“Şi El a dat pe unii apostoli şi pe unii profeţi şi pe unii evanghelişti şi pe unii păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoştinţei depline a Fiului lui Dumnezeu, la starea de om matur, la măsura staturii plinătăţii lui Hristos; ca să nu mai fim prunci, bătuţi de valuri şi purtaţi încoace şi încolo de orice vânt de învăţătură prin înşelăciunea oamenilor, prin viclenia lor în uneltirea rătăcirii; ci, ţinând adevărul în dragoste, să creştem în toate până la Cel care este Capul, Hristos; din care tot trupul, îmbinat împreună şi strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură de întărire, după lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, făcând creşterea trupului, spre zidirea sa în dragoste”.- Efeseni 4:11-16.

 

 

 

Domnul Isus a rânduit în adunarea Sa diferiţi slujitori, cu diferite lucrări, cu ce scop? Cu scopul ca ei să-I ducă pe sfinţii care au fost salvaţi prin har, care sunt sfinţi prin jertfa lui Cristos la desăvârşirea faptică, nu doar la cea primită în dar prin sacrificiul lui Cristos, despre care vorbeşte Pavel în Evrei 10:14.

 

Harul lui Dumnezeu şi lucrarea lui trebuie să ne ducă la desăvârşirea în fapt, nu este suficient că suntem desăvârşiţi de drept prin sângele lui Isus, noi trebuie să devenim şi desăvârşiţi în cunoştinţă, în credinţă, în comportare, în fapte.

 

Lucrîtori rânduiţi de Dumnezeu în primul rand ei trebuie să ajungă să fie desăvărşiţi ca apoi să-I desăvârşească pe alţii prin harul lui Cristos.

 

Textul este clar, lucrătorii trebuie să-I ducă pe sfinţi la desăvârşire, “la unitatea credinţei şi a cunoştinţei depline a Fiului lui Dumnezeu, la starea de om matur, la măsura staturii plinătăţii lui Hristos”.

 

Ei nu se pot mulţumi doar că i-au dus pe oameni la salvare, că oamenii vin la programe religioase, sau că au o formă de evlavie, NU, ei trebuie să îi slujească până când ei ajung în toate domeniile ca să fie ca şi Capul lor,  ca şi Cristos!

 

Ce se întâmplă dacă scopul lor nu este acesta, sau dacă lucrarea lor nu-şi atinge scopul?

 

Textul este clar, aceşti copii spirituali vor fi amăgiţi, vor fi duşi încoacea şi încolo de tot felul de duhuri, de tot felul de învăţături, vor fi instabili spirituali, purtaţi de valuri, nu vor avea o stabilitate spirituală, iar mai devreme sau mai târziu vor cădea.

Toată această lucrare trebuie făcută în dragoste, lucrarea de zidire a trupului se face în dragoste.