„Suferă împreună răul, ca un soldat bun al lui Christos. Nici unu, fiind în armată nu se încurcă cu cele ale vieţii; ca să placă celui luându-l în armată”2Timotei 2:3,2Timotei 2:4, SCC.

 

Un soldat bun al lui Christos suferă răul, nu fuge de suferinţă, de greutăţi prin ocolirea legii Domnului, prin călcarea legii! El ştie că este chemat să se lepede de sine, să ducă crucea şi să urmeze calea durerilor pe care şi Domnul lor a fost!

Nu există decât calea îngustă care să ducă la viaţă, şi ea este pavată cu suferinţe, pe ea trebuie să îţi duci crucea, pe ea sunt puţini care te pot ajuta, puţini sunt cei care merg pe ea (Matei 7:13,Matei 7:14).

Cei mai mulţi, cu „Biblia în mână”, „merg pe calea lată”, de ce?

Deorece ei urăsc pe Domnul şi stilul de viaţă al Lui, ei nu doresc să fie discipolii Lui!!! Pe ei nu-i interesează învăţătura Lui!!! Ci basmele frumos colorate care să-i încânte....

Cei din poparele numite fals: „creştine”, aleg calea lată, mimând că sunt pe cale îngustă, punându-şi titulatura religioasă, dar fiind departe de Christosul Bibliei, ei trăiesc ca lumea!!! Ba unii dintre ei sunt mai vicleni ca păgânii!!!

Iar ceilalţi, urăsc adevărul care este evident, îmbătându-se cu minciuni religioase, filozofice sau de altă natură!

Cine mai practică dreptatea?

Oare va mai fi credinţă pe pământ? (comp. cu Luca 18:8).

Liderii sunt cei ce dau tonul la o viaţă nelegiuită, toţi: fură, înşeală, mint, iar mulţimea îi adoră....se tem de ei....îi bârfesc, dar le este frică să i-a o poziţie pentru dreptate...sunt laşi!!!

Şi merg în continuare, duminică de duminică la lăturile religioase ale celor care acum 25 de ani au fost mână în mână cu securitatea, cu ateismul, cu satan !!!

Nu mişcă în front, le este frică, căci oare cine să-i îngroape dacă ies din cultul lor !!!

Dar vine judecata !!!