Botezul, unirea cu Christos este minunată, însă pentru a rămâne în Christos, noi trebuie să creștem în El. Așa după cum un copil după ce se naște nu rămâne copil, bebeluș, ci este hrănit și crește până devine un adult, un om matur, altfel un bebeluș nehrănit se va îmbolnăvi și va muri.

Astfel cum poate un prunc în Christos să crească din punct de vedere spiritual?

 

Ce este creșterea, până unde trebuie să creștem?

Creștinii proaspăt botezați, nu trebuie să se mulțumească cu intrarea în corpul lui Christos și să rămână la acest stadiu; nu, ei trebuie să progreseze spre capul, așa cum spune Efeseni 4:15: “ci, spunând adevărul, în dragoste, să creştem în toate, spre El care este capul; Christos”. Deci creștini începători trebuie să crească în toate spre a se asemăna cu Capul, Christos, până nu ajung la nivelul acesta ei nu trebuie să se oprească din creșterea spirituală.

Creșterea este să ne dezvoltăm spiritual din stadiu de prunci în Christos la nivelul de oameni maturi în Christos, așa cum spune Pavel în 1Corinteni 3:1-2, SCC: “Şi eu, fraţilor, nu am putut să vă vorbesc ca unor spirituali; ci ca unor carnali, ca unor prunci în Christos. V-am dat lapte de băut, nu bucate; pentru că încă nu puteaţi suporta, şi nici acum nu puteţi”. Deci iată cei începători sunt prunci în Christos și cei avansați sunt oameni spirituali, nu carnali. La fel el învață în Evrei 5:12-14, SCC: “Pentru că, deşi datorită timpului trebuia să fiţi învăţători, voi aveţi iarăşi nevoie să vă înveţe cineva cunoştinţele elementare ale începuturilor Cuvintelor lui Dumnezeu; şi v-aţi făcut ca unii având nevoie de lapte, şi nu de hrană tare. Pentru că oricine, având parte de lapte, este nedeprins în cuvântul dreptăţii, pentru că este copil; iar hrana tare este pentru cei maturi, cei având simţurile deprinse prin întrebuinţare, pentru deosebirea binelui şi a răului”. Iată în timp ce copii sunt hrăniți cu lapte, el trebuie să crească ca să poată consuma hrana tare, adică cuvântul dreptății, pe care îl primesc maturii, care și-au dezvoltat simțuri prin exercițiu, experiență, întrebuințare, și astfel ei au discernământ, sau puterea de a deosebi în mod profund binele de rău.

Nivelul final al creșterii este de a fi cum spune apostolul Pavel în Efeseni 4:13, SCC: “starea de bărbat matur, la statura măsurii plinătăţii lui Christos”.

Dar să vedem în continuare:

 

Cum putem crește?

Coloseni 2:19, SCC: “şi neţinându-se strâns de Capul, din care tot corpul, hrănit şi unit împreună prin încheieturi şi legături, creşte cu creşterea lui Dumnezeu”.

Creșterea autentică vine prin hrănirea spirituală de la Învățătorul Iesus, prin învățăturile sănătoase date de El, prin Scripturi, și fiind călăuziți prin Spiritul, de care să ne ținem strâns legat de Capul, din care tot corpul este hrănit și unit, în plus, să colaborăm cu frații și surorile ca încheieturi ale corpului lui Christos, spre creștere și zidire.

Un exemplu de hrănire spirituală a lui Dumnezeu este: programul de citire a textul zilnic a Cuvântului lui Dumnezeu (Deuteronom 8:3).

Apoi, suntem hrăniți de literatura creștină prin care Stăpânul casei lui Dumnezeu ne dă hrană la timpul potrivit prin sclavul credincios și chibzuit, așa cum se spune în Matei 24:45, SCC: “sclavul credincios şi chibzuit; pe care l-a pus domnul său peste servitorii casei lui; ca să le dea hrana la timp”.

Similar, prin întrunirile creștine (Evrei 10:24-25) unde suntem hrăniți spiritual (Fapte 2:42).

Apostolul Petru ne spune în 1Petru 2:2, SCC: “ca nişte copii curând născuţi, să tânjiţi după laptele raţional, nefalsificat; ca să creşteţi prin el spre salvare”. Aici apostolul Petru vorbește de salvarea de la venirea Domnului, iar ca să ne păstrăm salvarea obținută la botez, primind în final: salvarea eternă, nemurirea, acum trebuie să tânjim după “laptele raţional, nefalsificat”, ca prin laptele, adică prin învățăturile începătoare ale lui Christos să creștem spre salvare. 

Aceste învățături numite lapte, sunt raționale, adică explicate pe înțelesul unui începător, și sunt biblice, nu falsificate, nu învățături filozofice care răstălmăcesc biblia.

Părintele spiritual al nostru, ne poate indica laptele potrivit pentru nivelul nostru spiritual, din care să ne hrănim spre a crește spiritual, așa cum spune Petru în 2Petru 3:18, SCC: “Ci, creşteţi în har şi într-o cunoaştere a Domnului nostru şi Salvator-Iesus Christos. Lui să Îi fie gloria; şi acum, şi într-o zi a eternităţii!”.