"Pentru că l-au rătăcit pe poporul Meu, zicând: ‘Pace!’, când de fapt nu este pace şi pentru că atunci când se repară un zid, ei doar îl tencuiesc cu ipsos". - Ezechiel 13:10.

 

Mulţi care spun că sunt creştini se salută cu "pace", dacă sunt întrebaţi cum sunt spiritual, ei spun că sunt "bine". Însă Domnul mărturiseşte altceva despre ei. Domnul Isus avertizează: poporul acesta mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine (Matei 15:8).

Că ei sunt departe de Domnul, se vede din faptul că nu cunosc planul Lui, voia Lui, ei bâjbâie, ei aşteaptă când de fapt trebuia deja să păşească în planul Lui. Ei nu au cunoscut vremea cercetării, de aceea ei se odihnesc în adunarea morţilor pentru că au nesocotit Cuvântul Lui şi au respins mustrările Lui (Proverbe 21:16).

Închinarea lor, ascultarea lor de Dumnezeu este doar de faţadă, este o lucrare de ipsos care nu poate ţine, nu  poate fi rezistentă la judecăţile Domnului. Acest zid de ipsos este o lucrare care se va dărâma, în ziua aceea ei vor vedea că ei au nesocotit sfaturile lui Dumnezeu, căci pentru ei Cuvântul adus nu a fost decât "învăţătură peste învăţătură". Profeţi trimişi de Domnul au fost doar nişte cântăreţi pentru ei. 

Faptul că Domnul a "întârziat" să-i lovească, nu a făcut decât să iasă la iveală cum inima lor i-a înşelat, crezând că sunt bine, când toate semnalele Cuvântului transmiteau că sunt pe o cale rea.

Ei cred că sunt bine, deoarece merg duminica la biserică, nu simtă încă judecăţile Domnului peste ei, sunt plini de grăsime, nimic nu-i tulbură. Însă judecata nu va întârzia să apară şi îi va lua prin surprindere, nici măcar nu-şi pot închipui ce aprig este Dumnezeu! 

Alţii se încred în bisericile lor, în cultele lor, faptul că fac parte dintr-o grupare religioasă recunoscută, le dă siguranţa că sunt bine cu Dumnezeu. Ei afirmă cu emfază: "Este templul Domnului, templul Domnului". Dar Dumnezeu le spune la aceştia:

 

"Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului: „Stai la poarta Casei Domnului şi vesteşte acolo următorul mesaj: «Ascultaţi Cuvântul Domnului toţi locuitorii lui Iuda, care intraţi pe aceste porţi ca să vă închinaţi Domnului. Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Îndreptaţi-vă căile şi faptele şi vă voi lăsa să locuiţi în acest loc. Nu vă încredeţi în cuvinte înşelătoare, spunând: ‘Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, TemplulDomnului! Numai dacă vă îndreptaţi căile şi faptele şi dacă vă veţi face dreptate unul altuia...Totuşi voi vă încredeţi în cuvinte înşelătoare care nu vă aduc nici un câştig...Duceţi-vă la locul Meu din Şilo, unde pusesem odinioară să locuiască Numele Meu şi priviţi ce i-am făcut din cauza răutăţii poporului Meu, Israel. Şi acum, fiindcă aţi săvârşit toate aceste lucruri, ziceDomnul, fiindcă v-am vorbit de la răsăritul soarelui iarăşi şi iarăşi şi nu aţi ascultat, fiindcă v-am chemat şi n-aţi răspuns, voi face Casei care poartă Numele Meu, în care voi vă încredeţi, şi locului pe care l-am dat strămoşilor voştri, aşa cum am făcut şi lui Şilo. Vă voi arunca din prezenţa Mea, cum i-am aruncat pe fraţii voştri, pe toată seminţia lui Efraim.’»...De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Iată, mânia şi furia Mea se vor revărsa peste locul acesta, peste oameni şi peste animale, peste copacii din câmpie şi peste roadele pământului. El va arde şi nu va putea fi stins.»”