Psalmi 146:3, SCC: Nu vă încredeţi în cei mari, în fiul omului, în care nu este salvare”.

 

Daniel 11:27, BC: „Cei doi împăraţi nu vor căuta decât să-şi facă rău unul altuia, vor sta la aceeaşi masă şi vor vorbi cu viclenie. Dar nu vor izbuti, căci sfârşitul nu va veni decât la vremea hotărâtă”.

 

Oamenii se încred în oameni! Se încred în lideri, în politicieni, în oameni de știință, în organizații mondiale, etc.

Nici unul din lideri, nici din organizații nu au reușit să aducă pacea, prosperitatea, sănătatea, nu au reușit să contureze în mod unitar și pe baza științifice ceea ce constituie: binele pentru om!

Omenirea și liderii bâșbâie, se folosesc de imagini false, de falsități, de ceea ce dă bine la public, nu de ceea ce este cu adevărat bine, pe ei nu îi interesează adevărul, binele; ci, doar „succesul de moment”!

Nu există nici o entitatea sau organizație știițifică care să fie liberă de interese ale companiilor, sau unor forțe oculte, guvernelor corupte și care să prezinte realitatea materială pe baza științei și a experiențelor dovedite, într-un mod unitar și clar, indiferent cât de dureroasă ar fi ea!

Ei înșiși sunt divizați și robi ai unor forțe oculte, a unor interese financiare, de grup sau individuale, ei nu sunt liberi, ei nu sunt uniți, ei pot prezenta nimic unitar, solid, global, din poziția de grup liberi, care nu sunt dependenți de alte interese, care să fie dincolo de guverne, de companii, dincolo de interesele personale, și să prezinte lucrurile într-un mod rațional, obiectiv!!!

Trusturile de media nu sunt libere, ele însuși sunt sclave intereselor financiare, companiilor, reclamelor, făcând reclame la produse ce ulterior se dovedesc a fi nocive!

Evenimente importante care pot transmite mesaje de cum pot oamenii de pe stradă să aducă binele unei țări și unui popor (exemplu: revoluția islandeză) nu este promovată și nici nu se face referire la ea de loc, deorece ele nu sunt interesate de binele omului, ci sunt conduse de „cineva” care nu dorește informarea omului decât cu informațiile cenzurate de el!

Aceste trusturi conduse de oameni care pretind că sunt creștini de 2000 de ani, după dreapta credință, promoveze, programe cu oameni adulteri, homosexuali, destrăbălați, decalibrați, vrăjitori, imorali, fără morală, fără principii, exemple false, etc.

Ei prezintă știrii cu oameni (violatori, criminali, etc.) care nici nu ar trebui menționați (comp. cu Efeseni 5:3-5); ci, doar eventual pedeapsa lor finală, ce au făcut și ce au primit ca pedeapsă, nu prinderea lor, ci decizia definitivă ne interesează pe plan de descurajare a infracțiunilor!

Nu se tratează cauzele pentru care oamenii au ajuns: tâlhari, hoți, criminali, nu se tratează măsurile drastice ale conducătorilor pentru a stârpi aceste fenomene dramatice, ni se dă în continuare: „pâine și circ”, de fapt: „E-uri și nebunie”, căci aceasta nu mai este pâinea de altădată, nici circul în anumite limite, ci trăim într-o lume anormală în care situația este mai tragică decât ne putem imagina!

Doar șocul unei zguduiri mondiale îi va trezi pe unii, și atunci vor conștientiza că lucrurile în care ei și-au pus încrederea nu sunt lucruri de încredere! Că lumea aceasta aparent organizată și condusă, este altceva decât ceea ce cred unii! O lume fără principii, fără bine, fără binele universal în care doar binele la toți este și binele meu! O lume sortită distrugerii (1 Petru 4:7; 2 Petru 3:10-13).

Dumnezeu spune: Căci iată, voi aduce nenorocirea peste orice făptură, zice Domnul” (Ieremia 45:5). Toate aceste încrederi ale lor se vor topi, când călărețul roșu va veni (Apocalipsa 6:3-4), toate tratatele lor de pace vor cădea, toate înțelegerile lor vor cădea, de fapt liderii chiar dacă stau la aceiași „masă de dialog” ei vorbesc cu viclenie, scopul lor nu este pacea mondială, nici prosperitatea mondială, nici ridicarea și ocrotirea țărilor mici și mijlocii; ci, dominarea națiunilor!  

Toți acești mai mari nu caută binele popoarelor, nu caută prosperitatea lor, susținerea unicității lor, ei doresc ca ei să fie stăpâni, despoți, ca ceilalți să fie la picioarele lor, ei păcălesc pe conducători și popoare cu promisiuni deșarte, interesul lor nu este prosperitatea noastră, ci prosperitatea lor!

Interesul lor nu este interesul nostru!

Ei „ne ajută” doar atunci când aceasta coincide cu interesul lor, și de multe ori ajutorul lor este simbolic! De pildă, țări puternice au mii de avioane de vânătoare și au trimis în România câteva avioane (un gest simbolic), ce vor putea face câteva avioane NATO dacă Rusia va ataca cu câteva mii de avioane?

Singura pază și ocrotire a României și a țărilor și a națiunilor este Dumnezeul care ne-a creat, dacă ne încredem în El, El ne poate ocroti și păzi, după cum avem îndemnul în Psalmi 146:3-10, SCC:

Nu vă încredeţi în cei mari, în fiul omului, în care nu este salvare. Suflarea lui iese, el se întoarce în pământul lui; în aceeaşi zi planurile lui pier. Ferice de acela care-L are pe Dumnezeul lui Iacob ca ajutor al lui, a cărui speranţă este în Iehova Dumnezeul său, care a făcut cerurile şi pământul, marea şi tot ce este în ele, care păzeşte adevărul pentru totdeauna, care face judecată pentru cei asupriţi, care dă pâine celor flămânzi: Iehova îi eliberează pe cei încătuşaţi. Iehova deschide ochii orbilor, Iehova îi ridică pe cei încovoiaţi, Iehova îi iubeşte pe cei drepţi. Iehova îi păzeşte pe străini; susţine pe orfan şi pe văduvă, dar suceşte calea celor răi. Iehova va fi Rege pentru totdeauna; Dumnezeul tău, Sioane, este din generaţie în generaţie! Lăudaţi pe Iah!”