Faptele Apostolilor 14:22, SCC:  “Întărind sufletele discipolilor, îndemnând rămână în credință; şi, că prin multe necazuri trebuie să intrăm noi în Regatul lui Dumnezeu”.

 

Cum definește Biblia credința?

Definiția pe care o dă Biblia credinței, se găsește în Evrei 11:1, SCC. Unde citim: Iar credinţa este o siguranţă a celor sperate, o convingere a lucrurilor nevăzute”. Deci credința este o siguranță, o încredere în cele sperate (nădăjduite) , iar ea mai este o convingere a lucrurilor nevăzute (cerești) și promise de Dumnezeu dar care încă nu sunt fizice, vizibile!

Astfel credința este o încredere în două categorii de lucruri invizibile ochilor noștri:

1) o convingere a celor sperate, promise de Dumnezeu pentru viața actuală, și pentru cea din cer (Evrei 6:12,Evrei 6:18-20). Lucrurile sperate, în care speră creștinul și care sunt promise de Dumnezeu, precum: cerul, venirea lui Iesus, judecata, domnia milenară, etc. Iar în prezent că Dumnezeu e cu noi, așa cum spune Evrei 13:5-6, SCC: “…El a zis: „nicidecum nu am să te las, şi nicidecum nu am să te părăsesc;” încât încurajându-ne, să zicem: „Iehova îmi este ajutor, şi nu mă voi teme. Ce îmi va face un om?” Iată Dumnezeu promite: nicidecum nu am să te las, şi nicidecum nu am să te părăsesc”, și alte promisiuni minunate găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, ca:

Psalmi 50:15, SCC: Şi cheamă-Mă în ziua necazului: Eu te voi salva şi tu Mă vei glorifica!”

Psalmi 55:22, SCC: Aruncă asupra lui Iehova povara ta şi El te va susţine. El nu va îngădui niciodată să se clatine cel drept”.

2) Iar o altă încredere este în cele cerești, existența lui Dumnezeu, a Fiului, îngerilor a paradisului ceresc (1 Timotei 5:21; Apocalipsa 2:7), o convingere a lucrurilor nevăzute, cum ar fi existența lui Dumnezeu (Evrei 11:6), a lui Iesus Cristos și a îngerilor (1 Timotei 5:21), precum și a Regatului ceresc (2 Timotei 4:18), etc.

Observați descrierea paradisului ceresc:

Apocalipsa 22:1-5, SCC: Şi el mi-a arătat un râu de apă a vieţii, strălucitor ca un cristal; ieşind din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului. În mijlocul străzii ei, şi de o parte şi de alta a râului, este arborele vieţii; făcând douăsprezece roade, dând rodul lui în fiecare lună; şi frunzele arborelui sunt pentru vindecarea naţiunilor. Şi orice blestem nu va mai fi. Şi tronul lui Dumnezeu şi al Mielului va fi în ea; şi sclavii Lui Îi vor aduce serviciu sacru Lui; şi ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi scris pe frunţile lor. Şi nu va mai fi noapte; şi nu au nevoie de lumină de lampă şi de lumină de soare, pentru că Iehova Dumnezeu va lumina peste ei. Şi vor domni ca regi în epocile epocilor”.

Acum ca să rămânem în credință cum îndemnă textul din Faptele Apostolilor 14:22, trebuie să:

a) Să întărim credința noastră în cer și în promisiunile lui Dumnezeu, citind zilnic Scripturile unde vedem descrierea lui Dumnezeu, a Fiului, a îngerilor a cerului, etc. b) Să citim zilnic textul zilnic prin care Dumnezeu ne va vorbi și ne va da promisiunile Lui mari și minunate pentru viața actuală și pentru viitor, să ne notăm aceste promisiuni, aceste “rhema” și să le păstrăm în inima noastră și atunci credința noastră va fi tare! c) Să ne rugăm și să postim pentru aceste promisiuni din viața actuală și inima noastră să fie acolo (comp. cu Luca 2:37-38). d) Să vorbim altora despre Dumnezeu, Iesus Christos și speranța vieții eterne, căci Sufletul care binecuvântează va fi săturat şi cel care udă pe alţii va fi udat şi el” (Proverbe 11:25, SCC).

Dumnezeu să vă ajute să rămâneți în credință și să creșteți în credință!