Ioel 1:5,Ioel 1:9,Ioel 1:6, GBV 2001: „Treziţi-vă, beţivilor, şi plângeţi; şi urlaţi, toţi băutorii de vin, din cauza mustului, pentru că vi s-a luat de la gură!... Încingeţi-vă cu sac şi plângeţi, preoţilor! Urlaţi, slujitori ai altarului! Veniţi, petreceţi noaptea în sac, slujitori ai Dumnezeului meu! Pentru că darul de mâncare şi darul de băutură au fost îndepărtate din casa Dumnezeului vostru…Nu ni s-a luat hrana dinaintea ochilor noştri, bucuria şi veselia din casa Dumnezeului nostru?”

 

Dumnezeu judecă pe poporul Lui (1 Petru 4:17), și judecă și lumea, El este Judecătorul așa cum se spune în Isaia 33:22.

Unul din modurile în care El pedepsește pe cei neascultători este prin boală (1 Cronici 21:14; 2 Cronici 7:13; Apocalipsa 2:21-22). Astfel nimic nu este la voia întâmplării, astfel covid 19 este nuiaua divină peste oameni și peste cei care se consideră din casa lui Dumnezeu.

În jurul anului 800 î.Ch. profetul Ioel a vorbit de pedeapsa lui Dumnezeu prin lăcuste asupra lui Israel. Virușii ca lăcustele atacă viața pe pământ!

Dumnezeu a pedepsit prin covid 19, care este efectul, observăm că distracțiile, discotecile, barurile, închise, petrecerile oprite, astfel li s-a luat literar ‘mustul de la gură’, dar mai mult decât atât cei care se pretind slujitori ai altarului au fost blocați în slujba lor, adunările lor nu se mai țin, daruri și jertfe nu se mai aduc, e semnul judecății divine asupra lor!

Și totuși nu vedem să se încingă cu saci, să plângă să postească să urle “Pentru că darul de mâncare şi darul de băutură au fost îndepărtate din casa Dumnezeului vostru”!

Este interesant că numele „Ioel“ (în ebraică, Yohél) înseamnă „Iehova este Dumnezeu“, iar Dumnezeul Bibliei Iehova, nu se lasă batjocorit (Galateni 6:7-8), ci ceea ce seamănă omul aceea va și secera, cine seamănă în lucrarea lui din Spiritul Sfânt, va secera viața veșnică, dar cine seamănă în carne, va secera din carne putrezirea, o lucrarea care nu rezistă focului din ziua încercării.

Cei sinceri trebuie să nu uite acest lucru: să nu dispere și să semene în Spirit în continuare, așa cum se spune: “iar cel semănând în Spiritul, va secera din Spiritul viaţă eternă. Să nu renunţăm făcând binele; pentru că, la timp potrivit, vom secera, dacă nu disperăm” (Galateni 6:8-9, SCC).