Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci – Evrei 13:8.

De aceea vi l-am trimis pe Timotei, copilul meu preaiubit şi credincios în Domnul; el vă va reaminti căile mele în Cristos Isus, aşa cum le învăţ eu în toate bisericile  - 1Corinteni 4:17

 

Domnul Isus nu se schimbă, este acelaşi în veci! Oare trupul Lui se schimbă? Dacă trupul Lui se schimbă atunci şi El se schimbă, nu poate Isus să rămâne neschimbat cu un trup schimbat!!!

Dar vor fi „învăţători”, „păstori”, „teologi”, doctori în teologie, cu facultăţi, cu master, care vă vor spune că Isus nu se schimbă, dar trupul Lui DA! Însă, nu vă vor spune pe faţă, ci pe ocolite, unşi cu duhul de sucire a adevărului, vicleni, „înţelepţi”, nu potrivit înţelepciunii divine, ci celei drăceşti, fireşti!

Cu adevărul scris negru pe alb, vor încerca să aibă un câştig de la voi, să vă amăgească, ei fiind la rândul lor amăgiţi de înaintaşii lor „teologi”, savanţi de renume, doctori care strecoară ţânţarul şi înghit cămila, care totdeauna învaţă şi nu ajung niciodată la cunoştinţa adevărului.

Oameni la costum şi caravata, care le place ca oameni să-i numească: păstori, frate teolog, reverend, eminenţă, care consideră că ştiu, dar care niciodată nu L-au cunoscut pe Cristos şi simplitatea Lui!!! Ei nu au avut niciodată părtăşie cu Cristosul Bibliei, ci cu un alt Isus, închipuit de mintea lor, despre care cred că îl au la degetul mic, pentru că cunosc legea lui.

Dar Dumnezeu îi prinde pe cei vicleni în vicleniile lor (Iov 5:12).

Ei se vor lăuda cu denominaţiile lor istorice, cu şcolile lor, cu clădirile de biserică, cu numărul mare din cultul lor, însă lauda lor este rea, ei nu se laudă cu Cristos!

Iar cultele lor nu sunt trupul lui Cristos, ei nu mai acceptă rânduiala lui Cristos despre botez, pentru ei botezul este un simbol, nu un agent al mântuirii, nu mai acceptă să se umilească şi să se spele unii pe alţii pe picioare aşa cum Domnul a lăsat, ei se spală pe picioare: „spiritual”, vezi tu care eşti fără şcaolă, nu ştii că trebuie să te speli „spiritual” !?!

Ei nu acceptă că pâinea este trupul şi rodul viţei: sângele, după ei, este doar un simbol, sau o valoare, sau altceva, numai ce este scris nu!

Pentru ei slujbele de apostoli şi profeţi nu mai sunt actuale, darurile ca limbile, profeţiei, vindecărilor, minunilor, etc. căci ar deranja întrunirile lor pregătite de mintea lor mai dinainte.

Predicile prin Duhul nu le cunosc, ci doar predicile făcute după regulile de omiletică, predici pregătite bine, „chipurile”, din dragoste faţă de fraţi, ca să-i slujească bine, însă nu există o slujire cu Cuvântul fără spontaienitate şi lucrarea Duhului Sfânt! În Noul Testament nu găsim predici pregătite mai dinainte, să fie primii creştini „nebuni în Cristos”, iar teologii actuali: „înţelepţi în Cristos”. Nu, pentru ei lucrarea Duhului este deranjantă, nu ar mai controla ei părtăşia, ci Domnul, dar ei au construit un alt „trup”, cu alte căi, nu cele lăsate de Domnul prin apostoli, căi plăcute inimi lor, care au deformat trupul făcând-ul un trup în care nu mai funcţionează darurile, în care nu mai conduce Capul, un trup fără ochi şi urechi, adică fără profeţi, un trup fără limbă, fără vorbire în alte limbi, etc.

Ei au construit o casă dar nu casa lui Dumnezeu care are ca temelie un Cristos viu, ci care are ca temelie un alt Cristos! Ei zidesc dar nu pe temelia apostolilor şi a profeţilor, ci pe temelia uzurpatorilor care au schimbat legea, rânduiala şi credinţa sfinţilor, atunci când au înfiinţat cultul respectiv. Ei au uzurpat dreptul apostolilor şi a profeţilor de a conduce şi au pus ca primi conducători pe „păstori”, şi nu orice fel, ci cu ani de facultate! Căci alt fel nu se poate!

Este un trup fără cap, un „trup” care mărturiseşte „mai multe trupuri” (acceptă mai multe confesiuni), un „trup” afirmând că toate sunt ale lui Cristos!!! O blasfemie! Cina lor este o urâciune, prin care mărturisesc mai multe trupuri, fiindcă consumă mai multe pâini, şi mărturisesc că „mai mulţi” şi-au dat sângele pentru viaţa lumii, căci consumă din mai multe pahare, nu dintr-un singur. Căci vezi tu aceşti păstori „înţelepţi” vor să protejeze pe cei din turmă lor de gripă, de boli, au adus din USA, mama prostituatelor şi a urâciunilor, vase speciale, seturi de păhărele şi seturi pentru pâine. Ei sunt mai deştepţi ca Domnul care a frânt „pâinea” şi a dat „paharul” la toţi! Însă cei ce cred în Domnul cu adevărat ştiu că chiar dacă vor bea ceva aducător de moarte, nu-i va vătăma.

Iubite cititor, Isus nu se schimbă, trupul lui Isus nu se schimbă, dacă faci parte dintr-un grup care mărturiseşte că este adunarea lui Cristos, dar nu mai ţine: învăţătura, rânduielile pe care o găsim pe paginile Bibliei, nu mai are dragostea, puterea primei adunări din Faptele apostolilor, ea nu este trupul lui Cristos, ci o amăgire, trupul unui alt Isus. Acolo lucrează un alt Isus, un alt duh şi o altă evanghelie!  

Sfatul Domnului pentru tine este: ‚Ieşi din ea, ca să nu fi părtaş la păcatele ei şi să nu primeşti din plăgile ei’.

Timpul este scurt, cine va înţelege să iasă, iar cine nu va înţelege să nu înţeleagă!