"Dacă nu vei păzi şi împlini toate cuvintele acestei Legi, scrise în cartea aceasta, temându-te de acest Nume slăvit şi înfricoşător – adică de Domnul, Dumnezeul tău – atunci Domnul te va lovi, în chip nemaiauzit, pe tine şi pe urmaşii tăi, cu plăgi adânci şi îndelungate şi cu boli grave şi prelungite. Va aduce peste tine toate bolile Egiptului, de care ţi-a fost frică şi se vor lipi de tine. Mai mult, Domnul va aduce peste tine, până te va distruge, toate bolile şi rănile care nu sunt scrise în această Carte a Legii. După ce ai fost atât de numeros precum stelele cerului, vei rămâne un mic număr de oameni, fiindcă nu ai ascultat de glasul Domnului, Dumnezeul tău. Aşa cum Domnul s-a bucurat să îţi facă bine şi să te înmulţească, tot aşa Domnul se va bucura să te ruineze şi să te nimicească" - Deuteronom 28:58-63

 

 

 

Toţi cu care Dumnezeu a făcut un legământ, au promis să respecte legea lui Dumnezeu.

 

Toţi care nu o respectă, iar după dese avertizări rămân în aceiaşi stare, i-au în batjocură Numele Său şi puterea Sa, Îl strârnesc la gelozie, şi fac ca mânia lui Dumnezeu să fie de neînlăturat.

 

Dumnezeu se ascunde în nor şi rugăciunea lor nu mai ajunge la El (Plângeri 3:44), păcatul lor este de ne-înlăturat. 
Sunt numiţi: "argint lepădat", căci Domnul i-a lepădat (Ieremia 6:30).

 

Dumnezeu spune despre ei:

 

"Ce-ar fi trebuit să mai fac viei Mele şi nu i-am făcut? De ce a făcut struguri sălbatici când Eu am aşteptat să facă struguri buni? Acum vă voi spune ce voi face cu via Mea: îi voi da la o parte gardul şi ea va fi nimicită; îi voi dărâma zidul şi ea va fi călcată-n picioare. O voi preface într-o pustie; nu va mai fi curăţată, nici săpată şi în ea vor creşte spini şi mărăcini. De asemenea, voi porunci norilor să nu mai dea ploaie peste ea.»" - Isaia 5:4-6.