Matei 28:19-20, SCC: Ducându-vă deci, faceți discipoli din toate naţiunile; învăţându-i să respecte toate câte v-am poruncit. Şi iată! Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul epocii”.

 

Această poruncă a Domnului Iesus Cel înviat, este atât trimiterea Lui la oamenii tuturor națiunilor, cu misiunea de a face discipoli ai lui Iesus Christos, cât și constituie responsabilitatea fiecărui discipol, ca el la rândul lui să facă discipoli pentru Domnul.

Scriptura ne spune în Matei 28:18, SCC: “Iesus le-a vorbit, zicând: „mi-a fost dată toată autoritatea în cer şi pe pământ.” Iar în Matei 28:20, ne spune: „Şi iată! Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul epocii”.

Astfel, Domnul a primit după înviere de la Dumnezeu toată autoritatea în cer și pe pământ, iar dacă noi vom fi credincioși misiuni încredințate, El ne promite că va fi cu noi, și atunci cine se va putea împotrivi acestei lucrări, căci Domnul va fi cu noi, și El are autoritate peste orice conducere spirituală și pământească (vezi și: Efeseni 1:20-23).

Problema nu este la El, ci la noi, și anume, să părăsim comoditatea, și să mergem la oameni, căci observați porunca:  “ducându-vă deci”, prin urmare, porunca nu ne îndrumă ca să chemăm oamenii la „biserică”, sau să evanghelizăm „în biserică”; ci, să mergem noi la oameni și să le predicăm Evanghelia (Marcu 13:10), și apoi să-i învățăm, pentru ca ei să devină discipoli ai lui Iesus Christos (vezi și: Coloseni 1:28-29).

Iesus Cel înviat ne explică cum să facem discipoli pentru El, și anume: învăţându-i să respecte toate câte v-am poruncit”.

Este datoria fiecărui creștin să facă discipoli învățându-i pe aceștia temeinic învățătura Domnului, dându-le exemplu practic din viața lor, ca ei să ajungă nu doar să cunoască poruncile, ci să le respecte. Și pentru aceasta este nevoie ca ei pe baza învățăturii adevărului, să ajungă într-o părtășie cu Tatăl și Fiul (1Ioan 1:3), care să îi călăuzească cum să împlinească și să le de-a putere (Psalm 73:23-24; 1Petru 4:11).

Creștinismul nu este o religie care să înțelegem voința lui Dumnezeu cu mintea noastră și să o împlinim cu puterea noastră; ci creștinismul este religia care umblă cu Dumnezeu, în care suntem conduși de Spiritul lui Dumnezeu, și împlinim voința lui Dumnezeu prin puterea lui Dumnezeu (Romani 8:13-14; 1Corinteni 2:1-13).  

Domnul Iesus: Stăpânul adunării, ne-a pus la dispoziție prin Biblie (2Timotei 3:16-17), și prin sclavul credincios și chibzuit (Matei 24:45): ce să predicăm, metode de evanghelizare, cartea: “Învățătura Adevărului” prin care să facem discipoli învățându-i toate poruncile Domnului, și ne va conduce și în anul 2018, cu cât lumina crește până la venirea Domnului când va fi miezul zilei (Proverbe 4:18), spre a fi tot mai eficienți și pregătiți în predicarea Evangheliei și a face discipoli.

Nu rămâne decât ca noi să ne pregătim prin rugăciune și studiu despre evanghelizare, adică să ne încălțăm picioarele cu pregătirea pentru Evanghelia păcii” (Efeseni 6:15, SCC), și să fim: fierbinţi în spirit” (Romani 12:11, SCC), înțelegând importanța acestei misiuni și porunci a Domnului.

Fie ca fiecare discipol al Domnului să înțeleagă și să fie pătruns de importanța acesetei misiuni de salvare de suflete, și fie ca Dumnezeu să de-a creșterea (1Corinteni 3:7-9), adică o recoltă bogată de suflete, amen.