Dumnezeul Creator care a făcut lumea i s-a descoperit la preofetul Moise ca având un Nume, ca va dăinui etern: “Şi Dumnezeu mai adause lui Moise: „Aşa vei zice fiilor lui Israel: „Iehova, Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Abraam, Dumnezeul lui Isac şi Dumnezeul lui Iacob m-a trimis la voi; acesta este numele Meu în etern; şi aceasta este amintirea Mea pentru toate generaţiunile.” (citat din Exod 3:15 - Sânta Scriptura 1874).

La fel prin profetul Ieremia 33:2 NW: „Iată ce a spus Iehova, Făuritorul pământului, Iehova, Cel ce l-a întocmit ca să fie ferm întărit, el, al cărui nume este Iehova”.

Astfel conform Bibliei, Dumnezeu are doar un unic Nume: Iehova care este transliterarea în limba română a tetagramei ebraice: YHWH.

Chiar dacă Dumnezeu are mai multe titluri, ca: Dumnezeule, Tată, Stăpâne, etc.

Însă, Numele Său este unul singur: YHWH transliterat în limba română prin latină: Iehova.

Însă, învață evreii din prezent ceea ce au învățat profeții Bibliei?

Nu, ei învață altceva, arătând că Învățătorul lor nu mai este Dumnezeu (Isaia 54:13), care le-a poruncit în Deuteronom 4:2, GBV 2001: Să nu adăugaţi la cuvântul pe care vi-l poruncesc eu şi să nu scădeţi din el, ca să păziţi poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le poruncesc”.

Dar ce învață ei?

În Dicționar enciclopedic de iudaism se spune la subiectul DUMNEZEU, NUMELE LUI:

Diversitatea numelor prin care Dumnezeu este desemnat în Biblie şi în Talmud exprimă încercările omului de a cuprinde ceva din esenţa divină…Diferite nume ale lui Dumnezeu în tradiţia iudaică

        IHVH (tetragrama)

        sau Adonai sau Iah                                Domnul

        El, Eloa, Elohim                                      Dumnezeu

        Şadai                                                      Atotputernicul

        Ha-Kadoş baruh Hu                               Cel Sfânt, fie El binecuvântat

        Ribono şel Olam                                     Stăpânul Universului

        Ha-Makom                                               Locul

        Ha-Rahaman                                          Domnul îndurării

        Şehina                                                    Prezenţa Spiritului divin

        En Sof                                                    Cel Veşnic

        Ghevura                                                 Cel Prea Puternic

        Tur Israel                                                Stânca lui Israel

        Şorner Israel                                          Paza lui Israel

        Meleh malhe melahim                           Regele regilor”.

 

Unde găsim în Biblie că are mai multe nume așa cum învață Dicționar enciclopedic de iudaism, bazându-se pe Talmud și pe tradiția iudaică?

Conducătorii națiunii Israel ca de pildă Moise a primit următoarea porunca de la Iehova Dumnezeu în Exod 18:20, GBV 2001: “Şi învaţă-i rânduielile şi legile şi arată-le calea pe care trebuie să umble şi lucrarea pe care trebuie să o facă”.

Talmudul nu învață legile lui Dumnezeu date prin Moise, ci păreri omenești pe post de lege!

Legea lui Dumnezeu, profeții, scrierile (Scripturile ebraice cu cele 39 de cărți ale lor) nu învață că Dumnezeu are mai multe nume!

Nicăieri în Biblie nu găsim că Dumnezeu a zis: „Numele Mele” !!! Nicăieri în Scriptură nu se face măcar aluzie la ‘numele Tale’ (la plural); ci, doar la: „numele Tău” (2 Samuel 7:26; 1 Regi 8:33; 1 Cronici 29:13; Psalmi 54:6, etc.), întotdeauna Numele apare la singular, nici într-un verset nu se vorbește de numele lui Dumnezeu la plural, ca și cum ar fi mai multe!

Nicăieri în Biblie, Dumnezeu nu spune: „Domnul (Adonai) este Numele Meu”! Sau „Numele Meu este Dumnezeu (Elohim)”, etc.

Ci, peste tot în Biblie, Dumnezeu declară despre Numele Său prin profeți că este YHWH (Iehova):

Psalmi 83:16-18, SCC: „Acoperă-le feţele de ruşine, ca să caute Numele Tău, Iehova! Să fie daţi de ruşine şi să fie înspăimântaţi pentru totdeauna, să fie încurcaţi şi să piară; şi să ştie că Tu, al cărui nume este Iehova, numai Tu eşti Cel Preaînalt peste tot pământul.

Psalmi 99:5-6, SCC: “Înălţaţi pe Iehova Dumnezeul nostru şi închinaţi-vă înaintea aşternutului picioarelor Sale: El este sfânt! Moise şi Aaron, dintre preoţii Săi, şi Samuel, dintre cei care cheamă Numele Său, au strigat către Iehova şi El le-a răspuns.

Ieremia 16:21 NW: „De aceea, iată că îi fac să cunoască, îi fac să cunoască de data aceasta mâna mea şi puterea mea şi vor şti că numele meu este Iehova.“

Dumnezeul lor cu mai multe nume, a făcut ca ei să uite Numele lui Dumnezeu și să îl înlocuiască în citire cu Domnul, și chiar să renunțe să-L mai folosească în închinare, arătând prin aceasta că ei s-au abătut de la lege și nu au luat seama așa cum a fost avertismentul din Deuteronom 5:32-33, GBV 2001: “Luaţi dar aminte să faceţi cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru: să nu vă abateţi nici la dreapta nici la stânga. Să umblaţi în toată calea pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru…”.

Evreii sunt ca și creștinătatea apostată, care susține același lucru referitor la Numele lui Dumnezeu, că:

1) Dumnezeu are mai mult nume;

2) Numele nu trebuie folosit; ci, trebuie înlocuit cu Domnul sau Dumnezeu!

Ei se dezic de Dumnezeu și de profeții, ca și cultele apostate, ei merg spre un alt Dumnezeu, inventat de mintea rabinică, un Dumnezeu cu mai mai multe nume, fară o identitate unică!

Această învățătură eretică a evreilor despre Numele divin, este echivalentă cu adoptarea unui dumnezeu străin, în Psalmi 44:20, SCC se spune: “Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru şi ne-am fi întins mâinile către un dumnezeu străin”.

Astfel a uita Numele prin înlocuire, prin nefolosire, este similar cu a întinde mâinile spre un dumnezeu străin!

Este timpul ca să lepezi pe noul vițel, cel rabinic, școlit, dar fără înțelepciunea divină, ca să vii la izvorul originar, la “vechile cărări” (Ieremia 18:15), ca să poți să te întorci la Dumnezeu așa cum îndeamnă profetul Isaia 8:20, GBV 2001: “Să meargă la lege şi la mărturie! Dacă nu vorbesc după cuvântul acesta, nu va fi nici un revărsat de ziuă pentru ei”.