Romani 9:29, SCC: “Şi după cum a zis dinainte Isaia: „dacă Iehova Sabaot nu ne lăsa o sămânţă, eram făcuţi ca Sodoma şi eram asemănaţi cu Gomora.”

 

Dumnezeu în toate timpurile are o sămânță sau o rămășiță credincioasă care păstrează credința, adevărul, calea, și care este mărturia lui Dumnezeu pe pământ! – Isaia 1:9.

În primul secol d.Ch., sămânța credincioasă a fost Israelul lui Dumnezeu (Galateni 6:16), adică evreii care s-au convertit la creștinism, crezând în Iesus ca Mesiah, iar la această rămășiță credincioasă, Domnul a adăugat oameni ai națiunilor care au crezut în Evanghelie (Efeseni 3:5-6; Faptele Apostolilor 2:47).

Și în zilele noastre Dumneze are o sămânță credincioasă față de El, la care Iehova Dumnezeu i-a dat Evanghelia cea adevărată (Efeseni 1:13), învățătura apostolilor (Faptele Apostolilor 2:42); credința sfinților (Iuda 1:3), rânduielile sau tradițiile apostolilor (1 Corinteni 11:2), etc.

Ei prin harul lui Dumnezeu au lampadarul care luminează această lume cu lumina lui Christos, prin care lucrează cele șapte Spirite izvorâte din Spiritul Sfânt (Apocalipsa 1:4; Apocalipsa 2:5).

În situația în care nu ar fi această sămânță lăsată de Iehova Dumnezeu, de lumina căreia să beneficieze copii spirituali, începătorii, care sunt hrăniți, sfătuiți și învățați prin această sămânță sfântă, aceștia ar fi ca Sodoma și s-ar asemăna cu Gomora!

Fără creștini maturi care să de-a prin Spiritul Sfânt: profeții și învățătură, pruncii, începătorii ar fi: “loviţi de valuri şi purtaţi de orice vânt al învăţăturii, prin înşelătoria oamenilor, prin viclenie în uneltirea rătăcirii” (Efeseni 4:14, SCC).

Atunci cei care au o anumită sinceritate, dar fără: conducători între frați” (Faptele Apostolilor 15:22, SCC), ar fi ca Sodoma și s-ar asemăna cu Gomora! Ar fi grav lucrul acesta?

Să vedem în continuare:

 

Cum erau oamenii din Sodoma și Gomora?

Conform descrierii Scripturii: Şi oamenii din Sodoma erau răi şi mari păcătoşi înaintea Domnului” (Geneza 13:13, GBV 2001).

Unul din păcatele lor era imoralitatea sexuală (homsexualitatea), ei trăiau într-o regiune prosperă material (Geneza 13:10), dar erau corupți moral (Geneza 19:4-10), cum au ajuns așa?

În Ezechiel 16:49-50, GBV 2001: “Iată, aceasta a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: îngâmfare, belşug de pâine şi lipsă de grijă erau în ea şi în fiicele ei; şi n-a întărit mâna celui sărac şi nevoiaş. Şi s-au îngâmfat şi au făcut urâciune înaintea Mea. Şi, când am văzut aceasta, le-am îndepărtat”.  În Sodoma era bine din punct de vedere material, această prosperitate și lipsă de grijă i-a dus progresiv la îngâmfare, iar îngâmfarea (trufia, superioritatea și încrederea în sine) i-a dus progresiv la nepăsare față de frați lor, la neajutorarea celui sărac și nevoiaș, ba chiar i-a dus această încredere în sine la imoralitate sexuală, la a face urâciuni!

La fel ar fi și pruncii spirituali, începătorii, treptat sau progresiv, lumea și demonii i-ar corupe, dacă nu ar avea: setul de credință al sfinților, părinți spirituali, sfaturi, modele mature, învățături corecte, etc.

Ar deveni și ei: răi și păcătoși în fața lui Iehova Dumnezeu, ca și lumea carnală, sau ca grupările religioase eretice și apostate!

Dovada este însuși în cei care au căzut de pe cale și au părăsit învățătura sănătoasă și și-au dat mintea unor învățături ale demonilor (1 Timotei 4:1), viața lor, părtășia lor, convingerile lor se strică de la o zi la alta, ajungând dintr-o erezie în alta, și dintr-un compromis în altul!

În Ieremia 23:14, GBV 2001, se spune despre lucrătorii falși: „Şi în profeţii Ierusalimului am văzut un lucru înfricoşător: ei comit aduter şi umblă în minciună şi întăresc mâinile răufăcătorilor, încât nici unul nu se întoarce de la răutatea lui. Toţi au ajuns pentru Mine ca Sodoma, şi locuitorii lui, ca Gomora“.

Iată chiar profeții din poporul lui Dumnezeu, atunci când s-au despărțit de sămânța credincioasă, cum era în acel timp: profetul Ieremia, Baruc, etc. Aceștia au devenit profeți falși, și fac lucruri înfricoșătoare: adulter, umblă în minciună, întăresc brațul celui rău, și nu vor să se întoarcă de la răutatea lor de bunăvoie! Și ca Gomora sunt cei care ascultă de ei și se supun lor ca turmă!

O altă caracteristică a Sodomei este persecuția, ei nu pot suporta pe cel drept, ei nu pot suporta lumina, așa cum spune apostolul Ioan despre cei doi martori și despre Domnul în Apocalipsa 11:8, SCC: Şi cadavrele lor vor fi pe strada cetăţii cea mare, care spiritual este chemată: Sodoma şi Egipt; unde a fost crucificat şi Domnul lor”. Iată ce a devenit poporul lui Dumnezeu, fără această sămânță credincioasă?!?

Atunci când Domnul Iesus a fost pe pământ și a servit 3 ani, israeliți credincioși au devenit discipoli ai Lui, însă ceilalți evrei, au devenit ca Sodoma și Egipt, chiar dând la moarte prin mâna romanilor pe “Începătorul vieții” (Faptele Apostolilor 3:15, SCC). De aceea, Domnul a zis: Cel nefiind cu Mine, este împotriva Mea; şi cel nestrângând cu Mine, risipeşte” (Luca 11:23, SCC).

Oricât ai fi de religios, ori cât ai munci în gruparea ta religioasă, dacă nu ai fi cu Domnul, cu persoana Lui, cu lampadarul Lui, cu învățătura Lui, ai fi împotriva Lui! – Ioan 15:1-7.

Chiar cei care spun că sunt cu Domnul dar nu cu lucrătorii Lui trăiesc o minciună! Căci cei care nu sunt cu lucrătorii la care Domnul le-a dat Evanghelia, învățătura, rânduielile, etc. sunt împotriva Lui așa cum El a precizat clar în Luca 10:16, SCC: Cel ascultând de voi, de Mine ascultă; şi cel respingându-vă, pe Mine Mă respinge; iar cel repingându-Mă, respinge pe Cel trimiţându-Mă”.

Iubite cititor, cunoști sămânța lăsată de Iehova Sabaot pe pământ? În cazul în care nu o cunoști ești ca Sodoma și asemănat cu Gomora!