În Efeseni 4:11-15, SCC, sunt menţionaţi oamenii puşi de Domnul în serviciile de: apostoli, profeți, păstori, învățători și evanghelizatori, oameni dăruiţi  adunării Lui, spre binele ei, spre creşterea ei spirituală.

Iată pentru ce au fost puşi în slujbele cu autoritate: Efeseni 4:12-14 SCC: “pentru perfecţionarea sfinţilor, pentru o lucrare de serviciu, pentru o zidire a corpului lui Christos; până ce avem să ajungem cu toţii la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea de bărbat matur, la statura măsurii plinătăţii lui Christos; ca să nu mai fim prunci loviţi de valuri şi purtaţi de orice vânt al învăţăturii, prin înşelătoria oamenilor, prin viclenie în uneltirea rătăcirii”.

Iată la ce lucrare au fost chemaţi, să apere poporul lui Dumnezeu de orice învăţături şi practici străine de Cuvântul lui Dumnezeu, exact cum un păzitor al grădinii o păzeşte de hoţi, scoate buruienile nefolositoare ca plantele să crească libere şi ca nimic altceva să nu consume hrana pământului.

Apoi, ei sunt ca nişte meşteri zidari care lucrează la perfecţionarea construcţiei clădirii lui Dumnezeu (1Corinteni 3:6-10) şi nu sunt simple aceste lucrări, ci necesită multă răbdare, înţelepciune, dragoste, putere. Conducătorii poporului lui Iehova au parte şi de luptă pentru apărarea adunării (vezi: Numeri 12:1-15, Numeri 16; Neemia 4:1,Neemia 4:7; Fapte 5:1-11, Fapte 13:6,Fapte 13:11).

Să luăm seama ca nu cumva, împotrivindu-ne, să aducem împotriva noastră mânia lui Dumnezeu, căci dacă Dumnezeu este dragoste (1Ioan 4:8), dar El este şi un foc mistuitor (Evrei 12:28-29).

Trebuie să înţelegem că dacă Domnul Iesus i-a dăruit pe aceşti oameni, El ştie mai bine decât noi că este potrivită pentru ei acel serviciu (vezi: Luca 6:13), iar dacă cineva se împotriveşte ordinii puse în adunare, se împotriveşte lui Christos, Capul adunării şi lui Dumnezeu!

Să citim mărturia Domnului Iesus din Luca 10:16, SCC: “Cel ascultând de voi, de Mine ascultă; şi cel respingându-vă, pe Mine Mă respinge; iar cel respingându-Mă, respinge pe Cel trimiţându-Mă.”

Iubiţi cititori, astfel este Cuvântul Domnului Iesus şi aşa trebuie să fie gândirea oricăruia din adunarea Lui (compară şi 1Tesaloniceni 2:13 cu 1Tesaloniceni 4:8).

Dacă vreunul din ei greşeşte în vreo privinţă, vor fi corectaţi fie prin Spiritul Sfânt, fie prin alţi lucrători, ori prin fraţi care îi pot mustra, însă pe mărturia a doi sau trei fraţi (Matei 18:16), dar trebuie să aşteptăm în răbdare timpul când Dumnezeu îi corectează, să nu o luăm înaintea lui Dumnezeu, dându-ne mai deştepţi decât El. Dacă luă noi iniţiativa să-I corectăm din duh de contrazicere, dăm ocazie mândriei care ne va duce la depărtare de voinţa lui Dumnezeu, la a face lucrurile prin încrederea în sine, şi dacă nu veghem să ne oprim şi să ne căim, vom ajunge la apostazie.

Mai precizez, că dacă într-un moment cineva dintre noi primeşte lumină asupra unui lucru înaintea fraţilor conducători, trebuie să aşteptăm până când Dumnezeu îi va lumina şi pe ei, după cum este scris în Psalm 37:7, GBV 2001 partea a: “Rămâi liniştit în Domnul şi aşteaptă-L cu răbdare.”, să nu o luăm înaintea lor ca şi cum Dumnezeu ne-a pus pe noi conducători, şi nu pe ei.

Avem cel mai bun exemplu, pe regele David, care nu şi-a luat tronul de rege înainte de moartea lui Saul, nu l-a ucis ca să ajungă mai repede conducător, ci a aşteptat câţiva ani până când s-a împlinit judecata lui Dumnezeu asupra lui Saul, deşi David fusese uns ca rege înainte cu câţiva ani. David a aşteptat în răbdare lucrarea lui Dumnezeu. Dacă el a putut aştepta, şi tu poţi aștepta.

O altă învăţătură pentru cum să ne raportăm la conducătorii noştri, ne este dată în Evrei 13:17, SCC: “Ascultaţi de conducătorii voştri, şi fiţi-le supuşi; pentru că ei veghează asupra sufletelor voastre ca unii dând socoteală, ca să facă aceasta cu bucurie, şi nu suspinând; aceasta fiind păgubitor pentru voi.”

Un lucru de menţionat de aici este: când conducătorii ajung să facă lucrarea suspinând este păgubitor pentru adunare, deoarece ei trebuie să se concentreze pe răzvrătirea celor mândri şi să soluţioneze problemele apărute din cauza celor care nu veghează şi strică armonia din corpul lui Christos, aşa cum Pavel în scrierile lui căuta să lămurească pe corinteni cu privire la cei care făcuseră partide în adunare, nu mai erau uniţi, ci lăsaseră să apară dezbinări între ei (vezi: 1Corinteni 1:10-13), ori filipenilor le scria plângând că mulţi se comportă ca vrăjmaşi ai crucii lui Christos (Filipeni 3:17-19).

Îndemnul pentru noi este, atât din Evrei 13:17, SCC: “Ascultaţi de conducătorii voştri, şi fiţi-le supuşi; pentru că ei veghează asupra sufletelor voastre ca unii dând socoteală, ca să facă aceasta cu bucurie, şi nu suspinând; aceasta fiind păgubitor pentru voi.”, cât şi să avem atitudinea psalmistului pe care o găsim în Psalm 37:7 GBV 2001 parrtea a: “Rămâi liniştit în Domnul şi aşteaptă-L cu răbdare.” Şi astfel se va păstra armonie în adunarea Domnului Iesus.

A Lui să Îi fie gloria; şi acum, şi într-o zi a eternităţii!” - 2Petru 3:18,SCC.