„şi cu ei este împlinită profeţia lui Isaia, cea zicând: „cu auz veţi auzi, şi nicidecum nu aveţi să înţelegeţi; şi văzând, veţi vedea, şi nicidecum nu aveţi să pricepeţi; pentru că inima poporului acesta s-a împietrit, şi cu urechile au auzit greu, şi au închis ochii lor; ca nu cumva să vadă cu ochii, şi să audă cu urechile, şi să înţeleagă cu inima, şi să se întoarcă, şi să îi vindec” - Matei 13:14-15 SCC

Psalm 49:14 BC: „Sînt duşi ca o turmă în locuinţa morţilor, îi paşte moartea, şi în curînd oamenii fără prihană îi calcă în picioare: li se duce frumuseţa, şi locuinţa morţilor le este locaşul.”

 

Poporul lui Dumnezeu a avut harul să audă Cuvântul vieţii. Mulţi însă nu aduc rod, ei aud dar nu înţeleg, ei văd dar nu pricep, care este problema? Problema este: „inima poporului acesta s-a împietrit” !!!

Ei fug de cruce, ei spun că este „bine” şi aşa, într-un mod de viaţă pe buza prăpastiei!!!

Ei nu înţeleg căci inima lor nu este la Domnul, la dreptatea Lui (Matei 6:33), inima lor este la o religiozitate care pretinde puţine sacrificii!!!

Ei văd că Dumnezeu până acum a îngăduit şi aşa să se trăiască, de ce să urmăm cale îngustă, de ce să ducem crucea? De ce să ne lepădăm de noi înşine? De ce să dorim mai mult din sfinţenia Lui? Dacă se poate să trăim aşa, ca şi până acum???

Pentru că modul acesta de viaţă nu este îngăduit mult timp, pentru că vine ceasul când se va face judecata, şi nu am găsit faptele tale desăvârşite (Apocalipsa 3:2)! Şi nu am găsit rod în tine (Luca 13:7), Şi atunci vine blestemul (Marcu 11:14), focul (Evrei 6:8), moartea !!!

 

Cine este înţelept să înţeleagă, şi cine nu înţelege să nu înţeleagă !!!