Visele de la Dumnezeu, spun adevărul, nu erezii:
Dacă în mijlocul vostru se va ridica un profet sau un tălmaci de vise care vă va vesti un semn sau o minune, iar semnul sau minunea despre care v-a vorbit s-a împlinit, dacă vă va zice apoi: «Haideţi să mergem după alţi dumnezei, pe care nu îi cunoaşteţi, ca să le slujim!», să nu ascultaţi de cuvintele acelui profet sau tălmaci de vise, fiindcă Domnul, Dumnezeul vostru, vă încearcă ca să ştie dacă Îl iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, din toată inima şi din tot sufletul vostru. Voi să-L urmaţi pe Domnul - Deuteronom 13:1-4.

Visele de la Dumnezeu, conţin informaţii precise:
Atunci Faraon i-a zis lui Iosif: - Am visat că stăteam pe malul Nilului şi că din Nil au ieşit şapte vaci frumoase şi grase, care păşteau între trestii. După ele au ieşit alte şapte vaci mici, foarte urâte şi sfrijite. Niciodată n-am văzut vaci atât de urâte în toată ţara Egiptului. Vacile sfrijite şi urâte le-au mâncat pe primele şapte vaci grase; dar după ce le-au mâncat, nimeni nu şi-ar fi dat seama că au făcut acest lucru, pentru că erau la fel de sfrijite ca şi înainte. Apoi m-am trezit. Am adormit din nou şi am avut un alt vis: şapte spice de grâu, pline şi bune, creşteau pe acelaşi pai. După ele au răsărit şapte spice uscate, slabe şi arse de vântul de răsărit. Spicele slabe le-au înghiţit pe cele şapte spice bune. Le-am spus magicienilor aceste vise, dar nici unul nu mi le-a putut explica. Atunci Iosif i-a zis lui Faraon: - Visele lui Faraon reprezintă acelaşi lucru; Dumnezeu i-a descoperit ce urmează să facă. Cele şapte vaci bune reprezintă şapte ani, iar cele şapte spice bune reprezintă tot şapte ani; este un singur vis - Geneza 41:17-26.
 
După ce au plecat ei, un înger al Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif şi i-a zis: „Scoală-te, ia Copilul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt! Să rămâi acolo până când îţi voi spune eu, căci Irod va căuta Copilul ca să-L omoare!” Iosif s-a sculat, a luat Copilul şi pe mama Lui şi a plecat în timpul nopţii în Egipt, unde a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul, care zice: „L-am chemat pe Fiul Meu din Egipt. - Matei 2-13-15.
 
Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să predice Cuvântul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi al Galatiei. Când au ajuns lângă Misia, au încercat să se ducă în Bitinia, dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. Au trecut deci prin Misia şi s-au dus în Troa. În timpul nopţii, Pavel a văzut o viziune: un macedonean stătea în picioare şi-l ruga: „Treci în Macedonia şi ajută-ne!” După ce Pavel a văzut viziunea, am căutat imediat să ne ducem în Macedonia, ajungând la concluzia că Dumnezeu ne-a chemat să le vestim Evanghelia - Fapte 16:6-10.

Visele de la Dumnezeu, Se împlinesc:
Însă profetul care va îndrăzni să vorbească în Numele Meu un cuvânt pe care Eu nu i l-am poruncit să-l spună sau care va vorbi în numele altor dumnezei, acel profet va trebui să moară.» Poate vă veţi întreba: «Cum vom recunoaşte cuvântul pe care nu l-a rostit Domnul?» Dacă cuvântul pe care-l va rosti profetul în Numele Domnului nu se va adeveri sau nu se va împlini, acel cuvânt nu a fost rostit de Domnul. Profetul a vorbit din îngâmfare; să nu vă fie teamă de el - Deuteronom 18:20-22.


Condiţii ca un om să primească vise de la Dumnezeu:
Visele sunt o reflectare a vieţii spirituale a omului, cum este viaţa spirituală a omului în perioada diurnă (ziua) aşa este în perioada nocturnă (noaptea), dacă el are o viaţă curată, va avea vise curate, de la Sfântul Dumnezeu (Tit 1:15; Marcu 7:20-23).

Părtăşia cu Dumnezeu în viaţa zilnică, duce la părtăşia cu Dumnezeu noaptea prin vise, legătura Duhului din timpul zilei se reflectă în timpul nopţii, dacă ziua umblăm cârmuiţi de Duhul Sfânt şi noaptea vom umbla cârmuiţi de Duhul Sfânt (Galateni 5:16)!
Dacă te adapi dintr-un izvor spiritual curat, vei avea vise de la acelaşi izvor (comp. Cu Iacob 3:11-12).
Părtăşia cu oameni care umblă în lumină (1Ioan 1:5), duc la vise ce provin din lumină, o tovărăşie rea duce la o asociere cu spirite necurate care sunt peste viaţa celor necuraţi, de aceea îndemnul: Nu te împrieteni cu omul mânios şi nu te asocia cu omul iute la mânie, ca nu cumva să înveţi căile lui şi să-ţi ajungă astfel o capcană pentru suflet!” - Proverbe 22:24-25. O asociere cu un om mânios duce la o asociere cu duhurile de mânie.
 
Promisiunea lui Dumnezeu este: „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură. Fiii şi fiicele voastre vor profeţi, tinerii voştri vor vedea viziuni, iar bătrânii voştri vor visa visuri! - Fapte 2:17.
 
Cine sunt persoanele la care Dumnezeu le dă Duhul Sfânt?
 
Iar noi suntem martori ai acestor lucruri şi, de asemenea, şi Duhul Sfânt pe Care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El! - Fapte 5:32.
 
Cel ce păzeşte poruncile Lui rămâne în El, iar El în acesta. Prin aceasta cunoaştem că El rămâne în noi: prin Duhul pe Care ni L-a dat - 1Ioan 3:24.