laudă pe Iehova! Ei nu sunt din poporul Lui! Ei nu au semnalmentele biruitorilor fiarei!!!

Ei nu se închină la Iehova aşa cum a învăţat Domnul când a fost ispitit: Pentru că a fost scris: la Iehova, Zeul tău să te închini şi singur Lui să Îi faci serviciu sacru”Matei 4:10, SCC.

Dumnezeu a inspirat să se scrie: „Prin El deci să-I aducem neîncetat jertfă de laudă lui Dumnezeu, adică rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui”Evrei 13:15, GBV 2001.

Închinătorii adevăraţi aduc neîncetat jertfe de laudă! Ce fel de jertfe? O jertfă a buzelor care mărturisesc prin Fiul: Numele lui Dumnezeu.

Cultele nu fac lucrarea aceasta[3], căci ei au falsificat numele divin, L-au înlocuit, i-au distorisonat relevanţa, i-au diminuat importanţa, i-au schimbat persona care se identifică cu acest Nume, în trei persoane!

Dar Numele Tatălui este diferit de al Fiului (Apocalipsa 14:1) şi de al Spiritului (Ioan 16:13-15), astfel ei creat un Dumnezeu fals!

 

Dar atunci la cine se închină ei? Pe cine cinstesc ei?

Pe un „Dumnezeu în trei persoane”, care are numele: „Domnul”!!! Unui alt Dumnezeu, o urâciune cu trei capete!!! Închinarea lor este o urâciune!!!

Adevăraţi închinători se închină la Zeul Bibliei: Iehova, Tatăl Domnului Isus! (Efeseni 1:17; 2Ioan 1:3).

Iubite cititor, te închini tu la Iehova şi doar Lui îi aduci serviciu sacru prin Fiul Său? Sfinţeşti tu Numele Tatălui aşa cum a învăţat Fiul? Lauzi tu prin cântare Numele divin? Îl onorezi tu cu viaţa ta!

 


[1] Pentru mai multe informaţii vezi: AICI

[2] SCC este sigla pentru Scripturile Calea Creştină.

[3] Nici „Cultul Martoii lui Iehova”, nu i se închină Lui, datorită faptului că ei Îl descriu pe Dumnezeu altfel de cum Îl descrie Biblia, prin urmare ei au un alt Dumnezeu, ei prin acest desemnează o altă persoană, care nu coincide cu descrierea biblică a lui Iehova Zeul Cel Prea Înalt. Vezi în acest sens: Un alt „Iehova”, un alt Isus, un alt spirit, şi o altă veste bună!