Există oameni dezorientați, care nu mai știu ce să creadă pe ce căi să apuce, care au fost în diferite culte, și care au fost dezamăgiți de oameni!

Unii chiar compară diferite traduceri ale Scripturilor, nu  cu scopul de a împlini, ci mânați de spirite demonice care doresc să zdruncine credința.

Chiar dacă comparăm diferite traduceri și vedem anumite nuanțe, important este că în toate traducerile se îndeamnă la câteva practici de bază ale creștinismului:

1 Timotei 1:5, SCC: Iar scopul poruncii este: dragoste dintr-o inimă curată şi dintr-o conştiinţă bună şi dintr-o credinţă neprefăcută”.

Matei 6:14-15, SCC: Pentru că, dacă aveţi să iertaţi oamenilor greşelile lor, vă va ierta şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc; dar dacă nu-i iertaţi pe oameni, nici Tatăl vostru nu va ierta greşelile voastre”.

Efeseni 5:31-32, SCC: „Orice amărăciune, şi furie, şi mânie, şi strigare, şi hulă să fie înlăturate de la voi; împreună cu orice răutate. Faceţi-vă însă plăcuţi unii către alţii, miloşi, iertând unul pe altul; după cum v-a iertat şi Dumnezeu prin Christos”.

1 Corinteni 15:33, SCC: „Nu fiţi amăgiţi: prietenii rele, strică obiceiuri folositoare”.

Iacob 4:4, SCC: Adulteri şi adultere; nu ştiţi că prietenia lumii este duşmănie cu Dumnezeu. Deci, care are să vrea să fie prieten al lumii se face duşman cu Dumnezeu”.

Mulți sunt conduși de spirite necurate spre ceartă, necredință, lipsă de dragoste, de neirtare, spre bârfă, spre a deveni ca și Diavolul un calomniator, oameni care nu înțeleg că doar cei ce împlinesc poruncile din dragoste, dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință neprefăcută pot înțeleg Scripturile și pot găsi calea spre viață!

Mintea este dezorientată atunci când inima noastră nu este curată, atunci când avem o inimă curată ea ne va susține de a găsi calea, și va deveni una cu mintea noastră spre cele curate și pure!

Nu teologi, nu filozofi, nu psihologi vor găsi calea, ci cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu (Matei 5:8). Biblia este clară: “nici unul dintre cei răi nu va înţelege, însă cei înţelepţi vor înţelegeDaniel 12:10. Și: “El a făcut ce este rău, pentru că nu şi-a pus inima să-L caute pe Domnul 2 Cronici 12:14.

Dumnezeu promite însă în Ieremia 29:13: “Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta din toată inima.

În loc de a te adânci în filozofie și în îndoială, luptă-te să păzești dreptatea, poruncile dragostei pe care le vei găsi în orice traducere a Bibliei, și atunci când vei practica dreptatea Dumnezeu ți se va dezvălui!

Așa cum se spune și în Proverbe 2:7, SCC: El păstrează sfatul sănătos pentru cei drepţi, El este scut celor care umblă în integritate”.

Astfel conform Bibliei, nu înţelepţii nu filozofii, nu învățații acestei lumi, nu cei care sunt cu capul mare, ci cei cu o inimă mare, cu o inimă întreagă pentru Dumnezeu, cei care-L caută cu inima (Psalmi 119:2), cei care au teamă de El, căci frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii (Psalmi 110:10).

Dumnezeu se dezvăluie celor smeriţi (Psalmi 25:9Proverbe 3:34Iacob 4:6), celor ce-şi pun inima pentru a căuta înţelepciunea şi care doresc din tot sufletul lor priceperea, care iubesc lumina şi adevărul, care Îl iubesc pe Dumnezeu.

Atunci când căutăm să înţelegem Biblia dintr-o motivaţie corectă, Spiritul Adevărului ne va ajuta, dar dacă motivaţia noastră nu este dragostea de Dumnezeu şi de semeni, Dumnezeu ne va trimite o lucrare de rătăcire ca să credem o minciună (2 Tesaloniceni 2:11-12), şi ne vom întocmi căile religioase după bunul plac (Ieremia 3:33), vom lua doar ce vom dori din Scriptură şi vom marginaliza sau elimina lucrurile care nu plac firii noastre, vom răstălmăci Scriptura spre piezare (2 Petru 3:16), când inima noastră nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu, sau când cercetăm Scriptura din îngâmfare (Proverbe 16:5), din a ne scoate superiori faţă de alţii, sau din îndoială.

Întreabă-te în mod sincer: care motivul pentru care citești Scripturile? Crezi tu din toată inima că ele sunt lege pentru tine și că trebuie să faci întocmai cu ceea ce este scris? Te-ai lepădat de tine însuși, de înțelepciune omenească, și ești dispus să iei crucea și să-L urmezi pe Domnul prin credință? Te lași ghidat de Cuvântul divin  în toate deciziile vieții, sau cum vrei tu, cum îți cade ție bine?

Pe măsură ce vom împlini Scriptura vom înţelege Scriptura, căci Dumnezeu se dezvăluie celor drepţi (Proverbe 2:7; Proverbe 3:32; Proverbe 11:3), iar cei drepţi nu sunt cei care cunosc legea, ci cei care împlinesc legea!

Cu cât vom împlini, cu cât Dumnezeu ne va dezvălui mai mult, ca să împlinim şi mai mult, dar celui ce crede că are, i se va lua şi ceea ce pare că are, pentru că el nu a folosit cunoştinţa spre faptele bune pregătite mai dinainte de Dumnezeu ca să umblăm în ele, așa cum se spune în Efeseni 2:10.

Fie ca noi să nu uităm căci scopul poruncii este: dragoste dintr-o inimă curată şi dintr-o conştiinţă bună şi dintr-o credinţă neprefăcută” - 1 Timotei 1:5, SCC.