Efeseni 4:17-24, SCC: “Spun deci aceasta, şi mărturisesc în Domnul; voi să nu mai umblaţi precum umblă naţiunile, într-o deşertăciune a minţii lor, fiind întunecaţi în minte, înstrăinaţi de viaţa lui Dumnezeu prin necunoştinţa cea fiind în ei, prin împietrirea inimii lor…Că, referitor la purtarea dinainte, voi să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi, cel stricat potrivit cu poftele înşelăciunii; dar să vă înoiţi în spiritul minţii voastre,  şi să vă îmbrăcaţi cu omul cel nou, cel creat potrivit lui Dumnezeu, în dreptate şi într-o sfinţenie a adevărului”.

 

În acest pasaj apostolul națiunilor, face o antiteză dintre viața lui Dumnezeu și viața barbară, între omul cel nou, creat de Dumnezeu și omul cel vechi format de lume.

Omul cel vechi are o minte întunecată și o inimă împietrită, el este stricat din punct de vedere al chipului (calitățiilor) lui Dumnezeu și este condus de pofte ale înșelăciunii prin care omul este înșelat și în urma urmării poftelor, obține altceva: ne-împlinirea reală, amăgirea și în final putrezirea, pe când urmând Spiritul lui Dumnezeu obți viața eternă  (Galateni 6:8).

În lumea aceasta este destul suferință, durere, neîmplinire, iar oamenii aleargă la soluții false, la surogate prin “poftele înşelăciunii”, și care nu duc la o împlinire reală, eternă!

Soluția reală la toate problemele oamenilor este: “viaţa lui Dumnezeu”, o viață similară cu personalitatea lui Dumnezeu, care este răbdător (Psalmi 78:35-39), bogat în milă (Psalmi 145:8-9; Efeseni 2:7), încet la mânie (Psalmi 86:15), astfel El știe când să rabde, când să acționeze într-o problemă. Astfel atunci când ajungi să-L cunoști pe Domnul Iesus (Efeseni 4:20) și prin El pe Tatăl ajungi să te dezbraci de omul cel vechi, să fi înnoit în spiritul (mentalitatea) minții  și să te îmbraci cu omul cel nou, care este creat potrivit cu dreptatea, sfințenia și adevărul.

Astfel trebuie să înțelegem că doar “viaţa lui Dumnezeu”, rămâne, doar ea durează în timp, rabdă toate, suferă toate (1 Corinteni 13:7), biruie toate, doar spre ea se merită să alergăm, atunci când o obținem, obținem îndelunga răbdarea, înțelepciunea, și puterea să biruim lumea, încercările, suferințele, ispitele și să devenim ca Christos.

Orice soluții de moment oferă lumea, prin tehnicieni, savanți, medicină, bănci, consilieri, etc. ele în timp se schimbă, dovedind că nu sunt bune, durabile, reale, iar la sfârșit lasă un gust amar, un rezultat insatisfăcător, arătând că lumea cu toate ceea ce este în ea nu ne poate împlini!

Oamenii care nu au cunoștiința adevărului, nu-L cunosc pe Dumnezeu și viața Lui, pe moment cred că e bine, că e o soluție, dar în timp se dovedește că nu este o soluție, că este ceva artificial, fals, înșelător! Trecând prin aceste experiențe creștinii ajung la o singură concluzie: că doar “viaţa lui Dumnezeu”, rămâne, doar ea este soluția la toate și în toate domeniile vieții!

În contextul din Efeseni ni se dă și exemple concrete de soluții la probleme, venite de la Dumnezeu:

1)Primul exemplu: Efeseni 4:25, SCC: De aceea, lepădând minciuna, vorbiţi adevărul fiecare cu aproapele lui; pentru că suntem mădulare unii altora”. Apostolul națiunilor: Pavel, face referire la o problemă și anume: minciuna, iar soluția dat de el prin Spiritul Sfânt este:  vorbiţi adevărul fiecare cu aproapele lui”. Deci să vorbim adevărul pentru că creștinii sunt mădulare din corpul lui Christos, făcând parte din același corp, iar față de ceilalți oameni să spunem adevărul pentru că ei sunt aproapele nostru. Spunând adevărul va avea ca efect ca și ceilalți oameni în timp să ne spună adevărul.

2) Al doilea exemplu îl găsim în: Efeseni 4:26-27, SCC: “Mâniaţi-vă, dar nu păcătuiţi; soarele să nu apună peste mânia voastră,  nici nu daţi loc Diavolului”.   În acest al doilea exemplu vedem cum un om îndreptățit să se mânie îi este permis să se mânie, însă să nu de-a curs mâniei prin violență; ci, în aceiași zi să își stingă mânia prin dragoste, iertare prin viața lui Dumnezeu. Astfel el nu va da loc (teritoriu) Diavolului spre fapte păcătoase; ci. va aplana conflictul!

3) Al treilea exemplu dat de el este în Efeseni 4:28, SCC: “Cel furând, să nu mai fure; ci, mai bine să se ostenească, lucrând binele cu mâinile, ca să aibă să dea celui având nevoie”. Astfel cei care fură, nu mai trebuie să fure pentru cele necesare trupului, și pentru nimic; ci, să  muncească, folosind mâinile spre bine, ca apoi să își recupereze greșeala din trecut ajutând pe cei săraci, dând prin dărnicie ceea ce au furat!

4) În al patrulea rând, în Efeseni 4:29, SCC, se mai dă o soluție pentru viață: “Din gura voastră să nu iasă vreun cuvânt stricat; ci, dacă este vreunu bun, pentru zidire, după nevoie, ca să dea har ascultătorilor”. În acest sfat observăm cum să înlocuim vorbirea stricată, cu una bună pentru zidire, gândindu-ne la ce dă har și vorbim din inimă lucruri care dau har și zidesc.

Fie ca să ne însușim cunoștința exactă a adevărului în minte ca să nu avem mintea întunecată cum se spune în Efeseni 4:18, și în inimă ca să nu avem inima împietrită, și atunci viața noastră fiind sfântă va rămâne și atunci se vor împlini cuvintele Domnului Iesus în Ioan 8:51, SCC: “Adevărat! Adevărat vă zic: dacă cineva are să respecte cuvântul Meu, nicidecum nu are să vadă moarte, în etern”.