“Doamne, speranţa lui Israel, toţi cei care Te părăsesc se vor ruşina. „Cei care se depărtează de Mine vor fi scrişi pe pământ“, pentru că L-au părăsit pe Domnul, izvorul apelor vii” - Ieremia 17:13.

 

“ci v-aţi apropiat de muntele Sion; şi de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc; şi de zecile de mii de îngeri, o strângere în sărbătoare; şi de Adunarea celor întâi-născuţi, înscrişi în ceruri; şi de Dumnezeu, Judecătorul tuturor; şi de duhurile celor drepţi, făcuţi desăvârşiţi” - Evrei 12:22-23.

 

Oamenii aleargă să primească aprobarea oamenilor! Oamenii caută să fie plăcuţi oamenilor nu lui Dumnezeu! Cine aleagă după aprobarea oamenilor nu poate fi plăcut lui Cristos (Galateni 1:10).

Chiar grupările religioase caută aprobarea cezarului! Ei nu fac lucrarea fără aprobarea, ştampilele, şi permisiunea cezarului! Majoritatea grupările religioase fac pe plac cezarului, acceptând ca tinerii lor să facă armata şi eventual să participe la războaie.

Ei tot timpul au fost în curvia spirituală cu mai mari politici’! S-au folosit de politic ca să prospere, să primească clădiri, fonduri, salarii pentru aşa zişi „păstori” ai lor plătiţi de ministerul cultelor! Dar şi politicul profită de culte şi organizaţii religioase implicându-i în campaniile lor electorale, etc.

Această curvie va ţine cât va ţine lumea aceasta. Religia falsă va pieri o dată cu lumea, prin aceasta arătându-se că ei sunt o parte a lumii (Isaia 2:8-21).

În contrast, trupul lui Cristos, adunarea lui Dumnezeu, cea scrisă în ceruri, care domneşte împreună cu Cristos din locurile cereşti (Efeseni 2:6 comp. cu 1:20-23), ea Îl manifestă pe Cristos. Şi după cum Domnul nu a cerut aprobarea de la preoţi ca să predice, să boteze, etc. nici trupul lui Cristos nu are nevoie de aprobări omeneşti! De fapt, trupul lui Cristos este în ochii Lui mai valoros ca aceste autorităţi vremelnice! Adunarea lui Cristos nu pune preţ pe tribunalele lumeşti (1Corinteni 6:1-8), asociaţiile religioase pun preţ pentru că la tribunal se primeşte aprobarea pentru funcţionarea lor, prin asta arătând că ei nu sunt adunarea lui Dumnezeu!

Noi trebuie să ne temem doar de Dumnezeu! Nimic nu se poate atinge de noi atât timp cât umblăm în voia lui Dumnezeu! (Psalm 34:7-10). Ba chiar, autorităţile vor lăuda pe credincioşi când vor vedea felul lor de a trăi în cinste şi în curăţie! - Romani 13:3.

A face dărnicie, binefacere, a predica evanghelia din dragoste nu are nevoie de aprobarea cezarului, căci împotriva dragostei nu este lege (Galateni 5:23). A cere aprobarea de la cezar înseamnă că nu avem aprobarea Domnului! Pentru că este scris:  Cei care se depărtează de Mine vor fi scrişi pe pământ“, pentru că L-au părăsit pe Domnul, izvorul apelor vii” - Ieremia 17:13. Înseamnă a comite idolatrie! Apostolii în faţa autorităţii lui Israel, care le-au interzis să predice evanghelia, au spus: Trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni” – Fapte 5:29. De fapt, cum putem cere aprobare de la oameni pentru jertfe spirituale – 1Petru 2:5 ??? Cum putem cere aprobare de la autorităţi pământeşti pentru o casă spirituală cerească (Efeseni 2:21-22) !!! Pot da autorităţile pământeşti aprobări pentru lucrări cereşti? Ce treabă are cezarul cu templul lui Dumnezeu unde locuieşte Dumnezeu!

Toţi care îl implică pe cezar în treburile lor religioase, singuri se demască ca nefiind nici cereşti, nici spirituali, ca fiind fără Dumnezeul cerului!!! Da, ei au un Dumnezeu, dar nu pe Iehova, regale eternităţii! Ci un dumnezeu vremelnic, un demon care îi conduce!

Nu găsim în Scripturi termini ca: cult, asociaţie, organizaţie, fundaţie, etc. Toate aceste lucrări sunt străine de trupul lui Cristos care este plasat în Cristos în locurile cereşti (Efeseni 2:6 comp. cu 1:20-23).

Noi nu găsim ca adunarea lui Cristos să fie numită astfel!

Toate aceste culte, asociaţii, fundaţii, organizaţii care se pretind creştine, sunt în afara Bibliei!

În Biblie găsim că unde se adună doi sau trei pentru Numele lui Isus ei formează adunarea Lui, şi sunt trupul Lui (Matei 18:20; Coloseni 1:18).

Pe clădirile religioase găsim scris uneori alte numele: “Biserica Baptistă”, “Biserica Penticostală”, “Biserica Adventistă”, etc. Unde sunt scrise numele acestea? În cer sau pe pământ? Dacă ar fi în cer, le-am găsi şi în Scriptură!

Cei care au înfiinţat cultele sunt oamenii rătăciţi de la Biblie! Apostolii lui Cristos, nu au înfiinţat culte, ci adunarea Lui care este stâlpul şi susţinerea adevărului (1Timotei 3:15), şi casa lui Dumnezeu.

Casa lui Dumnezeu nu are nevoie de aprobarea cezarului. Cultele au nevoie de aprobarea oamenilor necircumcişi, pentru că ei înşişi sunt necircumcişi, împietriţi în inimă, orbi şi surzi la adevărurile simple ale evangheliei veşnice! Ei tot timpul se rătăcesc căci nu sunt din adevăr!

Iubite cititor întrebă-te sincer, te-i apropiat tu de o “biserică” scrisă pe pământ, sau de “Adunarea celor întâi-născuţi, înscrişi în ceruri” !!! Eşti numele tău scris în cer, în cartea vieţii sau pe pământ în vreun catastif bisericesc? Nu poţi fi scris şi în cer şi pe pământ, alege!!! Nu poţi avea aprobarea divină şi aprobarea oamenilor lumii, cei ce sunt din lume pe ei lumea îi iubeşte (Ioan 15:19). Cei ce nu sunt din lume, lumea îi urăşte, iar ce este înălţat în faţa oamenilor este o urâciune în faţa lui Dumnezeu (Luca 16:15).