Domnul Isus în predica de pe munte a spus: Fiţi deci desăvârşiţi, aşa cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit!(Matei 5:48). 

Cristos nu-i cheamă pe ucenici la o ascultare superficială, la o lepădare de sine pe jumătate, la o iubire de semeni parţială, la o iubire de Dumnezeu doar cu mintea sau doar cu sufletul. Nu! El îi cheamă la o iubire totală pentru Dumnezeu, la o urmare totală a Lui. Iar acest lucru nu se poate fără a lua în fiecare zi crucea şi a o purta prin care suntem răstigniţi faţă de lume şi lumea faţă de noi.
Doar cei desăvârşiţi vor iubi ca Isus, doar ei vor birui egoismul şi lumea! Doar ei vor ajunge cu Isus în cer! Cerul este pentru ucenici nu pentru creştinii care urăsc crucea, lepădarea şi îşi doresc o viaţă superficială, o viaţă comodă.
Majoritatea se mulţumesc că merg la biserică, că citesc din Biblie, se roagă, postesc, dau zeciuială, dar câţi o fac din toată inima prin Duhul, câţi Îl iubesc pe Dumnezeu din TOATĂ inima, din TOT sufletul, cu TOATĂ cugetarea, şi cu TOATĂ puterea?!?
Multe activităţi aşa zis creştine vine dintr-un duh de religie, dintr-o formă de evlavie, ei merg pănă la un anumit punct şi acolo se opresc, biserica lor, lucrătorii lor, le spun că este suficient că este bine, că cerul este asigurat dacă ei vin la biserică şi fac anumite activităţi religioase.
Însă Domnul este departe de ei! De ce? Pentru că ţinta lor nu este desăvărşirea, şi mai devreme sau mai târziu ei vor fi prinşi în cursa Satanei şi se vor lepăda de Domnul, fie acum, fie în necazul cel mare când vor fi prigoniţi.
Îngăduinţa lui Dumnezeu ţine pentru o vreme, pentru vremea copilăriei, orice om, biserică care nu ajunge în timpul acordat de Dumnezeu la desăvărşire va rătăci de la calea Lui!
Întreabăte în mod sincer este ţinta ta: desăvărşirea, de a fi desăvârşit după cum Tatăl ceresc este desăvârşit? Este ţinta bisericii tale: desăvărşirea, spre a fi fără pată, fără defect, fără vină? (comp. Cu Efeseni 5:26-27).
Desăvârşirea nu este ceva opţional, ci ceva obligatoriu, Domnul Isus spune unei biserici din Apocalipsa: Trezeşte-te şi întăreşte ce a mai rămas, care este pe moarte, pentru că n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului”. Atunci când nu avansăm cu carul lui Dumnezeu, când trece timpul acordat să ajungem desăvârşiţi şi nu ajungem, uite ce păţim: faptele noastre sunt pe moarte!!!
Domnul Isus îndeamnă clar: fiţi dar desăvâşiţi DUPĂ cum Tatăl este desăvârşit! Domnul Isus nu ne spune doar să tindem spre desăvârşire, sau doar să încercăm, nu orice ucenic trebuie să fie desăvârşit ca Învăţătorul Lui (Luca 6:40).
De fapt cei ce cred cu adevărat în El, fac faptele Lui (Ioan 14:12), milioane spun că cred în Isus, dar câţi fac lucrările Lui, faptele Lui, câţi au dragostea Lui?
Domnul Isus în predica de pe munte ne învaţă cum să fim desăvârşiţi, trăieşti tu ce învaţă Domnul acolo?