Evrei 12:22-14, SCC: „Dar v-aţi apropiat de un munte, adică de Sion; şi de o cetate a unui Dumnezeu viu, adică de un Ierusalim ceresc; şi de zecile de mii de îngeri într-o adunare de sărbătoare; şi de o adunare a întâilor-născuţi scrişi în ceruri; şi de un Judecător, adică de un Dumnezeu al tuturor; şi de nişte spirite ale unor drepţi făcuţi: perfecţi; şi de un Mijlocitor al unui nou legământ, adică de Iesus; şi de un sânge al stropirii vorbind mai bine decât al lui Abel”.

 

Acesta este harul pe care îl au creștinii!

Chiar dacă uneori sunt singuri într-o localitate sau în anumite ceasuri din zi, ei nu sunt singuri, ei sunt aproape de frați lor cerești, de zecile de mii de îngeri, de Sionul ceresc!

Prin Spiritul Sfânt și prin îngerii păzitori personali, creștinul se poate apropia de Muntele Sion din cer, de zecile mii de îngeri, chiar de spiritele celor drepți (creștinii martirizați), dar mai presus de aceasta ei s-au apropiat de Mijlocitorul Iesus, și de un sânge prin care au acces la Dumnezeu Tatăl! (Efeseni 2:18).

Te-ai apropiat tu iubite cititor de cer, de Iesus de îngerii lui Dumnezeu? Este cerul o lume reală pentru tine? Sunt îngerii o realitate pentru tine? Ai experimentat intervenția lor? Ai simțit ocrotirea lor? (Psalm 34:7)

Odată ce faci parte din adunarea Dumnezeului Cel viețuind, în mod implicit te-ai apropiat și de servitorii Lui și frații tăi: îngerii, care te iubesc și te îngrijesc prin harul divin!

Nu îți spun prin aceasta, să cauți experințe cu îngeri, ci să Îl cauți pe Dumnezeu (Plangeri 3:25), și ca rezultat al părtășiei cu Tatăl și Fiul (1Ioan 1:3), vor apărea în viața ta momente minunate, înălțătoare, de lucrări ale îngerilor trimiși de Dumnezeu, fie pentru a te încunoștiința, pentru a îți da o dezvăluire, pentru a primi har, putere, încurajare, ocrotire, etc.!

Dacă ești creștin bucură-te că în orice împrejurare nu ești singur, ci ești împreună cu alți fii ai lui Dumnezeu, îngerii (Iov 1:6; Iov 38:7), și Dumnezeu te vegheză, și te ajută prin ei (Matei 18:10).

Nu mai privi la tine, la necazurile tale, la singurătate, la lipsuri, privește la Iesus Mijlocitorul, (Evrei 12:1-3) și vei beneficia de prezența Lui (Christofanie) prin îngerul păzitor și de dragostea Lui, de care au parte creștinii.

Frații noștri martirizați în trecut, spiritele drepților, sunt și ei ca niște martori care privesc cursa vieții noastre, și se bucură de noi atunci când avem încredere în Cel de sus, când ne bucurăm în Christos și când umblăm în Spiritul Sfânt!

Cu cât vei deveni mai spiritual, cu atât vei putea simți și experimenta din dulceața părtășiei cu cerul!

Nici o altă părtășie nu se compară cu aceasta, cu harul fericirii, bucuriei, încrederii, beatitudinii, contemplării, și împlinirii în Dumnezeu și harul Lui.

Nu mai alerga după lucruri pământești trecătoare, nu mai căuta auto-împlinirea prin ofertele lumii, caută-L pe Dumnezeu apropie-te de adevărata viață, fericire, împlinire!

Caută Sionul ceresc!

Fie ca și despre tine să se spună că te-ai: “apropiat de un munte, adică de Sion; şi de o cetate a unui Dumnezeu viu, adică de un Ierusalim ceresc; şi de zecile de mii de îngeri într-o adunare de sărbătoare; şi de o adunare a întâilor-născuţi scrişi în ceruri; şi de un Judecător, adică de un Dumnezeu al tuturor; şi de nişte spirite ale unor drepţi făcuţi: perfecţi; şi de un Mijlocitor al unui nou legământ, adică de Iesus; şi de un sânge al stropirii vorbind mai bine decât al lui Abel”.