Iar Isaia îndrăzneşte şi spune: „Am fost găsit de cei care nu Mă căutau, M-am arătat celor care nu se interesau de Mine“. Dar lui Israel îi zice: „Toată ziua Mi-am întins mâinile către un popor neascultător şi împotrivitor cu vorba“ - Romani 10:20-21

Isaia 55:5Iată, vei chema o naţiune pe care n-ai cunoscut-o; şi o naţiune care nu te cunoştea va alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău şi pentru Sfântul lui Israel, pentru că El te-a glorificat“.

 

Atunci când poporul lui Dumnezeu nu ascultă este lepădat, iar rămăşiţii credincioase, i se alipeşte oameni care vor forma un popor nou, un popor care ascultă de Domnul şi îi serveşte în dreptate.