2 Petru 3:1-9, SCC: “Iubiţilor, vă scriu deja această a doua scrisoare, în ele vă trezesc mintea curată prin amintire, ca să vă amintiţi de cuvintele spuse dinainte de profeţii sfinţi, şi de porunca Domnului şi Salvator, prin apostolii voştrii; cunoscând întâi aceasta, că în zilele din urmă vor veni batjocoritori cu batjocură, umblând potrivit poftelor lor; şi zicând: „unde este promisiunea venirii Lui? Pentru că, de când au adormit părinţii, toate rămân aşa de la începutul creaţiei.” Fiindcă pentru ei este ascunsă aceasta, după voinţa lor; anume că din vechime erau: ceruri şi pământ din apă şi prin apă, aşezat prin cuvântul lui Dumnezeu; prin acestea, lumea de atunci, fiind inundată de apă; a fost pierdută. Dar cerurile şi pământul de acum sunt păstrate prin acelaşi cuvânt, pentru foc; fiind ţinute pentru o zi de judecată, şi de pierzare a oamenilor neevlavioşi. Dar aceasta una, să nu fie ascunsă pentru voi, iubiţilor; că o zi la Iehova este ca o mie de ani, şi o mie de ani ca o zi. Iehova nu întârzie promisiunea, cum o consideră unii, întârziere; ci, este îndelung răbdător cu voi, nevrând să fie cineva pierdut; ci toţi să vină la căinţă”.

Trăim într-o perioadă de timp în care mai mult ca altădată, suntem asaltați, atacați, cu tot felul de minciuni ale Satanei, ale demonilor, ale lumii, prin care se încearcă o distrugere a credinței în Dumnezeu, în Biblie, în Domnul Iesus Christos.

La unii oameni, aceea credință formală, nominală pe care o au, este ruinată, la alții slăbită, de declarațiile așa zise ale „oamenilor de știință”, sau de anturaje ale oameni batjocoritori, necredincioși!

Însă chiar cei aleși pot fi atacați, dar mai ales cei începători în credință, cei slabi (Romani 14:1), etc.

Și în timpul apostolului Petru, credința era atacată, unii creștini erau asaltați cu tot felul de întrebări îndoielnice care să erodeze sau să dărâme credința, una dintre ele este descrisă în text, și acești batjocoritori necredincioși spuneau: „unde este promisiunea venirii Lui? Pentru că, de când au adormit părinţii, toate rămân aşa de la începutul creaţiei”.

Dumnezeu prin apostolul Petru dă sfaturi pentru a-i ajuta pe creștini să facă față acestor atacuri și să își păstreze mintea curată! Pe baza Scripturii creștinii știau că lucurile nu au rămas așa cum au fost de la începutul creației, a existat căderea în păcat a lui Adam și Eva, alungarea din paradis (Geneza cap. 3), potopul și alte judecăți divine!

Însă, în primul rând, apostolul inspirat de Dumnezeu spune: “ca să vă amintiţi de cuvintele spuse dinainte de profeţii sfinţi, şi de porunca Domnului şi Salvator, prin apostolii voştrii; cunoscând întâi aceasta, că în zilele din urmă vor veni batjocoritori cu batjocură, umblând potrivit poftelor lor; şi zicând: „unde este promisiunea venirii Lui? Pentru că, de când au adormit părinţii, toate rămân aşa de la începutul creaţiei”.

Dovada din acest text că Dumnezeu există și că El este viu și acționează în folosul poporului Său este faptul că El prin Fiul și prin apostoli a avertizat, a profețit, mai dinainte aceste stări, cum că vor veni acești batjocoritori. Deci Dumnezeu cunoaște viitorul! Și noi ca creștini avem harul să-l cunoaștem prin Scripturi și prin darul profeției!

Dumnezeu a avertizat despre venirea batjocoritorilor prin apostoli care fie prin viu grai (2 Tesaloniceni 2:15), fie prin scris au avertizat de venirea acestor oameni batjocoritori (vezi: Iuda 1:17-19; 2 Timotei 3:1-5).

Deci noi avem un Dumnezeu Atotcunoscător și viu, care cunoaște viitorul și ne spune lucruri care par de necrezut pentru omul carnal, dar Dumnezeu care este Atotputernic (Apocalipsa 15:3) le va duce la îndeplinire, de aceea, acești batjocoritori care există și în prezent, unii din ei se pretind a fi „oameni raționali”, „oameni de știință”, ce cunosc ei, ce viitor au ei, ce pot oferi ei?!?

Nimic, decât minciună și amăgire!

Pe când Dumnezeu spune despre Sine în Isaia 46:8-12, GBV 2001: „Aduceţi-vă aminte de aceasta şi fiţi oameni! Întoarceţi-vă în inimă, voi, răzvrătiţilor! Aduceţi-vă aminte de cele de mai înainte, din vechime, pentru că Eu sunt Dumnezeu şi nu este altul; Eu sunt Dumnezeu şi nu este nimeni asemenea Mie, care spun sfârşitul de la început, din timpuri străvechi, cele nefăcute încă, zicând: Planul Meu va sta în picioare şi voi face toată plăcerea Mea, chemând pasărea răpitoare de la răsărit, pe omul planului Meu dintr-o ţară îndepărtată. Da, Eu am vorbit şi Eu voi împlini; Eu am gândit şi Eu voi face“. „Ascultaţi-Mă, voi, cei tari cu inima, care sunteţi departe de dreptate!“

Biblia este dovada că Dumnezeu există și că din sutele de profeții pe care Dumnezeu le-a rostit prin profeții Săi, unele s-au împlinit deja în istorie și altele urmează să se împlinească, vezi broșura: Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu! Capitolul: 6. Profeţiile împlinite atestă inspiraţia divină a Bibliei.

Să spună batjocoritori viitorul? Ei nu-l cunosc nici pe a lor! De multe ori planurile lor nu s-au împlinit, ipotezele nu s-au adeverit, visurile lor s-au dovedit a fi niște visuri înșelătoare, lumea așa cum au visat-o „oamenii de știință”, cu mașini zburătoare, și cu eradicarea bolilor, foametei, a sărăciei, nu s-a materializat, ba mai mult, lumea se strică tot mai mult și în toate domeniile, chiar aparatura lor tot mai nouă și mai performantă se strică tot mai repede, arătând astfel în slujba cui sunt ei!

Oare pe cine servesc ei? Servesc ei adevărul, dreptatea, omenirea, sau mai degrabă: companii private, companii faramceutice, interese financiare egoiste, chiar interese oculte, etc.

Este oare dorința lor: binele omenirii? Nu, ei înșiși fiind sub tutela unor companii și jocuri de interese, ei înșiși fiind prinși în sclvia înșelăciunii și însărăcirii oamenilor, nefiind decât o trestie înșelătoare (comp. cu 2 Regi 18:21).

Însă Dumnezeu declară prin profetul Isaia 44:24-28, BC: “Aşa zice Domnul, Răscumpărătorul tău, şi Cel care te-a întocmit din pântece: „Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Celce te-a întocmit din pîntecele mamei tale: „Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, Eu singur am desfăşurat cerurile, Eu am întins pămîntul. Cine era cu Mine? Eu zădărnicesc semnele proorocilor mincinoşi, şi arăt ca înşelători pe ghicitori; fac pe cei înţelepţi să dea înapoi, şi le prefac ştiinţa în nebunie. Dar întăresc cuvîntul robului Meu, şi împlinesc ce proorocesc trimeşii Mei…“.

Profețiile lui Dumnezeu se împlinesc însă este nevoie de răbdare și de a ne păstra mintea curată prin amintire”, cum? Ținând bine minte profețiile că vor veni acești batjocoritori, și mai mult decât atâta, de a păstra viu în minte și inimă, lucruri care sunt ascunse de cei necredincioși și batjocoritori, și “anume că din vechime erau: ceruri şi pământ din apă şi prin apă, aşezat prin cuvântul lui Dumnezeu; prin acestea, lumea de atunci, fiind inundată de apă; a fost pierdută. Dar cerurile şi pământul de acum sunt păstrate prin acelaşi cuvânt, pentru foc; fiind ţinute pentru o zi de judecată, şi de pierzare a oamenilor neevlavioşi”.  

Judecățile lui Dumnezeu din trecut dovedesc mai mult decât existența lui Dumnezeu; dovedesc: dreptatea Lui, Intervenția Lui, Puterea Lui!

Distrugerea prin potop a oamenilor răi, a acelei societăți rele, este dovada că Dumnezeu va interveni din nou pentru a distruge pe cei neevlavioși! Astfel, cei care umblă “potrivit poftelor lor”, egoiști, încrezători în sine, care nu umblă după adevărata rațiune care caută binele la toți, după dreptate, nici după o lume a dragostei, care batjocoresc, uitând că Dumnezeu a pedepsit și va pedepsi, vor suferi și ei focul din ziua judecății, pentru că ei nu au adus în această lume, un mod de viețuire în armonie cu viața, cu dreptatea, cu dragostea!

Ei doar doresc să distrugă credința, dar nu au nimic să pună în loc, decât o lume fără principii, fără viitor, fără viață! Toți acești: atei, agnostici, savanți, necredincioși, nu reușesc să transforme lumea în altceva mai bun, complăcându-se în aceiași societate animalică, carnală, care umblă “potrivit poftelor lor”, fără a lua nici o poziție unitară și marcantă de partea adevărului și a dreptății!

Iar pentru creștini, pentru cei care cred Scripturile, avem îndemnul spre răbdare: Dar aceasta una [judecata prin potop], să nu fie ascunsă pentru voi, iubiţilor; că o zi la Iehova este ca o mie de ani, şi o mie de ani ca o zi. Iehova nu întârzie promisiunea, cum o consideră unii, întârziere; ci, este îndelung răbdător cu voi, nevrând să fie cineva pierdut; ci toţi să vină la căinţă”.

Dumnezeu este îndelung răbdător față de noi, căci nu dorește ca cineva să fie pierdut, ci dorește pe lângă creșterea noastră a creștinilor spre Capul, Christos, și ca toți oamenii să vină la căință!

Aceasta este dragostea Tatălui ceresc față de ei, și atunci și noi dovedim dragoste față de frați mai slabi, începători și față de toți oamenii, având răbdare și așteptând cu credință și răbdare: împlinirea promisiunilor, bazându-ne pe înțelepciunea lui Dumnezeu care știe când să aducă judecățiile și împlinirea promisiunilor pentru cei drepți!