Cel semănând cu cruţare, va şi secera cu cruţarea lui; şi cel semănând cu binecuvântări, va şi secera cu binecuvântări. 2Corinteni 9:6, SCC.

 

Acesta este un principiu divin! Dacă dăruim lui Dumnezeu puțin vom scera puțin, dacă dăruim mult vom secera mult, așa cum Domnul Isus spune în Evanghelia după Luca 6:38, SCC: daţi, şi vi se va da; o măsură bună, îndesată, clătinată, vărsându-se pe deasupra, vă vor da în sânul vostru. Deoarece, cu care măsură măsuraţi, vi se va măsura înapoi”.

 

La cine să dăruim?

În primul rând lui Dumnezeu!

Prima poruncă este să-L iubim pe Dumnezeu (Matei 22:37-38; 1Ioan 5:3). Biblia ne învață că putem să-L onorăm pe Dumnezeu prin daruri de bună voie (Proverbe 3:9-10).

 

Cum putem să-i dăm lui Dumnezeu?

Susținând lucrarea Lui de pe pământ care are loc prin adunarea Lui, care este casa lui Dumnezeu stâlpul și susținerea adevărului (1Timotei 3:15; Galateni 6:10).

Darurile de bunăvoie sunt pentru a susține lucrătorii (Filipeni 4:10-20), pentru susținerea cheltuielilor de tipărire/fabricare, și de răspândire a Bibliei (comp. cu Ieremia 36:1,Ieremia 36:4,Ieremia 36:32; Luca 4:16-20; 2Timotei 4:13) și a literaturii creștine (comp. cu 2Corinteni 10:10; Coloseni 4:16). Trebuie să fim conștienți că totul costă! Hârtia, cerneala, transportul de la tipografie, etc. nimic nu este gratis, chiar de a produce literatură în format electronic, căci trebui plătit numele site-ului, găzuirea, chiar curentul electric, calculatoarele nu merg cu aer! Și chiar dacă lucrători fac această muncă benevol, muncindu-se zi și noapte pentru a împărți corect Cuvântul Adevărului (2Timotei 2:15), aceasta nu însemnă că ei nu trebuie ajutați (Galateni 6:6), pentru că ei renunță la ei, muncind multe ore zilnic, rugându-se, studiind, cercetând, săptămânal postind, pentru a răspândi adevărul, învățătura Domnului și pentru a ne sluji.

Din păcate mulți s-au obișnuit să primească totul gratis, fără să contribuie cu nimic, această obșnuință nu este din Dumnezeu! Dumnezeu este caracterizat ca fiind darnic (Matei 7:11). Noi trebuie să devenim un izvor (comp. cu Isaia 32:2; Ioan 7:38) nu ca o baltă statică care nu curge spre alții!

Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți că Dumnezeu este credincios, El nu ne va lăsa, şi cu siguranţă dacă Lui îi vom dărui, atunci noi vom fi binecuvântaţi cu alte bunuri materiale şi cu tot ceea ce ne este necesar pentru a trăi (comp. cu Maleahi 3:10), căci dacă dăm, şi Dumnezeu ne va da, dacă ne zgârcim, şi El se va zgârci cu noi (Proverbe 11:24; 2Corinteni 9:6). Doar pe cine dă cu bucurie Dumnezeu Îl iubește (2Corinteni 9:7). Dăruind, vom arăta că avem credință în El și purtarea lui de grijă (Evrei 13:5-6), dar și că comoara noastră este în ceruri! – Matei 6:19-21,Matei 6:33.

Nu trebuie să fim bogați ca să dăruim! Anumiți creștini din primul secol au dăruit din sărăcia lor (2Corinteni 8:1-4, SCC), ei sunt descriși ca fiind în „sărăcia lor adâncă” dar totuși „au dat după putere şi peste putere”. Ce se poate spune despre tine? Când L-ai onorat pe Dumnezeu  ultima dată cu daruri de bunăvoie? Când ai susținut lucrarea divină ultima dată? Când ai sprijinit lucrătorii Domnului ultima dată?

Dărnicia ta reflectă ceea ce este în inima ta, dacă în inima ta este iubire pentru Dumnezeu și casa Lui, aceata se va reflecta și prin drănicia ta!!!