Luca 17:28: „Şi, la fel, cum a fost în zilele lui Lot: mâncau, beau, cumpărau, vindeau, plantau, zideau

 

Zaharia 1:8: „Am văzut în noaptea aceea şi, iată, un om călărea pe un cal roşu şi stătea între mirţii

 

O nenorocire mare va lovi omenirea! Oamenii, politicieni, lideri religioşi, comercianţi, sociologi, psihologi, savanţi, nu sunt pregătiţi pentru ceea ce urmează.

Ei construiesc, au planuri de viitor, „îşi trăiesc viaţa”, ei cred că lumea va prospera, că ştiinţa va înainta, că viaţa va fi tot mai scutită de griji, că confortul datorită tehnici va creşte, speranţa lor este în UE, în NATO, în partide politice, în savanţi, etc.

Dar ei uită profeţiile Bibliei:

„Pentru că, iată, voi aduce nenorocire peste orice făptură” (Ieremia 45:5).

„atunci va fi ridicată naţiune contra naţiune, şi regat contra regat. şi vor fi cutremure mari, şi pe alocuri vor fi epidemii şi înfometări, vor fi spaime, cât şi semne mari în cer.” (Luca 21:10,Luca 21:11).

Călăreţul roşu stă între mirţi!!! El aşteaptă să galopeze, e pregătit, muşcă zăbala, dă din picior, zvărle cu copita, nechează şi aşteaptă să pornească atacul devastator!!!

Dumnezeu îi îngăduie!!! De ce?!?

Deoarece, oamenii au devenit atei, agnostici, imorali, fără Dumnezeu, este timpul ca Dumnezeu să lase ca vântul calului roşu să sufle pe pământ (comp. cu Apocalipsa 7:1).

Oamenii trebuie să simtă pe pielea lor dreapta judecată a lui Dumnezeu!

Iată de ce se zice:

„Tu dai putere calului, şi-i îmbraci gîtul cu o coamă ce fîlfăie? Tu-l faci să sară ca lăcusta? Nechezatul lui puternic răspîndeşte groaza. Scurmă pămîntul, şi, mîndru de puterea lui, se aruncă asupra celor înarmaţi; îşi bate joc de frică, nu se teme, şi nu se dă înapoi dinaintea săbiei. Zîngăneşte tolba cu săgeţi pe el, suliţa şi lancea strălucesc, fierbe de aprindere, mănîncă pămîntul, n’are astîmpăr cînd răsună trîmbiţa.
La sunetul trîmbiţei parcă zice: «Înainte!» De departe miroase bătălia, glasul ca de tunet ai căpeteniilor şi strigătele de luptă.” – Iov 39:19-25.

Apocalipsa 6:3,Apocalipsa 6:4: „şi când a deschis sigiliul cel de al doilea, am văzut pe vieţuitoarea a doua zicând: Vino! şi a ieşit un altul, un cal roşu aprins; şi celui şezând pe el i s-a dat să ia pacea de pe pământ, şi ca să se înjunghie unii pe alţii; şi i s-a dat o sabie mare.

 

TIMPUL LUI A SOSIT !!! Eşti Pregătit?