“Pentru că ori de câte ori vorbesc, strig, vestesc violenţă şi pradă. Căci cuvântul Domnului a ajuns pentru mine o ruşine şi o batjocură toată ziua.” - Ieremia 20:8 GBV 2001

 

Profeţii lui Dumnezeu, mesagerii Lui, strigă, avertizează, vestesc într-una, dar oamenii nu i-au seama. Inima lor nu este la adevăr, la Domnul. Ei se bazează pe lucruri înşelătoare.

Prin faptul că Dumnezeu încă nu a adeverit Cuvântul Lui spus prin mesageri, mulţi se amăgesc, mulţi se bazează pe modul lor de viaţă îngăduit de Dumnezeu, pe care ei îl consideră „bun”, pentru că Dumnezeu nu i-a pedepsit încă.

Când le spui adevărul ei îţi spun că eşti „fanatic”, „exagerat”. Ei vor spune: „cum spui tu lucrurile acestea”, Domnul ne aprobă, nu ne-a pedepsit, astfel ei înţeleg că „Domnul este cu ei”. Dar Domnul nu este cu ei, El este cu Cuvântul adevărului! El nu poate aproba nelegiuirea!

Dar inima oamenilor care nu-L iubesc pe El şi nu cunosc Cuvântul Lui se amăgeşte, şi confundă îndurarea cu desăvârşirea, cu aprobarea divină!

Dar Domnul nu îngăduie la nesfârşit, vine clipa când spune: „gata”, ori faceţi ce vă spun eu, ori împliniţi Cuvântul ori veţi fi lepădaţi (comp. Cu Luca 6:46-49).

Mulţi au fost lepădaţi, dar ei nu simt nimica!!! Şi-au pierdut darurile, bucuria, dar ei mint împotriva lui şi spun: „noi nu suntem lepădaţi”.

Dar vine vreme când li se va pune foc şi atunci vor simţi (Evrei 6:7-8).

Este timpul când din iubire faţă de slujitorii fideli care au avertizat într-una, şi şi-au amărât sufletul cu oameni fireşti, carnali, sufleteşti, pe care i-au învăţat adevărul şi i-au avertizat şi care zi şi noapte au strigat la Dumnezeu să facă dreptate, să adeverească Cuvântul Lui, vine timpul când Mesajul vestit se va împlini.

Unii vor muri şi vor ajunge în iad, alţii vor suferii cumplit şi vor fi salvaţi dar ca prin foc, alţii vor pierde membrii din familie ca pedeapsă pentru păcatele lor şi ale celor care vor fi luaţi de pe pământ, cei drepţi se vor bucura, căci vor vedea că există un Dumnezeu care face dreptate şi judecată pe pământ.

Oamenii s-au obişnuit atât de mult cu îngâduinţa, încât ei nu cunosc judecăţile Domnului, dreptatea Lui, este departe de ei, ei nu cunosc legile Lui, sfinţenia Lui, zelul Lui, dar vine timpul când El pune mâna pe bici şi va face dreptate. Pentru că până când nu se împlinesc judecăţile Lui pe pământ, locuitorii lumii nu vor învăţa dreptatea (Isaia 26:9). Doar aşa, atât oamenii din poporul Lui, cât şi din lume vor învăţa dreptatea, şi se vor înfrâna de la destrăbălare şi de la o viaţă fără de lege!

Iubite cititor aşteaptă-te la pedepse, poate pedepse mult mai dureroase decât îţi poţi închipui!!!

Toţi lucrătorii care îţi vestesc pacea (Ieremia 8:11), dar fără ca tu să fi ajuns la desăvârşire (Matei 5:48), te amăgesc, dacă tu nu ai ajuns desăvârşit în dragoste, în credinţă, în fapte, şi te amăgeşti că o să-ţi meargă bine, sau eşti amăgit de lucrătorii nelegiuirii care îşi vestesc „pacea”, vei avea o mare surpriză când va veni judecata lui Dumnezeu peste tine. Gândeşte-te, judecata şi pedeapsa divină la cei drepţi cu fapta, este atât de grea încât ei scapă cu greu, dar ce se va întâmpla cu cei nedrepţi, cu cei care au trăi din îngăduinţă, fără a împlini cele peste o sută de porunci ale lui Cristos din noul legământ? Unii nici măcar nu le cunosc, darămite să le fi împlinit prin Duhul Sfânt!!! Cum vor scăpa ei?

Biblia spune: „Pentru că este timpul ca judecata să înceapă de la casa lui Dumnezeu; iar dacă începe întâi de la noi, care va fi sfârşitul acelora care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Şi, dacă cel drept este mântuit cu greu, unde se va arăta cel neevlavios şi păcătos?” - 1Petru 4:17-18 GBV 2001.