Galateni 6:12-13, SCC: “Câţi vreau să fie binevăzuţi în carne, aceştia vă obligă să fiţi circumcişi, numai că să nu fie persecutaţi pentru crucea lui Christos. Pentru că nici cei circumcişi nu păzesc legea; ci, vor ca voi să fiţi circumcişi, ca să se laude cu carnea voastră.

 

În primul secol, anumiți creștini, ca să scape de persecuție, de presiunea din partea iudaizanților care învățau că circumcizia în carne este obligatorie, au căzut făcând compromis, dar prin acesta, ei s-au lepădat de Christos (Galateni 5:1-4), de crucea Lui (Galateni 6:12).

În mod asemănător, în zilele noastre există o mare presiune din partea neoprotestanților, care se folosesc de învățătura Scripturii în care creștinul trebuie să fie parte din adunarea lui Dumnezeu (Evrei 10:24-25), pentru a face ucenici și membri pentru cultul lor!

Faptul că un cult, o asociație religioasă, are mai mulți oameni care se strâng într-o clădire, unde citesc Biblia, dar o interpretează greșit, unde cântă și se roagă, dar nu adevăratului Dumnezeu, unde fac un program religios (mai degrabă un spectacol, cu coruri, copii, formații), nu le dă dreptul să se numească: adunarea lui Dumnezeu, care este stâlpul și susținerea adevărului (1Timotei 3:15).

A cărei menire, nu este de a urma oamenii, școli de filozofie și interpretări omenești, ci adevărul primit prin Biblie și prin lucrările de dezvăluire ale Spiritului Sfânt (Ioan 17:17; 2Timotei 3:16-17; 1Corinteni 2:12), prin care Îl urmăm pe Christos, care este prezent în adunarea lui Dumnezeu (Matei 18:20), și prin care El ne conduce în direcții de rugăciune, de cântare, El ne învață, ne dă profeții, dezvăluiri, și alte lucrări prin Spiritul Sfânt, nu prin mintea omenească, cultivată în școlile de teologie, mai corect zis: filozofie!

Din păcate, martorii lui Iehova, care prin harul lui Dumnezeu au înțeles câteva învățături biblice, cum ar fi că Dumnezeu este unul: Tatăl, că Isus este Fiul lui Dumnezeu, că nu există o predestinare a oamenilor, etc. au ajuns să decadă într-un compromis tot mai mare cu lumea, iar unii martori care au ieșit din acestă organizație tot mai lumească, ajung din rău în mai rău! Cum?

Ei plecând dintr-o organizație care se rătăcește tot mai mult de la Scriptură, la alte rătăciri și mai mari, care nu nici măcar noțiunea despre un Dumnezeu unic, și despre un Fiu al lui Dumnezeu creat de Dumnezeu! (Ioan 17:3; Apocalipsa 3:14).

Astfel deoarece peste tot neoprotestanți se folosesc abuziv de învățătura Scripturii în care creștinul trebuie să fie parte din adunarea lui Dumnezeu (Evrei 10:24-25), nu pentru a-i duce pe oameni la adevăratul Christos (comp. 2Corinteni 11:4; cu Romani 1:3-5) și pentru ca ei să intre în corpul lui Christos (Coloseni 1:18); ci, pentru a face ucenici și membri pentru cultul lor!

La presiunea aceasta masivă, de rușine, din lașitate, sau de a se conforma epocii lumii, unii devin membrii în aceste culte fără a îmbrățișa în totalitate învățătura cultului, iar unii liderii îi acceptă așa pentru a avea un număr cât mai mare de membrii!

Cu toate că pe de o parte, ei afirmă în crezul lor, ca de pildă în crezul penticostal la p.18, afirmă: “Nimeni nu poate să devină membru în Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penticostală decât numai după ce şi-a însuşit principiile de credinţă. Biserica îl poate primi de probă, pentru un anumit timp. În acest timp, candidatul este cercetat asupra stării lui sufleteşti şi, după ce a pus capăt păcatelor sale şi a dat dovadă că el cunoaşte toate principiile Bisericii, poate fi botezat în apă şi primit ca membru”.

Dar în realitate liderii îi acceptă pe mulți care nu au credința cultului, arătând prina aceasta cât de ipocriți sunt, în ce minciună trăiesc, și cum are loc lucrare lor de creștere, nu pe baza unei convingerii puternice în urma studiului Scripturii și verficarea cu Biblia a învățăturii lor (Fapte 17:11), ci pe baza îngăduinței drăcești, că toți (indifernt ce cred), dacă spun că cred în Domnul, vor ajunge în cer și pot fi membri în cult!!!

 Pe de altă parte, toți acești foști martori, în loc să se debaraseze doar de ceea ce era greșit în cultul martorilor și să păstreze nestematele Scripturale, unii și pe acestea le-au disprețuit, unii căzând în ateism, agnosticism, iar alții chiar adoptând credința într-un Dumnezeu triunic, pe baza metodelor filozofice și de sofism a învățaților din culte!

Alții chiar dacă nu au reunțat la anumite învățături biblice în inima lor, însă merg sau chiar au devenit membrii într-un cult eretic, doar pentru că este popular, că are mulți membri și clădiri, și s-au făcut presiuni asupra lor că trebuie neapărat să fi într-o „biserică”!!! Și atunci ei au cedat…

Dar prin aceasta ei și-au călcat credința dintâi (comp. cu 1Timotei 5:12), cea într-un Dumnezeu Tatăl, și ei au zidit ceea ce inițial au dărâmat prin Biblie, prin aceasta se arată că ei sunt călcători de legea divină (comp. cu Galateni 2:18). Căci ei prin predicarea lor și cu versete au dărâmat: că nu este trinitate, nu este predestinare, creștini nu trebuie să se implice în politică, în războaie etc.

Astfel aceștia întăresc brațul celui rău în loc să-l zdrobească prin adevăr (Psalm 10:15), ei susțin: rătăcirea, erezia, prin prezența lor la programele lor, la unii chiar prin sprijinul financiar care îl dau grupărilor care nu învață adevărul; ci, filozofia pornită de la Niceea, și această laudă falsă a cultelor, cu numărul lor de membrii și clădiri, prin aceasta ei se leapădă de Christosul Bibliei ca și cei din primul secol care au acceptat circumcizia omenească, lepătându-se de adevărata circumcizie a lui Christos (Galateni 5:1-4; Coloseni 2:11-12).

Chiar dacă își dau seama că există învățături și practici greșite, ei rămân acolo, arătând că sunt firești, în loc să Îl caute pe Dumnezeu, care să-i conducă El (nu vreun om) la poporul Lui!

Chiar dacă la ora actuală nu cunoști poporul lui Dumnezeu, nu trebuie să disperi, cât timp Dumnezeu este aproape de fiecare din noi ca bâjbâind să-L găsim (Fapte 17:24-28) și având o relație vie cu El, la timpul potrivit, când vom fi vredinici de a intra prin ușa oilor, El prin Fiul ne va duce în staulul oilor (Ioan 10:1-4).

Iubite cititor, nu te duce de la o rărtăcire la alta, nu urma glasul străinilor (Ioan 10:5); ci, caută-L pe Dumnezeu până El se lasă găsit de tine (Ieremia 29:13), și El te va duce în adunarea Lui, El este Viticultorul care te plantează în butucul de vie care este Christos (Ioan 15:1-2).