Conform cu Ioan 1:17, SCC: Pentru că legea a fost dată prin Moise; harul şi adevărul s-au făcut prin Iesus Christos”. Să vedem în continuare ce har primim prin Christos și prin Evanghelie:

1) După ce am auzit Evanghelia avem harul de a ne căi de păcate față de Dumnezeu, așa cum spune apostolul Pavel în Fapte 20:19-20, SCC: cum nu am ţinut nimic din cele folositoare, să nu vă vestesc şi să nu vă învăţ în public şi prin case; mărturisind şi iudeilor şi grecilor: căinţa către Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Iesus”. Nu putem fi iertați fără căință, nu putem să ne schimbăm viața fără căință!

2) Harul de a crede în Domnul Iesus Christos, așa cum spune textul citit mai devereme, astfel avem harul de a ne pune încrederea în Cel care a plătit prețul de răscumpărare pentru noi, în Cel care ne poate ajuta în încercări, și izbăvi din probleme, și cu care putem clădi o relație ca să devenim prieteni.

3) Avem harul de a învăța toate poruncile Domnului înainte de botez conform cu Matei 28:19-20, SCC: Ducându-vă deci, faceți discipoli din toate naţiunile; învăţându-i să respecte toate câte v-am poruncit. Şi iată! Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul epocii”. Lucru pe care oamenii din culte, sau cei care s-au născut într-o religie nu-l cunosc. Nici un cult nu învață cele peste 100 de porunci ale Noului Legământ, și fără de care nu putem fi plăcuți Domnului.

Iar prin rămânerea în Cuvântul Domnului Iesus suntem ucenicii Lui şi prin Adevăr devenim liberi – Ioan 8:30-31 SCC: “Iesus zicea deci către iudeii cei crezându-I Lui: dacă voi rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat discipolii Mei; şi veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va elibera.”

4) Avem privilegiul de a-L mărturisi pe Christos la oameni, în Fapte 18:23-25, SCC:

Dar un iudeu, cineva cu nume Apolo, alexandrinean de neam, un bărbat elocvent, fiind puternic în scripturi; a sosit în Efes. Acesta era instruit în calea lui Iehova; şi, înfierbântându-se în spirit, vorbea şi învăţa cu acurateţe cele despre: Iesus; cunoscând numai botezul lui Ioan. Şi acesta a început să vorbească cu îndrăzneală în sinagogă; iar auzindu-l Priscila şi Acuila, l-au luat la ei şi i-au explicat mai lămurit calea lui Dumnezeu”. Iată acest bărbat pe nume Apolo, L-a predicat pe Iesus înainte de a fi botezat în Numele lui Iesus, astfel privilegiu dinainte de botez, este să mărturism și la alții pe Christos, la familie, rude, vecini, colegi, prieteni, cunoscuți, etc.

Iubite cititor, te-ai căit de păcatele tale în fața lui Dumnezeu? Ai crezut din toată inimă și astfel ai început să Îl urmezi pe Fiul? Ai profitat de harul de a învăța toate poruncile Domnului, și de a mărturisi și la alții pe Christos Salvatorul rânduit de Dumnezeu pentru omenire!

Poți descărca cartea: Învățătura Adevărului unde vei găsi toate poruncile Domnului.