De multe ori am discutat cu oameni ce aparţin din diverse culte care pretind că sunt creştine!

Ceea ce vei oberva imediat cu ei, este că pe de o parte ei îţi vor spune (de exemplu): „sunt ortodox”, „sunt pencticostal”, „sunt baptist”, etc., dar pe de altă parte dacă îi întrebi de anumite învăţături, vei vedea că ei nu sunt ortodocşi, baptişti sau penticostali, căci nu cunosc şi nu urmează crezul oficial!!!

Una din cele mai mari minciuni ale cultelor este că ele sunt: lucrarea lui Dumnezeu!!! Că ele sunt: „adunarea lui Hristos”, că ele conţin milioane sau sute de mii de membrii care sunt în unitate, care urmează un crez!!! Că sunt o familie!!! Că ei sunt grupaţi în jurul Domnului!!!

În jurul cărui Domn? A unui domn împărţit? „Este Hristos împărţit?” (1Corinteni 1:13).

În realitate grupările religiose sunt un paravan după care fiecare individual crede ce vrea, trăieşte cum vrea!!! Ei nu sunt în unitate!!! Ei trăiesc în realitate o minciună cumplită!

Pretenţia „Că ei sunt biserica”, „Că ei au credinţa sfinţilor”, „ că ei nu sunt singuri pe pământ”, că sunt religii formate de mii sau milioane” – nu sunt decât o pretenţie goală, o mascaradă! O armată în care fiecare soldat este şi general!!! În care fiecare este îmbrăcat cu o uniformă de o altă culoare! Ce armata este acesta?!?

Majoritatea membrilor nu-şi cunosc propriul crez! Majoritatea nici nu l-au văzut! Nici nu sunt interesaţi de el! Ei spun că sunt: ortodocşi, penticostali, baptişti, etc. dar ei nu sunt în realitate!!! În realitate ei sunt: Dumitru, Cosmin, Popescu, Ionel, etc. Credinţa lor îi reprezintă în realitate pe ei, nu pe un grup! Doar de faţadă ei se ascund sub o titulatură, că le este ruşine în faţa celor lumeşti şi fireşti să fie singuri!

Ei trebuie (cel puţin cu numele) să aparţină undeva, ca apoi să se laude! Ca apoi să-i atragă şi pe alţi în rătăcire! Veniţi la noi că suntem mulţi, dar în realitate ei sunt singuri! Ei trăiesc o credinţă individuală!!! Ei nu sunt în realitate o familie!!! Ei nu sunt una!!!

Conducerea cultelor trăieşte în minciună, şi îi minte pe membrii aruncând praf în ochii celor neştiutori când  spun: „Nimeni nu poate sa devina membru in Biserica lui Dumnezeu Apostolica Penticostala decat numai dupa ce si-a insusit principiile de credinta. Biserica il poate primi de proba, pentru un anumit timp.” Câţi penticostali le cunosc? Câţi şi le-au însuşit pricinipiile de credinţă? Cîţi le urmează? Câţi cred aşa cum este scris în crez?

Marea majoritate cu care am vorbit nici nu au văzut broşura cu „Mărturia lor de credinţă” darămite să o citească! Darămite să o urmeze?

Am vorbit o dată cu un fiu de aşa zis „prezbiter”, mi-a zis: „cultul ne lasă să facem ce vrem”. Păi cultul trăieşte în minciună, o dată ce el pe de o parte susţine că: „Nimeni nu poate sa devina membru in Biserica ...decat numai dupa ce si-a insusit principiile de credinta”, dar în realitate te lasă de capul tău! Liderii nu sunt interesaţi de adevăr, nici măcar de „adevărul propriu”!!! De fapt, ei înşişi sunt dezbinaţi între ei! Capul lor nu este Cristos, ci aşa zişi „teologi”, „sau curente teologice” pe care le urmează fiecare cum i se pare mai „bine”! Ei sunt mai rău ca cei din Corint pe care i-a mustrat Pavel (vezi 1Corinteni 1:12-14), măcar aceia au primit prin Pavel şi Apolo: Evanghelia curată, şi apoi ei s-au bătut de la ea, ascultând de învăţători falşi veniţi ulterior după apostolii Domnului!

Cei din culte, nu au auzit niciodată: Evanghelia adevărului, dar nici nu sunt interesaţi de ea, cum să-şi părăsească ei fotoliile, diplomele şi renumele?!? Dar ceea ce este înălţat înaintea oamenilor este o urâciune în faţa lui Dumnezeu!!! – Luca 16:15.

Dar şi membri de rând susţin şi trăiesc minciuna!

De ce o susţin? Pentru ca să nu fie singuri, să se laude cu o denominaţie, cu o organizaţie (cu toate că în relitate ei sunt singuri, ei nu sunt una în credinţă) ci sunt pe cont propriu pe credinţa lor proprie!!!

L-am întrebat pe un penticostal: „când are loc răpirea bisericii?” „La sfârşitul necazului cel mare”mi-a spus. Eu i-am spus, „atunci tu nu eşti penticostal”, căci penticostali mărturisesc în crezul lor: „Credem in rapirea Bisericii inainte de aratarea Domnului Isus Hristos pe norii cerului si inainte de necazul cel mare”.

Membrii cultelor trăiesc în minciună!

Unii baptişti sunt calvinişti, alţii sunt armianişti, ce fel de credinţă este aceasta? Este Cristos şi Da şi Nu ?!? (comp. cu  2Corinteni 1:19,2Corinteni 1:20).

Nu mai vorbim de ortodocşi, catolici, protestanţi, în care fiecare are: nu credinţa cultului, ci are: credinţa proprie!

Nu putem vorbi de trupul lui Cristos, care este adunarea Lui, care Îl urmează pe El şi învăţătura Lui; ci de oameni individuali care formalcu numele, mascat fac parte dintr-o confesiune, în realitate ei fac parte din confesiunea lor proprie! Ei au propria lor mărturie de credinţă! Şi nu mărturia cultului în care au fost introduşi de popi, prin manipularea părinţilor şi a naşilor!!!

Biblia învaţă clar despre adevăraţi creştini:

„Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia, pe care v’am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas, şi prin care sînteţi mîntuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v’am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut.” – 1Corinteni 15:1,1Corinteni 15:2.

„Preaiubiţilor, dându-mi toată silinţa să vă scriu despre mântuirea noastră comună, am fost nevoit să vă scriu, îndemnându-vă să luptaţi pentru credinţa dată sfinţilor odată pentru totdeauna.” Iuda 3.

 

„Vă îndemn deci eu, cel întemniţat în Domnul, să umblaţi într-un chip vrednic de chemarea cu care aţi fost chemaţi, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în dragoste, străduindu-vă să păstraţi unitatea Duhului, în legătura păcii. Este un singur trup şi un singur Duh, după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă a chemării voastre; un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez; un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este peste toţi şi prin toţi şi în noi toţi.”Efeseni 4:1-6.

 „Vă îndemn dar, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să vorbiţi toţi în acelaşi fel şi să nu fie dezbinări între voi, ci să fiţi desăvârşit uniţi în acelaşi gând şi în aceeaşi părere.” – 1Corinteni 1:10.

 

Toate aceste culte nu pot fi trupul lui Cristos care are o singură credinţă şi toţi urmează aceleaşi principii; ci cultele sunt grupuri artificial create, unde în realitate sunt: oameni religioşi, uneori: atei, agnostici, imorali, oameni cu viaţă dublă, şi care au o credinţă: individuală!!! Ei sunt afiliaţi formal şi cu numele la un cult!

Adunarea lui Cristos:

Adunarea lui Cristos este un grup de oameni, formată din mai mulţi sau din cel puţin: doi sau trei (Matei 18:20), care se adună pentru Numele lui Cristos. Un grup este adunarea lui Dumnezeu dacă: 1. are învăţătura lui Dumnezeu (2Ioan 9); 2. ei sunt una, au o singură credinţă şi o trăiesc! – Efeseni 4:5; 2Corinteni 4:133. Atunci când un membru părăseşte credinţa, el fie este exclus din adunare, fie el singur pleacă, şi se rupe de trup (1Corinteni cap. 5; 1Ioan 2:19).

Iubite cititor, ai o credinţă individuală? Sau susţii în totalitate crezul unui cult? Ai verificat tot ceea ce crezi cu Biblia? – Fapte 17:11. Dacă citind acest articol îţi dai seama că ani de zile ai trăi o minciună, te amăgit şi pe tine şi pe alţii, ce ai să faci? Ai să continui aşa? Sau ai să-L cauţi pe Dumnezeu până Îl vei găsi, ca apoi El să-ţi dezvăluie adunarea Sa, cea adevărată?!! – Ieremia 29:13.

Iubite cititor, nu te amăgi, fii sincer cu tine însuţi! Este în joc viaţa ta prezentă şi cea veşnică!!!