Romani 10:16-17, SCC: Dar nu toţi au ascultat de Evanghelie. Pentru că Isaia zice: „Iehova! Cine a crezut mesajul nostru?” Aşadar credinţa este din auzire, iar auzirea este prin Cuvântul lui Dumnezeu”.

 

În textul din Romani 10:17, ni se spune care este baza credinței, și anume:  Cuvântul lui Dumnezeu.

În acest text, pentru: Cuvântul”, este folosit termenul grecesc: “rhēmatos”, derivat din „rhéma”, care înseamnă: un cuvânt rostit, un cuvânt viu, un cuvânt care iese din gura celui care îl rostește!

În limba greacă mai există un termen: logos” (1 Corinteni 4:20; 1 Corinteni 15:2; 1 Tesaloniceni 1:5, etc.), care înseamnă tot: cuvânt, dar care are sensul de: cuvântul ca expresie a unui gând, raționament exprimat prin cuvinte.

În contextul textului din Romani 10:17, vedem că este vorba de Cuvântului lui Dumnezeu cuprins în Evanghelie (Romani 10:9-16), iar acest Cuvânt rostit în lucrarea de predicare a Evangheliei, prin lucrători și prin orice creștin sau creștină cu darul Evanghelizării, este „rhéma”, deoarece „mărturia lui Iesus, este Spiritul profeţiei” (Apocalipsa 19:10, SCC).

Astfel, în lucrarea de mărturie despre Iesus Christos, este implicată; călăuzirea Spiritului, „Spiritul profeţiei”, și atunci Cuvântul predicat este un Cuvânt profetic, un Cuvânt care iasă atunci din gura lui Dumnezeu, o „rhéma”, pentru acel om, cu scopul de a-i da o mărturie care să-i atingă inima!

Însă acest principiu despre credință, că ea se bazează pe Cuvânt, pe „rhéma”, se aplică și în viața de după convertire, de fapt Domnul Iesus a reiterat principiul din Deuteronom 8:3, când a spus în Matei 4:4, SCC: „A fost scris: Nu numai cu pâine va vieţui omul, ci cu orice cuvânt [gr. „rhēmati”] ieşind prin gura lui Dumnezeu”. Astfel chiar după convertire, creștinul trebuie să-și întărească și mărească credința zilnic prin „rhéma”!

Aceasta înseamnă la nivel practic să căutăm fața lui Dumnezeu (Psalmi 27:8; Faptele Apostolilor 2:38); cu scopul ca să primim de la Dumnezeul vieții: un Cuvânt viu, practic, actual, profetic, care să ne întărească în credință, să ne-o mărească, primind promisiuni noi care se vor adăuga la pachetul actual de promisiuni, și astfel aria (teritoriul) credinței și aștepătărilor noastre prin credință să crească!

Putem primi „rhéma”, atunci când predicăm Evanghelia, un anumit verest simțim că este și pentru noi nu doar pentru cei cărora le predicăm, prin textul zilnic care conține versete profetice pentru noi azi, prin citirea Bibliei și a literaturii creștine, prin daruri ca: profeția, dezvăluirea, cuvânt de cunoștință și înțelepciune, etc. să primim: „rhéma”, pentru noi azi și astfel să creștem în credință și implicit în răbdare!

După ce primim „rhéma” de la Dumnezeu, trebuie să o credem și să ne rugăm în acord cu Cuvântul primit și apoi să trecem la acțiune, la fapte pe baza Cuvântului primit, dacă Cuvântul implică acțiune din partea noastră!

Conform cu Evrei 6:12, SCC, observăm instrumentul prin care intrăm în posesiunea promisiunilor divine, aici ni se spune: moştenind promisiunile prin credinţă şi îndelungă răbdare”.

Deci, avem nevoie zilnic de „rhéma”, ca să creștem în credință, iar credința duce la îndelungă răbdare este forța din spatele răbdării (Iacob 1:3), și ea ne dă îndemnul spre: răbdare, așteptare (Psalmi 42:5,Psalmi 1:11; Psalmi 43:5; Plângerile lui Ieremia 3:21-26)!

La rândul ei: răbdarea susține credință și o stabilizează pe făgașul așteptării întervenției lui Dumnezeu și duce la perfecțiune! – Iacob 1:4.

În timpurile prezente avem nevoie mai mult ca oricând de credință și îndelungă răbdare și aceste două calități importante le putem obține primind zilnic: „rhéma”, un Cuvânt încurajator, profetic, pentru azi sau cu referire la lucrări, binecuvântări viitoare, un cuvânt practic, o soluție la o problemă, un ajutor în decizii, o direcție, o mângâiere, o hrană (mană) divină pentru noi!

Iubite cititor, este bine dacă citești zilnic Biblia, însă întrebarea pentru binele tău în credință este:

  • Primești tu zilnic „rhéma” de la Dumnezeu?
  • Te hrănești tu zilnic cu Cuvântul care iese în ziua respectivă prin gura lui Dumnezeu?
  • Îți zidești și mărești constant credința prin „rhéma”divină?

Tuturor care își întăresc credința prin „rhéma”, Dumnezeu să le de-a putere să împlinească Cuvântul profetic primit de la Dumnezeu (Psalmi 29:11).