Ioan 17:3, SCC: Iar viaţa eternă este aceasta: ca să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iesus Christos pe care L-ai trimis”.

 

Un om, ca să primească viața cea eternă trebuie să Îl cunoască pe Dumnezeu Tatăl și pe Fiul Său Iesus Christos, și această cunoaștere a lor, nu doar prin a cunoaște informații despre ei; ci ai cunoaște pe Ei!

Iar acest lucru, nu este posibil decât prin dezvăluire, atunci când ei se dezvăluie (arată), și atunci Îi cunoaștem pe Ei! Lucrul acesta îl explică Domnul în Matei 11:27, SCC: “Toate Mi-au fost date de Tatăl Meu; şi nici unu nu cunoaşte pe Fiul, decât Tatăl, şi nici pe Tatăl nu Îl cunoaşte cineva decât Fiul; şi cel căruia vrea Fiul să Îl dezvăluie. Iată cum Îl putem cunoaște pe Tatăl! Prin dezvăluire! Atunci când intrăm într-o părtășie strânsă cu Fiul, El ni-L dezvăluie pe Tatăl!

La fel, Îl cunoaștem pe Fiul, prin dezvăluirea Tatălui din ceruri, pe care El o face cunoscut celor din adevăr. În Matei 16:16-17, SCC: Simon Petru a zis: Tu eşti Christosul, Fiul Dumnezeului Cel viu. Iar răspunzând Iesus a zis: fericit eşti, Simon fiul lui Iona, pentru că nu carne şi sânge ţi-a dezvăluit, ci Tatăl Meu Cel ce este în ceruri. Iată! Petru a cunoscut că Iesus este Christosul (Unsul) și Fiul lui Dumnezeu prin dezvăluirea Tatălui cel din ceruri. Și pe baza aceasta a primit harul să fie piatra pe care este clădită adunarea.

Tot așa dacă vrem să fim pietre vii din clădirea lui Dumnezeu (1Petru 2:5), dacă vrem viața eternă, trebuie să ajungem să Îl cunoaștem pe Tatăl și pe Fiul prin dezvăluire, și aceasta ÎNCĂ ÎNAINTE DE BOTEZUL ÎN APĂ, având o părtășie cu Tatăl și cu Fiul (1Ioan 1:3) înainte de intrarea în adunare.

Această cunoaștere a Tatălui și a Fiului prin dezvăluire ne va transforma, ne va schimba, ne va marca, ne va face apți de a umbla în lumină, ca să avem părtășie cu cei care umblă în lumină: adunarea drepților (1Ioan 1:5-7; Psalm 1:5).

Cum putem spunem că avem viața veșnică, dacă noi nu Îl cunoaștem pe Dumnezeu și pe Iesus decât prin frații care ni L-au dezvăluit, și noi personal nu am primit dezvăluirea lui Dumnezeu prin Fiul și dezvăluirea lui Iesus de la Tatăl!

Ba mai mult, cei chemați ca lucrători, trebuie să meargă mai departe, să primească prin dezvăluire: Evanghelia, ca și apostolul Pavel (Galateni 1:11-12), sau alte mistere, învățături și rânduieli sfinte!

Aceasta implică a sta uneori în pustie ca și Pavel în Arabia (Galateni 1:15-20), ca acolo în pustie, în singurătate, Domnul să Îți vorbească să îți dezvăluie lucruri priviitoare la adunare (Efeseni 3:5-6), la lucrare (Galateni 2:1-7), etc.

Iubite cititor, nu te mulțumi cu a cunoaște învățături corecte; ci dorește mai mult, dorește să te întâlnești cu izvorul lor, cu Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca noi să avem această părtășie cu El (1Ioan 1:6) și cu Fiul Său (1Corinteni 1:9).

Ce faci tu cu acest har, cu această posibilitate? Dorești tu aceasta?