Psalmi 24:7-10, SCC: „Porţi, ridicaţi-vă capetele! Şi ridicaţi-vă, porţi ale epocii, şi va intra Regele gloriei. Cine este acest Rege al gloriei? Iehova cel tare şi puternic, Iehova cel puternic în luptă. Porţi, ridicaţi-vă capetele! Şi ridicaţi-vă, porţi ale epocii, şi va intra Regele gloriei. Cine este acest Rege al gloriei? Iehova al oştirilor, El este Regele gloriei”.

 

Psalmistul David scrie acest Psalm dorind ca Dumnezeu să vină în epoca Lui, să vină ca Rege al gloriei! El își începe Psalmul spunând: „Porţi, ridicaţi-vă capetele! Şi ridicaţi-vă, porţi ale epocii, şi va intra Regele gloriei”. Porțile epocilor sunt porțile prin care Dumnezeu intră în diferitele epoci ca să ajute omenirea. Ridicarea capetelor este deschiderea acestor porți, știm că în anumite epoci Dumnezeu a lucrat mai mult, în timp ce în altele mai puțin (1 Samuel 3:1; Proverbe 29:18). Acest psalm exprimă dorința regelui David ca să intre regele gloriei, să lucreze în epoca Lui, Cel ce este „Regele epocilor” (1 Timotei 1:17). Regele David întreabă: „Cine este acest Rege al gloriei?” Și tot el răspunde: „Iehova cel tare şi puternic, Iehova cel puternic în luptă”. Iată David avea nevoie de Iehova ca să îl ajute la luptele Lui, Cel care era tare și puternic, fie ca și noi să cerem să vină Regele gloriei care purtăm luptele Domnului, să cerem să vină: „Iehova cel tare şi puternic, Iehova cel puternic în luptă”.

Regele David continuă spunând: „Porţi, ridicaţi-vă capetele! Şi ridicaţi-vă, porţi ale epocii, şi va intra Regele gloriei”. David dorea neapărat ca în epoca Lui să intre Regele gloriei, dorești și tu lucrul acesta? David își repetă întrebarea: „Cine este acest Rege al gloriei?” Și el dă răspunsul prin alte cuvinte: „Iehova al oştirilor, El este Regele gloriei”. Iată, cine este Regele gloriei: Iehova al oștirilor, Dumnezeul nostru are miriade de îngeri la dispoziție, are armate sau oștiri care pot interveni pentru noi la comanda Lui, să cerem ca David ca să vină Regele gloriei, ca să vină Iehova al oștirilor să intervină pentru noi. A lui să fie gloria acum și în toate epocile, amen.