Creştinii trebuie să fie desăvârşiţi după cum Tatăl ceresc este desăvârşit (Matei 5:48)! El este modelul dat de Isus, la fel spune şi apostolul Pavel în Efeseni 5:1: Aşadar, fiţi imitatori ai lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi”

Cum putem noi să fim desăvârşiţi ca Tatăl ceresc?
Dacă suntem copiii ai lui Dumnezeu, El ne-a făcut părtaş la natura Lui, la sfinţenia Lui, El ne dă putere, ne dă totul în ce priveşte viaţa sfântă şi evlavia ca să fim sfinţi ca şi El (Evrei 12:5-10; 2Petru 1:3).
El nu poate să ne ceară ceva dacă nu ne dă şi capacitatea să împlinim ceea ce ne cere!
Creştinii trebuie să fie desăvârşiţi în toate, căci şi Tatăl ceresc este desăvârşit în toate aspectele.
Desăvârşiţi în dragoste, în răbdare, în învăţătură, în purtare, în fapte.
Desăvârşirea în dragoste, în purtare, este descrisă de Domnul Isus în predica de pe munte, în Matei cap. 5-7.
Desăvârşirea în răbdare se obţine prin încercările credinţei şi este descrisă în Iacov 1:2-4.
Desăvârşirea în învăţătură o vedem în învăţătura Domnului Isus.
De aceea, să nu ne amăgim cu jumătăţi de măsură, Cuvântul lui Dumnezeu este clar: „copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cel ce înfăptuieşte dreptatea este drept, aşa cum El este drept”.1Ioan 3:7.