Şi, chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat autoritatea asupra duhurilor necurate, ca să le scoată afară şi să vindece orice boală şi orice neputinţă trupească...Şi, mergând, predicaţi, spunând: «Împărăţia cerurilor este aproape!» Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi demoni; fără plată aţi primit, fără plată daţi. Nu vă luaţi aur, nici argint, nici aramă la brâiele voastre, nici traistă pentru drum, nici două hainei, nici încălţăminte, nici toiag; pentru că vrednic este lucrătorul de hrana lui. Dar în orice cetate sau sat intraţi, cercetaţi cine este vrednic acolo; şi acolo rămâneţi până când veţi pleca. Şi, când intraţi în casă, salutaţi-o. Şi dacă, în adevăr, casa este vrednică, pacea voastră să vină peste ea; dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Şi, dacă cineva nu vă va primi, nici nu va asculta cuvintele voastre, când plecaţi din casa sau din cetatea aceea, scuturaţi praful de pe picioarele voastre. Adevărat vă spun că va fi mai uşor pentru ţinutul Sodomei şi al Gomorei în ziua judecăţii, decât pentru cetatea aceea- Matei 10:1-10 GBV.

Şi, în orice casă veţi intra, întâi spuneţi: «Pace casei acesteia!» Şi, dacă este acolo un fiu al păcii, pacea voastră se va odihni peste el; dar, dacă nu, se va întoarce la voi. - Luca 9:5-6, GBV.

 

Domnul Isus a pregătit 12 ucenici pe care i-a trimis doi câte doi, apoi pe alţi şaptezecişidoi, El i-a trimis să predice Regatul lui Dumnezeu şi să o arate prin puterea Regatului prin vindecări, eliberări, învieri din morţi.

Ucenicii nu trebuiau să-şi piardă timpul cu oamenii ne-interesaţi de împărăţie, mesajul lor era scurt, direct, adeverit prin minuni, ei aveau un scop precis: „Dar în orice cetate sau sat intraţi, cercetaţi cine este vrednic acolo; şi acolo rămâneţi până când veţi pleca”. Scopul lucrării pe lângă mărturia pentru toţii, era găsirea celor vrednici, ca ei să devină ulterior prin învăţătura Domnului, ucenici ai Lui.

Care sunt caracteristicile omului vrednic de evanghelie?

Domnul spune în continuare: Şi, când intraţi în casă, salutaţi-o. Şi dacă, în adevăr, casa este vrednică, pacea voastră să vină peste ea; dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Şi, dacă cineva nu vă va primi, nici nu va asculta cuvintele voastre, când plecaţi din casa sau din cetatea aceea, scuturaţi praful de pe picioarele voastre.

Iată când cineva este vrednic pacea lui Cristos va intra în aceea casă, oamenii se vor împăca cu Dumnezeu prin Fiul Său, vor asculta evanghelia păcii. Dar cineva care nu este vrednic nu ne va primi şi nu va asculta Cuvintele Domnului.

 

Dacă într-o casă este cineva vrednic, pacea se va odihni peste el, el nu va contrazice, nu va răstălmăci mesajul, el va fi un fiu al păcii, uşor de înduplecat, grabnic la ascultare. Dar dacă într-o casă nu sunt fii ai păcii, ei nu vor primi cuvântul pentru că nu sunt din adevăr.