Apocalipsa 6:3-4, SCC: “Şi când a deschis sigiliul cel de al doilea, am văzut pe vieţuitoarea a doua zicând: Vino! Şi a ieşit un altul, un cal roşu aprins; şi celui şezând pe el i s-a dat să ia pacea de pe pământ, şi ca să se înjunghie unii pe alţii; şi i s-a dat o sabie mare”.

 

Matei 24:7-8, SCC: “Dar când aveţi să auziţi de războaie şi zvonuri de războaie, să nu fiţi tulburaţi; trebuie să se facă, dar încă nu este sfârşitul. Pentru că se va ridica naţiune contra naţiune, şi regat contra regat; vor fi cutremure pe alocuri, vor fi foamete. Acestea sunt un început al durerilor”.

 

Luca 21:10-11, SCC: “Atunci le-a zis: atunci va fi ridicată naţiune contra naţiune, şi regat contra regat. Şi vor fi cutremure mari, şi pe alocuri vor fi epidemii şi înfometări, vor fi spaime, cât şi semne mari în cer”.

 

Domnul Iesus Christos când a fost pe pământ a prezis o epocă ce va preceda necazul cel mare caracterizată cu epidemii, războaie, cutremure de pământ, foamete.

Această epocă El o numește ca fiind: “un început al durerilor”!

Dacă prima parte a începutul durerilor a trecut cea cu călărețul de pe cal alb (Apocalipsa 6:1-2), care a dus la o falsă libertate adusă de înțelepciunea drăcească, acum urmează călărețul de pe cal roșu, care va aduce războaie pe tot globul. Galopul călărețului roșu (mândira) va fi în toate țările pentru că el  va lua pacea de pe pământ, cu scopul ca să se înjunghie unii pe alții, iar lui i s-a dat o sabie mare adică o putere mare, arme moderne puternice!

Dumnezeu prin Fiul rupe sigiliul și permite ca să vină acest spirit care va stârni războaie datorită neascultării oamenilor și împietrirea lor față de Evanghelie.

Călărețul roșu este la poartă și în curând își va începe galopul, întreabă-te dacă ești pregătit, dacă ai ocrotirea lui Dumnezeu, dacă gemi și suferi datorită urâciunilor din această lume.

În Ezechiel 9:1-10, GBV 2001, se spune despre pedeapsa divină:

“Şi a strigat în auzul meu cu glas tare, zicând: „Apropiaţi-vă, voi, păzitorii cetăţii, şi fiecare cu arma lui de nimicire în mâna lui!“ Şi, iată, şase bărbaţi veneau de pe calea porţii de sus, care este spre nord, şi fiecare cu arma lui de măcel în mâna lui; şi în mijlocul lor, un om îmbrăcat în in, cu un corn cu cerneală de scriitor la brâul lui. Şi au intrat şi au stat lângă altarul de aramă.
Şi gloria Dumnezeului lui Israel se înălţase de la heruvimul deasupra căruia era, la pragul casei; şi El a strigat la bărbatul îmbrăcat în in, care avea cornul cu cerneală de scriitor la brâu. Şi Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un semn (Tau) pe frunţile oamenilor care suspină şi care strigă din cauza tuturor urâciunilor care se fac în mijlocul lui“.

Şi celorlalţi le-a zis în auzul meu: „Treceţi în urma lui prin cetate şi loviţi; ochiul vostru să nu cruţe, nici să nu vă înduraţi! Ucideţi până la nimicire pe bătrân, pe tânăr şi pe fecioară şi pe prunci şi pe femei; dar nu vă apropiaţi de vreun om pe care este semnul; şi începeţi de la locaşul Meu cel sfânt“. Şi au început de la bătrânii care erau în faţa casei. Şi le-a zis: „Întinaţi casa şi umpleţi curţile cu cei ucişi!… Ieşiţi!…“ Şi au ieşit şi au lovit în cetate.

Şi a fost aşa: pe când ei loveau şi eu rămăsesem singur, am căzut cu faţa la pământ şi am strigat şi am zis: „Vai, Doamne Dumnezeule! Vei nimici Tu toată rămăşiţa lui Israel, vărsându-Ţi furia asupra Ierusalimului?“

Şi El mi-a zis: „Nelegiuirea casei lui Israel şi a lui Iuda este foarte mare şi ţara este plină de sânge şi cetatea plină de stricăciune. Pentru că ei zic: «Domnul a părăsit ţara», şi «Domnul nu vede!» Şi cât despre Mine, ochiul Meu nu va cruţa, nici nu Mă voi îndura; ci voi aduce faptele lor asupra capului lor“.

Întreabă-te dacă ai semnul ocrotitor pe frunte, dacă îl ai, știi ce înseamnă acest semn T (Tau ultima literă în alfabetul ebraic), și anume că te-ai lepădat de tine însuți și ai luat crucea (T) și ea a lucrat în tine moartea cărnii și Christos trăiește în tine (Galateni 2:20).