Matei 13:14-15, SCC: “Şi cu ei este împlinită profeţia lui Isaia, cea zicând: „cu auz veţi auzi, şi nicidecum nu aveţi să înţelegeţi; şi văzând, veţi vedea, şi nicidecum nu aveţi să pricepeţi; pentru că inima poporului acesta s-a împietrit, şi cu urechile au auzit greu, şi au închis ochii lor; ca nu cumva să vadă cu ochii, şi să audă cu urechile, şi să înţeleagă cu inima, şi să se întoarcă, şi să îi vindec”.

 

Oamenii din culte, din asociați și grupări religioase, mai ales cei care frecventează programele lor religioase, sunt ca Israelul din vremea Domnului Iesus, ei aud citindu-se din Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu împlinesc ceea ce aud, ca urmare inima lor se împietrește și Cuvântul pentru ei nu devine: spirit și viață (Ioan 6:63), un Cuvânt al vieții care să adică viață (Filipeni 2:16), schimbare, transformare a minții și a inimii (Romani 12:1,Romani 12:2; Efeseni 4:24), ci devine un cuvânt care nu aduce: putere, viață, lumină, dragoste, înțelepciune!

De ce? Deoarece liderii lor îl răstălmăcesc, îl diluează, îl fac fără putere încurajând la o formă de evlavie (2Timotei 3:5), spunând că membrii lor sunt mântuiți și așa, într-o viață căldicică, fără o credință mobilizatoare la fapte bune (Efeseni 2:8-10), fără vieți cu adevărat transformate, oamenii văd că în viața liderilor nu primează principiile Cuvântului, că el nu este pentru ei cu adevărat un ordin divin, ci pentru ei este ceva facultativ, opțional, îl succesc și îl aplică după bunul plac.

Oameni din culte care trăiesc în păcate, cu vieți duble, și nu sunt disciplinați, lideri compomiși dar care sunt lăsați în continuare să conducă, și atunci omul de rând, nu este motivat să asculte la sânge de porunca divină (Evrei 12:4), și astfel, treptat se împietrește!

Degeaba aude citindu-se din Scriptură, dar neînțelegând sensul corect, neavând modele vii de lucrători sfinți, tot timpul dându-li-se diluări, răstălmăciri, interpretări greșite, scoase din context pentru a susține doctrina cultului, omul degeaba aude Cuvântul căci nicidecum nu înțelege, degeaba vede creația lui Dumnezeu căci nu pricepe lucrarea lui Dumnezeu, căci inima lor s-a împietrit, și astfel nu mai pot fi vindecați!

Astfel creștinii adevărați nu au ce căuta în locașurile de cult, sau în locurile unde se strâng grupuri religioase și nu adunarea (ekklesia) lui Christos, căci acolo este un locaș al demonilor (comp. cu Apocalipsa 18:2), și în al doilea rând, pentru că a le predica acestor oameni care în mare parte sunt împietriți, însemnă a risipi Cuvântul (Matei 7:6). Căci ei cunosc Cuvântul dar nu-l împlinesc, lor nu le pasă de adevăr, de voința lui Dumnezeu ce bună, plăcută și perfectă (Romani 12:2). Sămânța Cuvântului ar fi furată de păsările înțelepciunii drăcești care conduc acele lucrări din acele locașuri drăcești (Matei 13:4,Matei 13:19).

Noi cei din adevăr (Ioan 18:37), trebuie să-i căutăm pe cei vrednici (Matei 10:11), pe cei sinceri, care pot fi oameni care caută adevărul, unii fără școli de teologie, care nu sunt implicați în lucări religioase false, oameni care sunt vrednici să audă Evanghelia lui Iesus Christos.

Fie ca Dumnezeu să-i aducă pe cei sinceri împreună, și El Îşi curăţească pentru posesiunea Lui, un popor zelos pentru fapte bune” (Tiit 2:14, SCC), care să fie grabnici la ascultare și împlinitori ai Cuvântului nu doar ascultători (Iacob 1:19,Iacob 1:22-25).