“întrucât ştiu că mutarea cortului meu este iminentă, după cum mi-a făcut clar Domnul nostru Isus Cristos. Mă voi strădui deci să vă fac să păstraţi în amintire aceste lucruri şi după plecarea mea” - 2Petru 1:14,2Petru 1:15

 
 
Este un timp când Dumnezeu lucrează printr-un slujitor al Lui, îi îngăduie o lucrare, îi îngăduie să conducă o adunare, să aibă sfeşnicul.
Dacă acest slujitor nu se ridică la nivelul dorit de Dumnezeu este luat din viaţa aceasta şi Dumnezeu chemă pe altcineva să ducă ştafeta adevărului mai departe.
Sfeşnicul nu se pierde, adevărul nu se pierde, Dumnezeu ridică un alt martor al lui care să facă lucrarea Lui.
 

Lucrearea îngăduită a lui Dumnezeu este pentru un timp, dacă slujitorul nu ajunge să fie desăvârşit (vezi Matei 5:48), ca lucrarea lui să fie aur, argint sau pietre scumpe, el este luat de pe pământ înainte de vreme ca să nu sufere pierzarea veşnică.