Deuteronom 13:1-5,Deuteronom 1:18, GBV 2001: Dacă se va ridica între voi un profet sau un visător de vise şi-ţi va da un semn sau o minune, şi s-ar împlini semnul sau minunea despre care ţi-a vorbit, când a zis: «Să mergem după alţi dumnezei» – pe care nu i-ai cunoscut – «şi să le slujim», să nu asculţi de cuvintele acelui profet sau ale acelui visător de vise; pentru că Domnul Dumnezeul vostru vă încearcă, pentru a afla dacă-L iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru cu toată inima voastră şi cu tot sufletul vostru. Voi să umblaţi după Domnul Dumnezeul vostru şi să vă temeţi de El şi să păziţi poruncile Lui şi să ascultaţi de glasul Lui şi să-I slujiţi şi să vă alipiţi de El. Şi acel profet sau acel visător de vise să fie omorât, pentru că a vorbit ca să vă abată de la Domnul Dumnezeul vostru, care v-a scos din ţara Egiptului şi v-a răscumpărat din casa robilor, ca să te depărteze de pe calea pe care ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău ca să umbli pe ea; şi să cureţi răul din mijlocul tău…dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, ca să păzeşti toate poruncile Lui, pe care ţi le poruncesc astăzi, ca să faci ce este drept în ochii Domnului Dumnezeului tău”.

 

Conform Scripturii: mulţi profeţi mincinoşi au ieşit în lume” (1 Ioan 4:1, SCC), de aceea, poporul lui Dumnezeu are sfaturi de la Stăpânul Lui, de la Iehova Dumnezeu, cum să identificăm și să curățăm răul, ca atât adunarea cât și terenul de lucru să fie fără acești înșelători!

Dumnezu îi dă la Moise câteva semne prin care pot fi indentificați și apoi nimiciți profeții mincinoși sau falși!

În primul rând, ghicirea sau prezicerea unui eveniment, chiar un semn sau o minune, care se împlinește, în sine acest lucru nu dovedește că acel om este profet adevărat!

De ce? Deorece și demoni cunosc viața oamenilor, bănuiesc pe baza unor informații evenimente viitoare, așa cum vrăjitoarea din En-Dor a cunoscut că Saul este lepădat de Dumnezeu și știa că va muri (1Samuel cap. 28,31).

Apoi această împlinire a preziceri prin care câștigă încrederea omului, este folosită ulterior ca o bază pentru a-l duce pe om pe o cale greșită, așa ca și acest profet din Deuteronom 13:1, care după împlinirea semnului a zis: «Să mergem după alţi dumnezei» – pe care nu i-ai cunoscut – «şi să le slujim»!

Care este temelia pe baza căreia vom respinge profetul fals și îndemnurile lui: idolatre, apostate, eretice?

În primul rând, persoana lui Dumnezeu care ne-a răscumpărat prin Fiul Său (comp. cu 2 Petru 2:1-2).

Îndemnul dat prin Moise este: “Voi să umblaţi după Domnul [„Iehova” Sânta Scriptură 1874] Dumnezeul vostru”. Iehova Dumnezeu este izvorul lucrări divine, iar orice lucrare din vechiul sau noul legământ trebuie să ducă la El, la închinarea față de El, glorificarea Lui, nu la închinarea față de alți zei (trinitari, modaliști, binitariști, etc.)!

Astfel lucrări ca apostolia (comp. cu Galateni 1:1; 1 Timotei 1:1), profeția (Numeri 12:6), învățătura (Ioan 6:45), etc. trebuie să izvorască din El și apoi să vină tot la El, ca un circuit (Romani 11:36).

Apoi, în al doilea rând, “şi să vă temeţi de El şi să păziţi poruncile Lui”! Astfel această păzire a poruncilor lui Dumnezeu nu trebuie să izvorască doar din minte, din rațiune; ci, trebuie să vină din inimă, din teama de El! Căci Temerea de Iehova este urârea răului” (Proverbe 8:13, SCC). Ura față de rău, implică sentimentele omului, inima!

De asemenea, poruncile sunt un alt criteriu de demascare a profeților mincinoși!

Profeții mincinoși ei nu păzesc poruncile divine, de aceea Domnul ne-a învățat în Matei 7:15-20, SCC:

Feriţi-vă de profeţii mincinoşi, cei care vin la voi în veşminte de oi; dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veţi recunoaşte. Oare se culeg struguri de pe spini, şi măsline de pe mărăcini? Astfel, orice pom bun, face roade bune; dar pomul rău, face roade rele. Nu poate un pom bun, să aducă roade rele; nici un pom rău, să facă roade bune. Orice pom, nefăcând roadă bună, este tăiat şi este aruncat în foc.  Aşadar, după roadele lor îi veţi recunoaşte.

O dată cei ei nu sunt răsadul Tatălui ceresc (Matei 15:13), ei nu sunt născuți prin Evanghelia adevărului (Efeseni 1:13); ci, printr-o altă evanghelie (2 Corinteni 11:4), nici nu au cum să producă roade bune, căci învățătura lor fiind putredă, la fel sunt și roadele lor!

Iar în Deuteronom 13:18, reiese că păzind poruncile, facem ceea ce este drept în ochi lui Iehova, asta trebuie să căutăm, nu să cedăm la presiuni, nici să căutăm să fim plăcuți oamenilor, nici să fim pe placul unor lideri: ci, păzind din inima poruncile vom face “ce este drept în ochii Domnului [„Iehova” Sânta Scriptură 1874] Dumnezeului tău”.

În al treilea rând, avem sfatul: “şi să ascultaţi de glasul Lui şi să-I slujiţi şi să vă alipiţi de El”!

Astfel, servitorii lui Iehova nu vor avea doar un singur mijloc de comunicare cu Dumnezeu, în care Tatăl ceresc să vorbescă cu ei doar prin profeți! Nu, ci fiecare personal, trebuie să audă glasul lui Dumnezeu, să aibă pe Capul Iesus care ne conduce prin Spiritului Sfânt (Coloseni 1:18; Romani 8:14).

Cu ce scop?

Scopul conducerii și călăuzirii divine nu este doar în domeniul învățăturii, în a avea o cunoaștere teologică corectă, ci această conducere prin Spiritul ne duce la a-i servi pe Dumnezeu zilnic, și a ne alipi de El!

Iar dacă suntem alipiți de Dumnezeu tot ce vom face în orice domeniul al vieții vom face prin conducerea Lui, nu de capul nostru!

În al patrulea rând, din textul din Deuteronom 13:5, vedem că un alt mijloc de demascare a profetului fals este că el dorește “să te depărteze de pe calea pe care ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău ca să umbli pe ea”!

Domnul Iesus este singura cale spre Tatăl (Ioan 14:6), iar El ne-a trasat o cale, sau un mod de viețuire, prin modul Lui de viață, prin care să călcăm pe urmele Lui (1 Petru 2:21; 1 Corinteni 11:1).

Cum putem umbla pe calea Lui, să trăim modul Lui de face voința Lui Dumnezeu (Matei 7:13-21):

Puterm umbla pe calea îngustă  atât prin respectarea poruncilor Lui, învățături Lui, cât și prin conducerea Spiritului, cât și prin sclavul credincios și chibzuit care ne hrănește corepunzător pentru a primi îndemnuri și cunoștință de a umbla pe cale (Matei 24:45; Faptele Apostolilor 15:27-32; Faptele Apostolilor 16:4-5), precum și prin conducerea locală a adunări care este un model de urmat pentru noi (Evrei 13:7).

Atunci când vom respecta toate aceste sfaturi, atunci vom bloca profeții falși care vor dori să se strecoare în adunare, sau care ni se vor opune nouă celor care umblăm pe calea creștină, când îi întâlnim în lucrarea de teren, dar mai presus de toate atunci vom demonstra că „iubiţi pe Domnul [„Iehova” Sânta Scriptură 1874] Dumnezeul vostru cu toată inima voastră şi cu tot sufletul vostru”Deuteronom 13:3.