Anul 2014, este începutul redeschiderii unor vechi conflicte între vest şi est!

Pretextul: „nedreptatea istorică”!!!

Sunt interesate ţările mari, puternice, de dreptate?

Nu, nici vestul, nici estul nu doreşte dreptatea, ci doar propriul inters, sacrificând suflete, năzuinţe, popoare, triburi, pe altarul lăcomiei.

Nu doar că ţările mari sunt prospere material, având multe resurse, dar conducerea lor nu se mulţumeşte cu ceea ce Dumnezeu le-a îngăduit să aibă. Ei vor mai mult! Liderii lor vor să fie: „dumnezei” (Geneza 3:5, GBV 2001 n.s.) Vor să acapareze ca şi satan!!! Vor să fie dominaţi! Vor să-şi impună: cultura, limba, semnele, etc. Ei vor să-şi pună „semnele lor drept semne” Psalm 74:4.

Gândiţi-vă în istorie la nepăsarea vestului faţă de ţările est europene, vânzându-le aşa cum Iuda l-a trădat pe Domnul!

Ce a făcut Anglia, Franţa şi USA când Polonia a fost invadată în 1939? Nimic!

Ce a făcut vestul pentru ca ţările est europene să redobândească starea de dinainte de al doilea război mondial? Nimic! În public de ochii lumii, au susţinut democraţia acestor, ţări, şi pe ascuns le-au predat Moscovei! Ce lupă pentru dreptate şi libertate este aceasta!

Ce dreptate este să le promiţi locuitorilor din România, Polonia, Ungaria, etc. Prin radio „Europa liberă” şi alte posturi până prin ani '60, că vor veni americani să elibereze ţările de comunism, dar în realitate nu a fost decât propagandă! Luptători anticomunişti din munţi şi-au jerfit vieţile şi familiile pentru acest deziterat şi au fost tradaţi de vest. Ei au primit doar 'promisiuni înşelătoare!'

Ce a făcut vestul când Ungaria s-a răsculta în 1956 împotriva tiraniei comuniste? Nimic! Ce a făcut vestul când tancurile ruse au intart în Ungaria? Nimic! Dar America şi ţările NATO, care se proclamă ca fiind suţinătorii dreptăţii şi ai libertăţii!

Ce a făcut America şi Europa de vest când tancurile sovietice au invadat Ceohslovacia în 1968? Nimic!

Ce a făcut vestul când când foarte mulţi oameni au murit în Gulagul comunist? Nimic? Ce a făcut USA şi Europa de vest, când românii sufereau de foame, de sărăcie, de frig şi întunerc? Nimic, doar vorbe, ei mângâie popoarele dându-le oamenilor 'nădejdi înşelătoare' (Ieremia 6:14; Ieremia 7:8).

Acum Rusia susţine că are „drepturi” la „o restabilire istorică”, de anexa Crimeea la Rusia!!!???

Dar unde este dreptul României faţă de furtul Babarabiei?

Dacă Rusia are dovezi istorice că Crimeea a aparţinut Rusiei, şi Polonia şi România au ţinuturi în Ucraina care au aparţinut „istoric” acestor ţări! Este Rusia consecventă?

Dacă da, de ce nu restituie insulele Kurile, furate de la japonezi în 1945? Doar după aceste restituiri, poate cere: Crimeea!

Ţările mici şi mijlocii încă nu se trezesc, încă sunt furate de mirajul încrederii în ţările puternice!” Această beţie a încrederii în puterile din vest sau din est, nu va duce decât la suferinţa lor!

Ei nu-şi d-au seama că puterile de la vest sau est nu au ca scop prosperitatea lor, ci propria prosperitate, ei nu sunt fraţii lor care îi iubesc; ci interesul lor este unul egoist sau de paradă, ca să se laude cu voi (comp. Cu Galateni 6:13), cu mulţimea de state din alianţele lor!

Doar Dumnezeu are o iubire autentică faţă de naţiuni, fie ele mici sau mari! El le-a rânduit hotare locuirii lor (Deuteronom 32:8; Fapte 17:26).

Dar satan prin puterile lui vor să mute hotarul, ceea ce Dumnezeu interzice în legea lui (Deuteronom 19:14). Ce sentinţă le dă Dumnezeu ţărilor lacome care fură de la vecini:

 

Blestemat să fie cel ce va muta hotarele aproapelui său!“ – Şi tot poporul să răspundă: „Amin!“ – Deuteronom  27:17.