2 Petru 2:4-5, SCC: „Pentru că, dacă Dumnezeu nu a cruţat pe îngerii cei păcătuind; ci, aruncându-i într-un adânc, cu lanţuri ale întunericului; i-a predat, fiind păstraţi pentru judecată. Şi nu a cruţat o lume veche; ci a păzit pe Noe, pe alt optulea; un predicator al dreptăţii; aducând potop peste o lume de neevlavioşi”.

 

Dumnezeu nu se lasă fără mărturie (Faptele Apostolilor 14:17), înainte de distrugerea lumii vechi prin potop, a dat mărturie prin predicatorul Noe care a vestit judecata și pedeapsa prin potop, dar oamenii nu au luat seama până a venit potopul și i-a luat pe toții (Matei 24:38-39).

Predicarea lui Noe a fost o mărturie pentru îngerii căzuți, care au venit pe pământ pentru poftele lor nelegiuite și nenaturale (Geneza 6:1-4), pe baza predicării drepte a lui Noe, la potop aceste spirite au fost predate spre întemnițare în lanțuri, în întuneric în abis (adâncul iadului) ca pedeapsă pentru păsăsirea postului ceresc pentru niște porniri animalice (2 Petru 2:4; Iuda 1:6).

La fel prin Evanghelia predicată prin Spiritul Sfânt la care îngerii asistă și ascultă (1 Petru 1:12) și astfel cunosc înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu (Efeseni 3:10), sunt judecate: conduceri spirituale, țări, popoare, regiuni, localități, oameni!  - Romani 2:16.

Nu contează câți sunt pe calea dreptății (Proverbe 8:20), contează ca ei să predice ceea ce au primit de la Dumnezeu, și prin ei, Dumnezeu dă mărturie despre dreptatea Lui care nu se schimbă, căci este temelia tronului Său (Psalmi 89:18)!

Iubite cititor, dacă nu te-ai raliat acestei dreptăți ești în pericol, executorul dreptății este la ușă! Și acesta nu va cruța pe nimeni, decât pe cei care au semnul ocrotitor (comp. cu Ezechiel 9:3-5).

Cel drept scapă cu greu de judecata divină, deorece nici el nu este perfect (1 Petru 4:17-18), și această judecată asupra lui are rol de purificare și ea nu este ușoară, însă dacă pentru cel drept, judecata și suportarea pedepsei cu rol corectiv este GREA (1 Petru 4:18), ce se va face la pedeapsa ca tăiere a celor răi? – Matei 25:46.

La acest tip de judecată nu mai este scăpare, ea este înfricășătoare, atunci pentru acest tip de ființe nu mai rămâne decât MÂNIA lui Dumnezeu! – Evrei 10:30-31.

Părăsește lumea și religia falsă, printr-o credință adevărată, ca să scapi de mânia lui Dumnezeu (Romani 5:9; 1 Tesaloniceni 1:10) și să intri într-un alt mod de viață, o viață sub îndrumarea dreptății!