Iehova este un Dumnezeu fericit (1Timotei 1:11), El este dragoste (1Ioan 4:8), milă și bunătate (Psalm 103:8), sfințenie (Exod 15:11), dar și dreptate (Iov 37:23), un Dumnezeu care nu poate să mintă (Tit 1:2), care își ține promisiunile (2Petru 1:4; Isaia 55:11).

Să ai un astfel de Dumnezeu este minunat!

Ce minunat este când un grup, a studiat Scripturile, și apoi a fost aleas ca popor al Lui, primind: lampadarul (sfeșnicul) și fiind declarați: adunarea lui Dumnezeu în Christos!

Așa cum a spus Psalmistul în Psalm 33:12, SCC:  Ferice de naţiunea al cărei Dumnezeu este Iehova, de poporul pe care l-a ales ca moştenire a Lui!”.

Suntem fericiți că avem un Dumnezeu viu și adevărat, care este viață, bucurie, și care ne duce la perfecțiune, și ne face părtași la natura Lui (1Tesaloniceni 1:9; 1Ioan 5:20; 2Petru 1:3-4).

Pe lângă aceasta, un frate a enumerat câteva motive mari de bucurie ale poporului lui Dumnezeu, la care putem cugeta și să ne umplem de bucurie, pe care am să le redau în continuare:

 

  1. Îl avem pe Adevăratul Dumnezeu: Iehova.
  2. Îl avem pe Adevăratul Fiu al lui Dumnezeu: Iesus.
  3. Am fost salvați din pacat și moarte prin jertfa lui Iesus.
  4. Prin călăuzirea Spiritului Sfânt, avem Biblia tradusa corect și carți cu Cunostința adevărului foarte aproape de desăvârșire lucru ce alții din secolele trecute nu l-au avut.
  5. Unii dintre frați sunt chemați ca lucrători ai Celui Prea Înalt.
  6. Suntem foarte aproape să intrăm în țara promisă unde curge laptele și mierea.
  7. În viitor ne așteaptă cerul, unde vom fi: regi, preoți și judecători împreună cu Christos.

 

Ce minunat este să fi parte din poporul lui Dumnezeu!

A fost alegerea Lui, El ne-a făcut, așa cum spune în Psalm 100:3, SCC: ştiţi că Iehova este Dumnezeu. El ne-a făcut, şi nu noi; suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui”.

Însă, o îndatorire a poporului lui Dumnezeu este să umble în lumina Lui, așa cum se spune în Psalm 89:15b, SCC: „Ei umblă în lumina feţei Tale, Iehova!”. Atunci când umblăm în lumina feței Lui, cunoaștem strigătul de bucurie, căci ne minunăm de înțelepciunea Lui, de soluțiile Lui, de planul Lui!

În Scripturile creștine se spune despre poporul Lui în 1Petru 2:9, SCC: „Dar voi sunteţi un neam ales, o preoţie regală, o naţiune sfântă, un popor pentru posesia Lui, ca vestiţi virtuţile Celui chemându-vă din întuneric la lumina Lui minunată”.

Atunci când ne-a chemat de la întuneric la lumină, de sub domnia satanei, sub stăpânirea Fiului iubirii, ne-a deschis ochii, ne-a răscumpărat, ne-a strămutat (Coloseni 1:13; Fapte 26:18), și urmează ca noi să umblăm în lumină (1Ioan 1:5), și să vestim virtuțiile lui Dumnezeu, adică calitățile, faptele excelente ale Lui!

De aceea, A lui Iehova este salvarea; binecuvântarea Ta fie peste poporul Tău” - Psalm 3:8, SCC. Pe lângă aceasta, să ne mai rugăm împreună cu Psalmistul pentru poporul lui Dumnezeu: “Salvează pe poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta; şi păstoreşte-i şi înalţă-i în epocă”Psalm 28:9, și: „Iehova va da putere poporului Său, Iehova va binecuvânta pe poporul Său cu pace”Psalm 29:11.

Răspunsul lui Dumnezeu l-a rugăciunile lor este:

“Pentru că Iehova găseşte plăcere în poporul Său, El îi împodobeşte pe cei smeriţi cu salvare”Psalm 149:4, SCC.

Să ne luptăm pentru a fi smeriți (1Petru 5:6-7), ca Dumnezeu să-ți găsească plăcerea în noi, și să ne îmbodobească cu salvarea Lui.

Și după ce Dumnezeu ne va scoate la loc larg, și ne va da biruință de toți dușmanii, ducându-ne în țara promisă, atunci vom striga de bucurie, așa cum se spune în Psalm 89:15a, SCC: “Ferice de poporul care cunoaşte strigătul de bucurie!” și astfel vom conchide împreună cu Psalmistul care spune în Psalm 144:15, SCC: „Ferice de un astfel de popor! Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Iehova!”.