Domnul exprimă atât de frumos aceste privilegii sau haruri, manifestări ale bunătății divine în Tit 3:4-7, SCC, prin apostolul Său: Pavel: Dar a fost arătată bunătatea, şi dragostea de oameni a Salvatorul nostru: Dumnezeu. El ne-a salvat, nu din fapte, cele în dragoste pe care le-am făcut noi; ci, potrivit milei Lui, prin baia renaşterii şi reînnoirea Spiritului Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Iesus Christos, Salvatorul nostru; pentru ca, fiind îndreptăţiţi prin harul Aceluia, ne facem moştenitori, potrivit speranţei vieţii eterne”.

Astfel în botez, numit aici: baia renaşterii şi reînnoirea Spiritului Sfânt”, primim următoarele haruri sau privilegii:

1) Prin botez suntem spălaţi de păcate, suntem sfințiți, primim starea de drept a lui Christos,  așa cum se spune în 1Corinteni 6:11: “şi aşa eraţi unii, dar aţi fost spălaţi, dar aţi fost sfinţiţi, dar aţi fost îndreptăţiţi în Numele Domnului nostru Iesus Christos şi prin Spiritul Dumnezeului nostru”.

2) Prin botez suntem salvaţi, aș cum spune apostolul Petru în 1Petru 3:21, SCC: a cărei copie: botezul, vă salvează acum şi pe voi…”. Salvați din păcat și moarte spirituală, din felul deșert de viețuire moștenit de la părinți noștri, salvați din regatul întunericului, din această lume, din această epocă și să vedem în continuare unde suntem transferați:

3) Prin botez prin nașterea din nou, suntem mutaţi de sub regatul diavolului în Regatul lui Dumnezeu şi al Domnului Iesus - Coloseni 1:12-13, SCC: “mulţumind Tatălui, Cel făcându-vă destoinici pentru partea moştenirii sfinţilor în lumină; care ne-a eliberat din autoritatea întunericului, şi ne-a strămutat în Regatul Fiului dragostei Lui”.

4) Prin botezul în apă, devenim mădulare ale lui Christos, suntem ataşaţi Lui, El fiind capul nostru din cer - Romani 12:5: “aşa suntem noi, cei mulţi, un corp în Christos; dar pentru a fi fiecare mădulare unii pentru alţii; 1Corinteni 12:27: “Voi însă sunteţi corp al lui Christos, şi mădulare fiecare în parte”, aşa cum organele din corpul uman se îngrijesc unele de altele, tot aşa creştinii se îngrijesc unii de alţii.

5) Prin nașterea din Dumnezeu suntem făcuți: o casă spirituală pentru Dumnezeu, preoți împreună cu Christos – 1Petru 2:5,1Petru 2:9, SCC: şi voi, ca nişte pietre vieţuind, sunteţi zidiţi ca o casă spirituală pentru o preoţie sfântă, ca aduceţi jertfe spirituale bine primite de Dumnezeu, prin Iesus Christos… Dar voi sunteţi un neam ales, o preoţie regală, o naţiune sfântă, un popor pentru posesia Lui, ca vestiţi virtuţile Celui chemându-vă din întuneric la lumina Lui minunată.

Iată suntem o casă spirituală a lui Dumnezeu, unde El locuiește, îi aducem jertfe suntem preoți ai noului legământ, chiar suntem o preoție regală, regi și preoți ca Melhisedec, cu dubla calitate, o națiune sfântă, un popor ales pentru a vesti virtuțile sau calitățile excelente ale lui Dumnezeu.

Ce faci iubite frate sau soră cu aceste privilegii?