Ioan 5:37-38, SCC: Şi Tatăl, Cel trimiţându-Mă; Acela a mărturisit despre Mine. Nici o voce a Lui, nu aţi auzit vreodată; nici nu aţi văzut o imagine a Lui. Şi Cuvântul Lui, nu îl aveţi, rămânând în voi; pentru că pe care Acela L-a trimis, Acestuia voi nu credeţi”.

 

Întâlnim în prezent mulți, patori, lucrători, lideri, sau membrii din diferite culte și grupări religioase care spun că o relație cu Dumnezeu, care spun că aud glasul divin, că umblă cu Dumnezeu, etc.

O relație cu cineva implică o comunicare bilaterală, în părtășia cu Dumnezeu, implică ca eu să aud glasul Lui și să împlinesc călăuzirea Lui (Romani 8:14), dar și legea din Cuvântul scris (Biblia), iar Dumnezeu va asculta rugăciunile mele, și va împlini ceea ce îi cer, pentru că îi cer în acord cu legea și voința Sa (1 Ioan 5:14-15).

Însă oamenii care pretind că sunt creștini, dar care nu sunt în realitate, pretind că aud vocea Domnului, că Dumnezeu le vorbește, îi călăuzește, etc. Însă când îi întrebi în amănunțime, despre: cum vorbește Dumnezeu, în multe cazuri ei vor spune, că au citit din Cuvânt, și așa au primit glasul Domnului!!!

Observăm din acest text, că Domnul Iesus face o diferență dintre vocea lui Dumnezeu, a vedea imaginea Lui prin vise, viziuni, și Cuvântul Lui scris (Sfânta Scriptură)!

Aceste trei mărturii ale lui Dumnezeu nu trebuie confundate!

Neavând experiențe reale cu Dumnezeu, mulți confundă glasul lui Dumnezeu cu învățătura, cu propriile gânduri și sentemente, călăuzirea Spiritului cu ceea ce li se pare lor ca fiind de la Dumnezeu!  

De fapt ei nu au cum să audă vocea lui Dumnezeu, odată ce în primul rând, ei sunt ca iudeii despre care Iesus a spus: „Cuvântul Lui, nu îl aveţi, rămânând în voi”! De unde știm că nici Cuvântul găsit în Scriptură nu îl au și nu rămâne în ei? Roadele lor sunt putrede, ei nu fapte vrednice de căință, ei nu ascultă nici de ceea ce este Scris! Ei nu cunosc și nu împlinesc poruncile lui Iesus!

Fie prin răstălmăcirea Scripturilor se rătăcesc, fie prin îngăduință trecând peste ceea ce este scris, și susținând minciuna că Domnul îi accepta așa cum sunt! Etc.

Însă Domnul îi acceptă la părtășia cu El doar pe cei ce ascultă de El (Luca 6:46), doar aceștia care ascultă, au dragostea lui Dumnezeu în ei (Ioan 5:42), doar aceștia cercetează Scripturile cu credință și vin la Christos, după ce s-au căit de păcate! – Ioan 5:39-40.

Iubite cititor, ce se poate spune despre tine? Ai auzit tu vocea lui Dumnezeu? Ai văzut imaginea Lui? Ai primit Cuvântul cu blândețe (Iacob 1:21-25) și a rămas în tine prin ascultare, aducând roade bune? Te-a dus Cuvântul Scris la nivelul de a auzi vocea lui Dumnezeu, la alte lucruri mai mari cu Creatorul?