În istorie anumiţi lideri cheie au fost asasinaţi, cum ar fi: Sanherib, regele Asiriei (2Regi 19:36-37), sau Abraham Lincoln, preşetine în USA (1865), sau a lui John F. Kennedy, care a avut loc în ziua de 22 noiembrie 1963.

În anul 1914, Arhiducele Imperiului Austro-Ungar: Franz Ferdinand, a fost asasinat în timpul unei vizite de lucru la Sarajevo, pe data de: 28 iunie 1914. Acest asasinat a denclanșat: primul război mondial, declarând război Serbiei.  Dar atentatul de la Sarajevo a fost doar pretextul razboiului. Cauzele acestui prim conflict mondial au fost mult mai adânci: concurenţa economică, naţionalismul, expansionismul.

Conform cu Ecleziastul 1:9: Ce a fost, aceea va fi; şi ce s-a făcut, aceea se va face; şi nu este nimic nou sub soare.”  

Astfel este posibil ca un alt asasinat să pornească un război mondial mult mai cumplit decât ceea ce a fost!!!

Domnul a prezis: „Dar când aveţi să auziţi de războaie şi zvonuri de războaie, să nu fiţi tulburaţi; trebuie să se facă, dar încă nu este sfârşitul. Pentru că se va ridica naţiune contra naţiune, şi regat contra regat” – Marcu 13:7-8, SCC.

 

Mulţi oameni cred că deja s-au împlinit profeţiile spuse de Domnul despre războaie, ridicarea unei naţiuni contra alteia, dar acestea nu au avut loc încă! Pentru că nu a venit sfârşitul în urma acestor războaie!!!

Domnul Isus a vorbit despre războaie nu doar în Evanghelii; ci şi în revelaţia dată lui Ioan pe Insula Patmos, El a spus: „Şi, când a deschis pecetea a doua, am auzit pe a doua făptură vie spunând: „Vino!“ Şi a ieşit un altul, un cal roşu, şi celui care şedea pe el i s-a dat să ia pacea de pe pământ şi ca să se înjunghie unii pe alţii; şi i s-a dat o sabie mare.”

Calul roşu reprezintă o putere a lui satan: mândria care va aduce războiul pe planeta pământ!

Aceste războaie despre care a vorbit Domnul, nu au putut fi nici primul sau al doilea război mondial, căci atunci au existat teritorii şi ţări neimplicate în conflict.

În primul război mondial au fost următoarele ţări neutre: Afganistan, Argentina, Bhutan, Chile, Columbia, Danemarca, El Salvador, Elveţia, Etiopia, Liechtestein, Luxemburg, Mexic, Norvegia, Olanda, Paraguay, Spania, Suedia, Venezuela.

Chiar în timpul celui de-al doilea război mondial, au existat ţări neutre ca: Irlanda, San Marino, Elveţia, Vaticanul, Portugalia, care nu au fost implicate în conflict, astfel nu putem spune că s-a luat efectiv pacea de pe pământ. 

Dar în viitor când va galopa acest călăreţ se va lua complet pacea de pe pământ. Faptul că i s-a dat o 'sabie mare' indică că armele care vor fi folosite în conflicte în perioada 'începutul durerilor' vor fi arme de distrugere în masă, nu arme convenţionale, ci arme care vor avea o putere de ucidere mare!

Dar în curând va galopa călărețul de culoarea roşie, care va lua pacea de pe pământ, asta însemnă că vor fi războaie care vor implica toate naţiunile de pe planetă şi toate ţările!!!

Ce este de făcut? Ce trebuie să facă creştini în situaţia care va apărea pe pământ?

Vezi: Locul de scăpare