Există oameni care nu sunt spirituali, și se bazează pe înțelepciunea lor, pe judecata lor, pe rațiunea lor (comp. cu Proverbe 3:5), ei sunt oameni sufletești, carnali, neavând credință, neavând Spiritul ca Călăuzitor al lor în viață (2Tesaloniceni 3:2; Iuda 1:19).

Dar nevăzându-și bârna din ochi, propriile slăbiciuni, judecă pe alții, judecă lucrările Spiritului Sfânt, își permit să spună să cântărească ei prin mintea lor: ce este de la Domnul și ce nu; să spună care profeții sunt adevărate și care nu, etc.

Apostolul Pavel inspirat de Dumnezeu descrie în 1Corinteni 1:7-15, SCC, omul spiritual:

“Ci vorbim o înţelepciune a lui Dumnezeu, cea ascunsă în mister, pe care a rânduit-o Dumnezeu înaintea epocilor pentru gloria noastră; pe care nu a cunoscut-o nici unu dintre conducătorii epocii aceasta; pentru că, dacă o cunoşteau, nu crucificau pe Domnul gloriei. Dar după cum a fost scris: „cele ce ochi nu a văzut, ureche nu a auzit, şi la inima omului nu s-a suit; sunt cele câte a pregătit Dumnezeu pentru cei iubindu-L.” Nouă însă, Dumnezeu ni le-a dezvăluit prin Spiritul Lui; pentru că Spiritul cercetează toate, chiar şi adâncurile lui Dumnezeu. Pentru că, cine dintre oameni ştie cele ale omului; decât spiritului omului, cel ce este în el? Aşa şi pe cele ale lui Dumnezeu, nu le cunoaşte nici unu; decât Spiritul lui Dumnezeu. Dar noi nu am primit spiritul lumii; ci, Spiritul Cel din Dumnezeu; ca să le ştim pe cele dăruite nouă de Dumnezeu; pe care le şi vorbim, nu în cuvinte învăţate prin înţelepciunea omenească, ci în cele învăţate prin Spirit; judecând cele spirituale, prin cele spirituale.  Dar un om sufletesc, nu primeşte cele ale Spiritului lui Dumnezeu, deoarece sunt o nebunie pentru el; şi nu le poate cunoaşte pentru că ele se judecă spiritual. Iar cel spiritual judecă toate, el însă nu este judecat de nici unu”.

Apostolul Pavel face aici o antiteză între cunoștiința și înlepciunea oamenilor, și cea a lui Dumnezeu ascunsă în mister, astfel necunoscută oamenilor, cunoscută doar de cei care o primesc prin dezvăluirea Spiritului.

De aceea, cele ale lui Dumnezeu, învățăturile, lucrările, planurile, Biblia dăruită de Dumnezeu, etc. nu putem să le cunoaștem sau înțelege prin natura noastră omenească imperfectă, de aceea am primit: “Spiritul Cel din Dumnezeu; ca să le ştim pe cele dăruite nouă de Dumnezeu”.

Și vorbim despre profeții, învățături, planuri, lucrări: “nu în cuvinte învăţate prin înţelepciunea omenească”, dar cum: „ci în cele învăţate prin Spirit; judecând cele spirituale, prin cele spirituale”.

Astfel cele spirituale, adică lucrările spirituale, tot ceea ce este spiritual (profeție, învățătură, etc.) se judecă prin cele spirituale, prin daruri, lucrări, dezvăluiri ale Spiritului Sfânt.

Cele spirituale nu se judecă prin cele naturale, sau omenești!

În contrast cu omul spiritual care este învățat de Spiritul Sfânt, omul care este sufletesc, nu primeşte cele ale Spiritului lui Dumnezeu, deoarece sunt o nebunie pentru el; şi nu le poate cunoaşte pentru că ele se judecă spiritual”.

Astfel omul sufletesc condus de suflet, învățat de sufletul lui, adică de mintea lui (comp. cu Evrei 4:12), nu primește înformațiile, lucrările, planurile Spiritului Sfânt, pentru el care este sufletesc sunt o nebunie. Un om sufletesc nu le poate cunoaște căci sunt prea înalte pentru el, norme cerințe prea sfinte, și ele se înțeleg în inimă, în spirit, ele se judecă spiritual, adică pe tărâmul înalt al Spiritului Sfânt, unde el nu poate ajunge căci el este carnal!

În final apostolul Pavel spune: „Iar cel spiritual judecă toate, el însă nu este judecat de nici unu”. Astfel, omul spiritual judecă toate, pentru că Spiritul Sfânt din el îl ajută să poată cunoaște, interpreta, judeca, deosebi corect toate lucrurile (vezi și 1Ioan 2:20,1Ioan 2:26), însă el nu poate fi judecat de nimeni dintre cei carnali, pentru că ei nu au o judecată corectă, și astfel nu sunt în măsură să judece (comp. cu 2Samuel 6:14-23).

Ce este de făcut dacă îți dai seama căci nu ești spiritual, că nu ești învățat de Spiritul Sfânt, condus de El, nu primești dezvăluiri ale înțelepciunii divine ascunse în mister?

Ai nevoie de credință, căci prin credință lucrează Spiritul Sfânt (Fapte 19:2; Efeseni 1:13),  ai nevoie să te smerești înaintea lui Iehova (Iacob 4:6-10), și să-ți dai seama cât de orb, gol, și vrednic de plâns ești (Apocalipsa 3:17-18), nu poți ajunge la fericirea cu Dumnezeu dacă nu conștientizezi că ești sărac în spirit (Matei 5:3).

Ai nevoie să te lepezi de tine, de înțelepciunea ta, și să dorești cu tot dinadinsul înțelepciunea divină care lucrează prin credință (Iacob 1:5-8).

Ai nevoie să lepezi această lume trecătoare (1Ioan 2:15-17), pentru cea eternă, despre care Pavel spune: „cele ce ochi nu a văzut, ureche nu a auzit, şi la inima omului nu s-a suit; sunt cele câte a pregătit Dumnezeu pentru cei iubindu-L.” Să dorești cu tot dinadinsul această lume: Regatul lui Dumnezeu care se manifestă prin Spiritul Sfânt încă din prezent (Matei 12:28).

Să dorești cu tot dinadinsul să devi un om spiritual, un om matur, altfel nu îți rămâne decât să fi lepădat și aruncat în foc (Ioan 15:6; Evrei 5:11-12; Evrei 6:8).